Implementarea hibridă şi migrarea Exchange cu Office 365

 

Se aplică la: Office 365 for enterprises

Ultima modificare a articolului: 2012-05-02

Dacă gestionaţi un sistem de poştă electronică local şi, în prezent, implementaţi Microsoft Office 365 pentru întreprinderi, trebuie să planificaţi cu atenţie. Mai întâi, luaţi în considerare obiectivele pe termen lung:

 • Dacă obiectivul pe termen lung este de a menţine cutii poştale atât în organizaţia locală, cât şi în cadrul norului, trebuie să implementaţi Exchange în organizaţia locală în ceea ce se numeşte implementare hibridă.

  O implementare hibridă necesită Microsoft Exchange Server 2010. Totuşi, pentru activarea unei implementări hibride nu este necesară o organizaţie Exchange 2010 completă. Puteţi instala un server hibrid Exchange 2010 minimal într-o organizaţie Exchange 2003 sau Exchange 2007 existentă.

 • Dacă obiectivul pe termen lung este de a muta toate cutiile poştale în cadrul norului, trebuie să evaluaţi infrastructura curentă de poştă electronică şi să selectaţi instrumentul şi metoda de migrare cele mai adecvate pentru organizaţie. Există mai multe metode de migrare a tuturor cutiilor poştale în Office 365 pentru întreprinderi. Fiecare metodă îşi are avantajele şi dezavantajele sale pentru administratori şi utilizatori, precum şi cerinţe şi dependenţe specifice.

Acest subiect este conceput să vă ajute să înţelegeţi toate opţiunile şi să planificaţi implementarea. Este explicată terminologia şi sunt descrise opţiunile şi instrumentele de implementare incluse cu Exchange Online şi Office 365 pentru întreprinderi după cum urmează:

Terminologia: Inelul secret al decodorului

La parcurgerea software-ului şi a documentaţiei aferente, veţi vedea că am utilizat termeni precum „coexistenţă îmbunătăţită” şi „coexistenţă simplă”, respectiv „implementări cu locaţii multiple” sau „implementări hibride”. Aceşti termeni reprezintă evoluţia software-ului pentru tratarea scenariului „cu locaţii multiple” de bază.

Încă se mai lucrează la finisarea terminologiei. Între timp, sperăm că acest tabel vă va ajuta să înţelegeţi terminologia utilizată în software şi documentaţie.

 

Termen

Descriere

implementare hibridă

Implementarea caracteristicilor complete ale unei soluţii de mesagerie Exchange cu locaţii multiple cu Office 365 pentru întreprinderi şi Exchange Online. Caracteristicile includ:

 • Direcţionarea corespondenţei între organizaţia locală şi organizaţia din cadrul norului

 • Direcţionarea corespondenţei cu un spaţiu de nume al domeniului partajat. De exemplu, atât organizaţiile din cadrul norului, cât şi organizaţiile locale utilizează domeniul SMTP @contoso.com.

 • O listă de adrese globală unificată, cunoscută şi sub numele de „agendă partajată”.

 • Partajarea de tip liber/ocupat şi partajarea calendarului între organizaţiile locale şi organizaţiile din cadrul norului

 • Controlul centralizat al fluxului de corespondenţă. Organizaţia locală poate controla fluxul de corespondenţă pentru organizaţiile locale şi cele din cadrul norului.

 • Un singur URL Outlook Web App atât pentru organizaţiile locale, cât şi pentru cele din cadrul norului

 • Capacitatea de mutare a cutiilor poştale locale în organizaţia din cadrul norului

 • Gestionarea centralizată a cutiilor poştale cu ajutorul Consolei de gestionare Exchange locale (EMC)

 • Urmărirea mesajelor, sfaturi pentru corespondenţă şi căutare în mai multe cutii poştale între organizaţia locală şi organizaţia din cadrul norului

hibrid

Prescurtare de la „implementare hibridă”

locaţii multiple

Expresie generală care se referă la orice implementare de mesagerie în care direcţionarea corespondenţei se extinde atât asupra unei organizaţii locale, cât şi asupra unei organizaţii din cadrul norului.

coexistenţa îmbogăţită

Consultaţi „implementare hibridă”. Termenul „coexistenţă îmbogăţită” a fost înlocuit de „implementare hibridă”.

coexistenţă simplă

Termen depăşit, care se referă la implementările cu locaţii multiple în care Exchange 2010 nu este implementat în mediul local. În procesul de dezvoltare, am descoperit că acest termen are un sens excesiv de larg şi am decis să nu-l utilizăm în continuare. Veţi mai descoperi termenul „coexistenţă simplă” menţionat în unele documentaţii şi interfeţe cu utilizatorul.

Migrarea Exchange

Funcţionalitatea Exchange Online pe care o puteţi utiliza pentru mutarea cutiilor poştale, sau, în cazul migrării poştei electronice IMAP, conţinutul cutiilor poştale ale utilizatorilor, din organizaţia Exchange locală în cadrul norului. Veţi descoperi instrumentele de migrare Exchange Online în fila Migrarea poştei electronice din Panoul de control Exchange. Există trei tipuri de migrare Exchange:

 • Migrarea Exchange cu tranziţie, denumită anterior migrare Exchange simplă.

 • Migrare Exchange pe etape, care permite menţinerea direcţionării corespondenţei într-o implementare locală şi într-o organizaţie din cadrul norului pe termen scurt sau lung

 • Migrarea corespondenţei IMAP, utilizată pentru a migra conţinutul cutiilor poştale ale utilizatorilor de la un sistem de mesagerie IMAP la cutia poştală din cadrul norului

sign-on unic

Procesul de autentificare ce permite utilizatorilor să-şi utilizeze acreditările corporative Active Directory existente (nume de utilizator şi parolă) pentru accesarea serviciilor din Office 365 pentru întreprinderi. Cunoscut şi sub numele de federalizarea identităţii, sign-on-ul unic din Microsoft Office 365 utilizează Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

federaţie de identităţi

Utilizat şi pentru a descrie „sign-on unic”, acest termen se utilizează în documentaţia Microsoft Office 365, dar va fi eliminat în favoarea lui „sign-on unic”. Consultaţi articolul wiki Federaţia în Office 365 şi Exchange pentru o explicaţie a terminologiei asociate cu federaţia, utilizată în Office 365.

server hibrid

Un computer care execută o ediţie Exchange Server 2010 hibridă, instalată într-o organizaţie Exchange Server 2007 sau Exchange Server 2003, pentru a permite o implementare hibridă. În unele documentaţii, acest termen a fost numit anterior „server de coexistenţă”.

Sus

Opţiunile principale de implementare pe termen lung a poştei electronice

Instrumentele de planificare şi implementare Office 365 pentru întreprinderi au fost proiectate să accepte una din următoarele opţiuni de implementare pe termen lung a poştei electronice:

 • Implementare hibridă   Cutiile poştale ale organizaţiei pot fi amplasate local, într-o organizaţie Exchange, dar şi într-un nor. În scenariul de implementare hibridă, funcţionalitatea de mesagerie este continuă în implementarea locală şi în cea din cadrul norului. Pentru lista completă a caracteristicilor acceptate, consultaţi „Implementare hibridă” din tabelul precedent.

  Acest scenariu de implementare hibridă poate include, de asemenea, caracteristica de sign-on unic, care le permite utilizatorilor să-şi utilizeze acreditările locale Active Directory existente pentru accesarea tuturor resurselor locale şi din cloud.

 • Toate cutiile poştale din cadrul norului   Dacă obiectivul pe termen lung nu necesită o funcţionalitate de mesagerie pe mai multe locaţii, se recomandă planificarea mutării tuturor cutiilor poştale în cadrul norului. Pentru finalizarea migrării pot fi necesare săptămâni sau luni, dar este cea mai bună opţiune dacă obiectivul pe termen lung constă din migrarea tuturor cutiilor poştale în cadrul norului.

Aşa cum vom arăta în secţiunea următoare, numeroase instrumente de migrare şi pentru locaţii multiple realizate pentru suportul acestor două opţiuni pe termen lung pentru cutiile poştale se pot utiliza pentru suportul altor scenarii pentru locaţii multiple. Totuşi, instrumentele de planificare şi implementare încorporate în Office 365 pentru întreprinderi şi Exchange Online au fost proiectate pentru mutarea tuturor cutiilor poştale în cadrul norului şi pentru implementare hibridă.

Sus

Alte opţiuni de implementare

Utilizând instrumentele descrise în acest document, puteţi asambla alte soluţii care pot fi operaţionale pentru organizaţie, pe termen scurt, numai pe timpul migrării, sau pe termen lung. Să examinăm rapid aceste opţiuni.

Gestionarea utilizatorilor locali cu ajutorul instrumentelor Office 365

O formă alternativă de migrare constă din mutarea tuturor cutiilor poştale în cadrul norului, dar gestionarea în continuare a utilizatorilor şi a resurselor din Active Directory existent. După configurarea caracteristicii de sign-on unic şi instalarea instrumentului Microsoft Online Services - Sincronizare director, utilizatorii pot utiliza acreditările corporative (nume de utilizator şi parolă) pentru a-şi accesa noile cutii poştale din cadrul norului şi resursele locale existente. Dacă organizaţia execută Exchange 2003 sau o versiune anterioară şi aveţi mai puţin de 1000 de cutii poştale, puteţi executa migrarea Exchange cu tranziţie pentru a muta cutiile poştale, iar apoi puteţi configura caracteristica de sign-on unic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Migrarea Exchange cu tranziţie şi sign-on unic.

Sau, dacă în prezent executaţi Exchange 2003 sau Exchange 2007 local, puteţi utiliza migrarea Exchange pe etape pentru a permite acest scenariu. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Planificarea identităţii utilizatorilor într-o migrare Exchange pe etape.

Asigurarea accesului utilizatorilor din Active Directory local în cadrul norului

Dacă sign-on unic nu este necesar, implementarea doar a sincronizării Active Directory în organizaţia locală permite asigurarea accesului utilizatorilor din Active Directory local în cadrul norului. Aceasta poate constitui o soluţie pentru organizaţiile care practică direcţionarea corespondenţei între o organizaţie din cadrul norului şi un sistem de mesagerie local non-Exchange, sau pentru organizaţiile care preferă să-şi alimenteze toţi utilizatorii din cadrul Active Directory local. Se recomandă ca organizaţiile cu mulţi utilizatori să implementeze o soluţie personalizată pentru sincronizarea parolelor din organizaţia locală în cloud pentru acest scenariu.

Examinarea soluţiilor terţe

Dacă nu executaţi Exchange 2003 sau ulterior, sau dacă executaţi un sistem de mesagerie Web sau alt sistem de mesagerie local, se recomandă colaborarea cu un partener pentru a alcătui o soluţie care să corespundă necesităţilor dvs. utilizând instrumentele descrise în această lucrare. De exemplu, migrarea de poştă electronică IMAP poate reprezenta o metodă fezabilă pentru mutarea datelor din cutiile poştale ale utilizatorilor, în timp ce o soluţie terţă poate constitui răspunsul pentru migrarea soluţiilor de flux de lucru bazate pe mesaje la Exchange Online.

Sus

Variabilele: Aspecte de avut în vedere la pregătirea implementării

După ce v-aţi decis asupra soluţiei de implementare pe termen lung a poştei electronice, trebuie să vă informaţi cu privire la instrumentele pe care le puteţi utiliza pentru mutarea cutiilor poştale în cadrul norului şi pentru a transforma faza de migrare într-o experienţă îmbunătăţită pentru utilizatori şi personalul IT. De asemenea, la planificarea migrării sau a implementării hibride, trebuie să luaţi în considerare direcţionarea, fluxul de corespondenţă şi gestionarea identităţii.

 • Gestionarea identităţii

 • Instrumentul Microsoft Online Services - Sincronizare director

 • Direcţionarea corespondenţei

 • Metode şi instrumente de migrare

Gestionarea identităţii

Cum doriţi să gestionaţi identităţile utilizatorilor din cadrul norului? Aveţi două opţiuni:

 • Identitate non-federalizată

 • Sign-on unic (cunoscut şi sub numele de federalizarea identităţii)

Identitate non-federalizată

Cu identitatea non-federalizată, toţi utilizatorii care deţin cutii poştale în cadrul norului utilizează acreditări generate de Office 365 pentru accesarea resurselor Office 365. Puteţi crea noi conturi de utilizator şi parole pentru utilizatorii Office 365 în cadrul portalului Office 365. Alternativ, puteţi utiliza sincronizarea directoarelor pentru furnizarea automată a accesului utilizatorilor din Active Directory local. Indiferent cum procedaţi, în ultimă instanţă, acreditările sunt generate şi gestionate de Office 365.

Dacă dispuneţi de un sistem local de gestionare a identităţii, utilizatorii vor dispune de un set de acreditări pentru resursele Office 365 şi un set de acreditări pentru resursele locale.

Avantajul unei soluţii non-federative de gestionare a identităţii constă din reducerea supraîncărcării la implementarea şi configurarea soluţiei privind identitatea. O soluţie non-federativă de gestionare a identităţii este ideală pentru unele organizaţii mici sau pentru organizaţii care îşi vor muta toate resursele utilizatorilor în viitorul apropiat.

Dezavantajul soluţiei non-federative de gestionare a identităţii pentru organizaţiile care îşi menţin în continuare resursele utilizatorilor pe plan local este acela că experienţa utilizatorului este discontinuă şi necesită un plus de educare a utilizatorului cu privire la gestionarea acreditărilor. Suportul poate fi costisitor dacă se doreşte ca utilizatorii să gestioneze două seturi de acreditări pentru accesarea a numeroase resurse diferite, situate în două implementări.

Pentru organizaţiile de dimensiuni medii şi mari, gestionarea pe termen lung şi costurile biroului de asistenţă vor transforma o soluţie de identitate non-federativă într-o opţiune mai costisitoare decât sign-on-ul unic.

Sign-on unic

La implementarea soluţiei de sign-on unic, toţi utilizatorii care deţin cutii poştale în cadrul norului îşi utilizează acreditările locale Active Directory pentru accesarea atât a resurselor locale, cât şi a celor din cadrul norului.

Pe scurt, această soluţie se activează prin instalarea unor servere AD FS în cadrul organizaţiei locale. Serverul AD FS federalizează către serviciul Office 365 din cadrul norului pentru a furniza accesul delegat pentru identităţile locale la anumite resurse Office 365 şi Exchange Online în cadrul spaţiului de domeniu din cadrul norului.

Avantajul soluţiei de sign-on unic este acela că utilizatorii nu trebuie să înveţe o nouă schemă de gestionare a acreditărilor. În afara avantajelor pentru utilizatori, administratorii beneficiază de numeroase avantaje:

 • Controlul politicii: Administratorul poate controla politicile de cont prin Active Directory, ceea ce îi oferă capacitatea de a gestiona politicile de parolă, restricţiile pentru staţiile de lucru, comenzile de blocare şi altele, fără a fi necesară efectuarea de activităţi suplimentare în cadrul norului.

 • Controlul accesului: Administratorul poate restricţiona accesul la Office 365 astfel încât accesarea serviciilor să fie posibilă prin mediul corporativ, prin servere online sau ambele.

 • Un număr redus de apeluri la serviciul de asistenţă: Parolele uitate sunt o sursă comună de apeluri la serviciul de asistenţă în toate companiile. Dacă utilizatorii au mai puţine parole de reţinut, există mai puţine şanse să le uite.

 • Securitate: Identităţile şi informaţiile utilizatorilor sunt protejate, deoarece toate serverele şi serviciile utilizate în soluţia de sign-on unic sunt controlate local.

 • Asistenţă pentru autentificarea dură: Puteţi utiliza autentificarea dură, cunoscută şi sub numele de autentificare pe două niveluri, cu Office 365. Totuşi, dacă utilizaţi autentificarea dură, trebuie să utilizaţi soluţia de sign-on unic.

După implementarea AD FS şi a sincronizării directorului, gestionaţi toţi utilizatorii şi toate resursele din Active Directory local existent.

Dezavantajul soluţiei de sign-on unic este acela că trebuie să instalaţi servere noi, care necesită un certificat emis de o autoritate de certificare (CA) şi măresc complexitatea şi costurile gestionării utilizatorilor.

Notă   Soluţia de sign-on unic este recomandată, deşi nu este necesară, în scenariul de implementare hibridă.

De asemenea, soluţia de sign-on unic poate fi adecvată pentru unele organizaţii mari, care intenţionează să migreze toate cutiile poştale la Office 365 în decurs de câteva luni.

În timp, pentru majoritatea organizaţiilor care intenţionează să menţină un set local de resurse Active Directory în paralel cu Office 365, sign-on unic este o soluţie bună pentru simplificarea gestionării identităţii utilizatorilor.

Important

 • Soluţia de sign-on unic cu AD FS necesită Active Directory local.

 • Soluţia de sign-on unic necesită instalarea şi executarea instrumentului Microsoft Online Services - Sincronizare director.

 • Dacă intenţionaţi să migraţi toate cutiile poştale în cloud şi să configuraţi sign-on unic, nu puteţi implementa AD FS sau sincronizarea directorului înainte de a executa migrarea Exchange cu tranziţie în Panoul de control Exchange. Totuşi, puteţi executa o migrare Exchange pe etape după implementarea AD FS şi a sincronizării directorului.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele:

Sus

Instrumentul Microsoft Online Services - Sincronizare director

Instrumentul Microsoft Online Services - Sincronizare director este utilizat mai ales pentru sincronizarea listei de adrese globale Exchange, cunoscută şi sub numele de agendă partajată, pentru suportul unor scenarii de direcţionare complexe şi pentru asigurarea accesului utilizatorilor într-o implementare cu locaţii multiple. Sincronizarea directorului este o cerinţă pentru scenariul de implementare hibridă şi poate genera o experienţă îmbunătăţită a utilizatorului în unele scenarii de migrare, mai ales dacă intenţionaţi să activaţi sign-on unic.

Totuşi, din perspectiva gestionării utilizatorului, sincronizarea directorului este o soluţie pe termen lung. Deşi puteţi să dezactivaţi (şi să reactivaţi) sincronizarea directoarelor, se recomandă să luaţi în calcul implementarea sincronizării directoarelor ca pe un angajament pe termen lung. Pentru informaţii suplimentare despre dezactivarea şi reactivarea sincronizării directoarelor, consultaţi articolul wiki Sincronizarea directoarelor şi sursa de autoritate.

Implicit, instrumentul Sincronizare director realizează sincronizarea unisens din directorul local în directorul din cadrul norului, scriind informaţiile despre utilizatori şi cutii poştale în directorul din cadrul norului pentru organizaţia Office 365.

Pentru activarea unor caracteristici ale implementării hibride, trebuie să oferiţi drept de acces de scriere instrumentului Sincronizare director, pentru a sincroniza unele date ale utilizatorilor legate de mesagerie înapoi în Active Directory local. Următoarele caracteristici sunt activate prin sincronizarea accesului la scriere cu Active Directory local:

 • Arhivarea migrării cutiilor poştale locale în nor

 • Mutarea cutiilor poştale din cadrul norului în organizaţia Exchange locală

 • Sincronizarea listelor cu expeditori siguri şi cu expeditori blocaţi, gestionate de utilizator, din cadrul norului

 • Sincronizarea notificărilor de poştă vocală din cadrul norului

Important   Sincronizarea directorului este necesară pentru următoarele: implementare hibridă, sign-on unic şi migrarea Exchange pe etape.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sincronizarea Active Directory: foaie de parcurs.

Sus

Direcţionarea corespondenţei

În termeni generali, direcţionarea corespondenţei pentru o implementare hibridă este simplă. Instrumentele (cu precădere Sincronizare director) sunt optimizate pentru direcţionarea înregistrării MX către sistemul Exchange local ca domeniu de autoritate. Poşta electronică adresată destinatarilor din cadrul norului este apoi retransmisă din cadrul organizaţiei Exchange locale către nor. Asistentul pentru implementarea Exchange Server explică modul de configurare a acestei scheme de rutare pentru implementări hibride.

De asemenea, puteţi configura direcţionarea pentru implementări hibride, astfel încât înregistrarea MX să indice spre nor ca domeniu de autoritate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Rutarea hibridă - Setarea înregistrării MX astfel încât să indice spre cloud.

În mod obişnuit, configuraţiile mai complexe de direcţionare a corespondenţei intră în acţiune numai dacă se planifică o implementare pe termen lung, în care sistemele de mesagerie acoperă atât implementările locale, cât şi cele din cadrul norului. În majoritatea cazurilor, dacă intenţionaţi să supuneţi toate cutiile poştale migrării către nor, nu sunt necesare scenarii complexe de direcţionare a corespondenţei. În aceste cazuri, excepţia poate apărea la migrările lungi, pe etape, unde direcţionarea complexă a corespondenţei poate fi necesară pentru a menţine calitatea serviciului de poştă electronică pe durata migrării.

Important   Atât migrarea Exchange cu tranziţie, cât şi migrarea Exchange pe etape gestionează sincronizarea pe termen scurt a poştei electronice în faza de migrare. Migrarea Exchange cu tranziţie sincronizează poşta electronică, utilizând abonamente, până la finalizarea migrării. Migrarea Exchange pe etape direcţionează poşta electronică prin imprimarea adresei ţintă din nor în cutiile poştale locale.

Sus

Metode şi instrumente de migrare

Sunt disponibile următoarele metode şi instrumente de migrare:

 • Solicitări de mutare cu Mailbox Replication Service (MRS)

 • Migrarea Exchange cu tranziţie

 • Migrarea Exchange pe etape

 • Migrarea poştei electronice IMAP

 • PST Capture

 • Soluţii terţe

Asistentul pentru implementarea Exchange Server explică modul de implementare a majorităţii dintre aceste soluţii.

Solicitări de mutare cu Mailbox Replication Service (MRS)

Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS), situat pe toate serverele Acces clienţi Exchange 2010, este serviciul responsabil pentru mutările cutiilor poştale, importul şi exportul fişierelor .pst, precum şi pentru restabilirea cutiilor poştale dezactivate şi supuse ştergerii logice.

Pentru solicitările de mutare este necesară o implementare hibridă. Solicitările de mutare permit mutarea cutiilor poştale în ambele direcţii, între organizaţia Exchange locală şi nor. Acestea sunt posibile în Consola de gestionare Exchange.

Dacă intenţionaţi să migraţi şi să puneţi în practică o implementare hibridă pe termen lung cu Exchange local, solicitările de mutare reprezintă modalitate recomandată de migrare a cutiilor poştale.

De asemenea, pentru organizaţii mari care execută Exchange 2003 sau Exchange 2007 local şi intenţionează să mute toate cutiile poştale locale în cloud în decursul a câteva luni, utilizarea solicitărilor de mutare ca instrument pentru o migrare de lungă durată, pe etape, ceea ce reprezintă, în esenţă, o implementare hibridă, poate fi o soluţie logică.

Important   Solicitările de mutare necesită o instalare minimală a unui server hibrid Exchange 2010 în cadrul organizaţiei Exchange locale. Pentru implementarea soluţiei hibride este necesară executarea Exchange 2003 sau ulterior. Asistentul de implementare Exchange Server poate contribui la generarea unui plan de implementare hibridă.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele:

Migrarea Exchange cu tranziţie

Migrarea Exchange simplă este destinată organizaţiilor cu mai puţin de 1.000 de cutii poştale, care doresc să mute toate cutiile poştale în cloud printr-o singură operaţie. Utilizaţi fila Migrarea poştei electronice din Panoul de control Exchange pentru a accesa instrumentul.

Important

 • Migrarea Exchange cu tranziţie acceptă numai Exchange 2003 sau ulterior. Dacă executaţi versiuni mai vechi de Exchange, este necesar să utilizaţi migrarea poştei electronice IMAP sau o soluţie terţă.

 • Dacă executaţi Exchange şi deţineţi peste 1.000 de cutii poştale, utilizaţi migrarea Exchange pe etape.

 • Dacă intenţionaţi să implementaţi sign-on unic, executaţi mai întâi migrarea Exchange cu tranziţie, apoi configuraţi soluţia de sign-on unic (şi sincronizarea directorului după finalizarea migrării). Executarea sincronizării directorului înainte de a executa migrarea Exchange cu tranziţie va determina nereuşita migrării.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele subiecte Exchange Online:

Sus

Migrarea Exchange pe etape

Migrarea Exchange simplă este destinată organizaţiilor mai mari sau organizaţiilor care doresc să realizeze migrarea în timp a cutiilor poştale în cadrul norului. În acest scenariu, este posibilă migrarea unor cutii poştale în nor, în paralel cu păstrarea restului cutiilor poştale în organizaţia locală. Utilizaţi fila Migrarea poştei electronice din Panoul de control Exchange pentru a accesa instrumentul.

Important

 • Migrarea Exchange pe etape a fost concepută pentru organizaţii care doresc să mute toate cutiile poştale Exchange locale în cadrul norului, în cele din urmă. Nu se recomandă utilizarea migrării Exchange pe etape pentru a migra mai multe cutii poştale ca parte a unui scenariu de coexistenţă de mai lungă durată.

 • Migrarea Exchange pe etape acceptă numai Exchange 2003 sau Exchange 2007. Dacă executaţi versiuni mai vechi de Exchange, trebuie să utilizaţi migrarea poştei electronice IMAP sau o soluţie terţă parte. Dacă executaţi Exchange 2010, trebuie să puneţi în practică o implementare hibridă şi să utilizaţi solicitările de mutare pentru migrare.

 • Migrarea Exchange pe etape necesită sincronizarea directoarelor.

 • Dacă intenţionaţi să implementaţi sign-on unic ca parte a planului de implementare pe termen lung, configuraţi soluţia de sign-on unic şi sincronizarea directorului înainte de executarea migrării Exchange pe etape.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele:

Migrarea poştei electronice IMAP

Migrarea poştei electronice IMAP este proiectată ca un instrument de rezervă pentru migrarea conţinutului de poştă electronică pentru o largă diversitate de servere de poştă electronică. Dacă executaţi Exchange 2000 Server, Exchange Server 5.5 Service Pack 4 sau orice alt server IMAP compatibil, precum Gmail, opţiunea de migrare a poştei electronice IMAP este o soluţie. Utilizaţi fila Migrarea poştei electronice din Panoul de control Exchange şi un fişier CSV.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele subiecte Exchange Online:

PST Capture

Altă metodă pentru migrarea elementelor din cutiile poştale în cutiile poştale din cloud este Microsoft Exchange PST Capture. PST Capture vă permite să căutaţi şi să colectaţi fişiere PST pe computerele din organizaţia locală, apoi să importaţi fişierele PST în cutiile poştale din cloud. Reţineţi că puteţi utiliza, de asemenea, instrumentul PST Capture pentru a importa fişiere PST în cutiile poştale principale sau de arhivare locale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Microsoft Exchange PST Capture.

Soluţii terţe

Iată câteva soluţii de migrare terţe şi parteneri care pot facilita migrările Exchange din platforme non-Microsoft:

 • Binary Tree   Furnizor de software de migrare a mesageriei pe platforme multiple şi de software de coexistenţă cu produse care asigură analiza, coexistenţa şi migrarea dintre acestea, de medii locale şi online de colaborare şi mesagerie de întreprindere bazate pe Lotus Notes şi Domino, precum şi pe Microsoft Exchange şi Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Furnizor de soluţii de coexistenţă şi migrare a poştei electronice de tip self-service către Exchange 2007 şi Exchange Online.

 • Cemaphore   Furnizor de soluţii de migrare de la Microsoft Exchange local către Microsoft Online.

 • Quest   Furnizor de soluţii de migrare pentru Exchange Online şi SharePoint Online, inclusiv migrări de la Lotus Notes şi Novell GroupWise către Exchange Online.

 • Metalogix   Furnizor de soluţii de migrare către Exchange Online şi SharePoint Online.

Sus

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.