Depanarea DNS

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2011-12-16

Dacă întâmpinaţi probleme cu fluxul de corespondenţă către organizaţia Exchange din cadrul norului sau probleme la deschiderea unei cutii poştale din cadrul norului cu ajutorul Outlook, puteţi utiliza Instrumentul Microsoft Exchange de analizare a conectivităţii la distanţă (ExRCA) pentru testarea domeniului. De asemenea, puteţi folosi utilitarul în linie de comandă Nslookup pentru a vizualiza înregistrările DNS pentru domeniul dvs.

Testarea domeniului utilizând Instrumentul Exchange de analizare a conectivităţii la distanţă

Utilizaţi testele de la https://www.testexchangeconnectivity.com pentru depanarea următoarelor probleme legate de domeniu:

Notă   ExRCA dispune de diverse alte teste la care puteţi supune un domeniu. Totuşi, o parte dintre aceste teste sunt relevante numai pentru organizaţiile Microsoft Exchange locale.

Testarea fluxului de corespondenţă primită

Pentru a testa cu ExRCA fluxul de corespondenţă primită, la Internet E-Mail Tests (Teste poştă electronică Internet), selectaţi Inbound SMTP E-Mail (Poştă electronică SMTP de intrare). Acest test regăseşte toate înregistrările MX disponibile pentru domeniu, apoi execută următoarele teste pentru fiecare înregistrare MX:

 1. Testul încearcă să convertească numele de gazdă specificat în înregistrarea MX într-o adresă IP.

 2. Testul verifică conectivitatea portului TCP 25 cu numele de gazdă specificat în înregistrarea MX. Portul TCP 25 este portul utilizat de SMTP.

 3. Acesta trimite un mesaj de poştă electronică de test unui cont din domeniul pe care îl specificaţi.

 4. Testul verifică numele de gazdă specificat în înregistrarea MX pentru retransmisie deschisă. O retransmisie deschisă permite retrimiterea sau „retransmiterea” mesajelor, utilizând un alt server, pentru a ascunde adevărata sursă a mesajelor. Reţineţi că acest ultim test este lipsit de relevanţă pentru organizaţiile Exchange din cadrul norului, deoarece acestea nu pot fi configurate, intenţionat sau nu, pentru retransmisie deschisă.

Utilizarea testului Inbound SMTP Email (Poştă electronică SMTP de intrare) pentru testarea fluxului de corespondenţă şi a înregistrării MX de direcţionare a corespondenţei pentru domeniu

 1. Deschideţi https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. La Internet E-Mail Tests (Teste poştă electronică Internet), selectaţi Inbound SMTP E-Mail (Poştă electronică SMTP de intrare), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

 3. În secţiunea Inbound SMTP Email (Poştă electronică SMTP de intrare), introduceţi adresa de poştă electronică a unui cont din domeniu, de exemplu, admin@contoso.edu.

  Notă   Testul va încerca să trimită un mesaj către contul de poştă electronică specificat. Dacă nu aveţi conturi funcţionale în domeniul din cadrul norului, acea componentă a testului nu va reuşi.

 4. În secţiunea Verification (Verificare), introduceţi literele afişate în imaginea CAPTCHA, apoi faceţi clic pe Perform Test (Efectuare test).

 5. După finalizarea testului, puteţi efectua următoarele operaţii:

  • Faceţi clic pe Copy (Copiere) pentru a salva informaţiile din raport. Apoi, puteţi lipi informaţiile într-un fişier text.

  • Faceţi clic pe Expand All (Extindere totală) pentru a vizualiza rezultatele testului.

Dacă aţi creat o înregistrare MX şi pentru a dovedi proprietatea asupra domeniului, testul global Incoming SMTP E-Mail (Poştă electronică SMTP de intrare) nu va reuşi niciodată. Pentru a înţelege rezultatele testului, căutaţi în secţiunea Test Steps (Etape test). Pentru fiecare înregistrare MX, veţi vedea două teste Testing Mail Exchanger (Testare Mail Exchanger):

 • Testing Mail Exchanger (Testare Mail Exchanger) <simbol>.mail.outlook.com.   Aceasta testează înregistrarea MX utilizată pentru direcţionarea corespondenţei. Acest pas şi toţi paşii secundari trebuie să reuşească.

 • Testing Mail Exchanger (Testare Mail Exchanger) <simbol>.msv1.invalid.   Aceasta testează înregistrarea MX utilizată pentru dovedirea proprietăţii asupra domeniului. Acest test va eşua întotdeauna, deoarece această înregistrare MX nu este proiectată pentru direcţionarea poştei electronice.

Începutul paginii

Testarea conectivităţii Outlook la o cutie poştală

Pentru a testa cu ExRCA conectivitatea Outlook la o cutie poştală, la Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Teste de conectivitate Microsoft Office Outlook), selectaţi Outlook Autodiscover (Autodescoperire Outlook). Acest test utilizează trei metode diferite de contactare a serviciului Autodescoperire pentru domeniul dvs. Este de aşteptat ca numai „metoda de redirecţionare HTTP” să reuşească. Acest test efectuează următoarele operaţii:

 1. Încearcă să convertească gazda „autodiscover.<nume domeniu>” într-o adresă IP.

 2. Testul verifică conectivitatea portului TCP 80 la gazda „autodiscover.<nume domeniu>”. Portul TCP 80 este portul utilizat de HTTP.

 3. Se testează „autodiscover.<nume domeniu>” pentru un răspuns de redirecţionare HTTP.

 4. Se testează validitatea URL-ului de redirecţionare HTTP de la rezultatul precedent.

Utilizarea testului Outlook Autodiscover (Autodescoperire Outlook) pentru verificarea conectivităţii Outlook la o cutie poştală şi a înregistrării CNAME de autodescoperire pentru domeniu

 1. Deschideţi https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. La Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Teste de conectivitate Microsoft Office Outlook), selectaţi Outlook Autodiscover (Autodescoperire Outlook), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

 3. În secţiunea Outlook Autodiscover (Autodescoperire Outlook), introduceţi următoarele informaţii:

  • E-mail Address (Adresă de poştă electronică)   Introduceţi adresa de poştă electronică a unui cont din domeniul din cadrul norului, de exemplu, testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN)   (Domeniu\Nume utilizator sau UPN) Introduceţi aceeaşi adresă de poştă electronică pe care aţi introdus-o în câmpul precedent, de exemplu, admin@contoso.edu.

  • Password (Parolă)   Introduceţi şi confirmaţi parola pentru contul specificat la paşii anteriori.

  • Ignore Trust for SSL (Se ignoră încrederea pentru SSL)   Lăsaţi defibată această casetă.

 4. Bifaţi caseta de selectare pentru a confirma că aţi luat la cunoştinţă avertismentul de securitate.

  Notă   Aşa cum s-a arătat în avertismentul de securitate şi în secţiunea Notice (Notificare), recomandăm, dacă este posibil, să utilizaţi un cont de test temporar, care urmează să fie şters la încheierea testului.

 5. În secţiunea Verification (Verificare), introduceţi literele afişate în imaginea CAPTCHA, apoi faceţi clic pe Perform Test (Efectuare test).

 6. După finalizarea testului, puteţi efectua următoarele operaţii:

  • Puteţi face clic pe Copy (Copiere) pentru a salva informaţiile din raport. Apoi, puteţi lipi informaţiile într-un fişier text.

  • Puteţi face clic pe Expand/Collapse (Extindere/Restrângere) pentru a vizualiza rezultatele testului.

Acordaţi o atenţie specială rezultatelor testului din secţiunea „Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method” (Încercarea de a contacta serviciul Autodescoperire utilizând metoda de redirecţionare HTTP). Toate testele trebuie să se încheie cu succes dacă înregistrarea CNAME Autodescoperire pentru domeniul din cadrul norului este configurată corect.

Reţineţi că următoarele teste din secţiunea „Încercarea fiecărei metode de contactare a serviciului Autodescoperire” nu vor reuşi, chiar dacă înregistrarea CNAME de autodescoperire este corect configurată:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL (Încercarea de testare a URL-ului potenţial de autodescoperire) https://< nume domeniu >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL ((Încercarea de testare a URL-ului potenţial de autodescoperire)) https://autodiscover.< nume domeniu >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Începutul paginii

Vizualizarea înregistrărilor DNS cu Nslookup

Puteţi utiliza instrumentul Nslookup, furnizat împreună cu toate versiunile de Microsoft Windows, la vizualizarea înregistrărilor DNS pentru domeniu.

Notă   Este posibil ca restricţiile pentru paravanul de protecţie sau proxy pentru Internet impuse reţelei interne a organizaţiei să împiedice funcţionarea corectă a instrumentului Nslookup.

De asemenea, la paşii următori, tastaţi întotdeauna numele domeniului urmat de un punct suplimentar. Punctul suplimentar ( . ) indică un nume de domeniu complet (FQDN). Utilizarea punctului suplimentar previne adăugarea accidentală la numele domeniului a oricăror sufixe DNS implicite configurate pentru reţea.

Vizualizarea înregistrărilor MX

Deschideţi o linie de comandă şi executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=MX <domain name>.

De exemplu, dacă numele domeniului este contoso.edu, executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Observaţi punctul suplimentar după numele domeniului. Dacă aveţi două înregistrări MX, una pentru dovedirea proprietăţii asupra domeniului şi alta pentru direcţionarea corespondenţei, comanda va fi similară cu:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Începutul paginii

Vizualizarea înregistrării CNAME de autodescoperire

Deschideţi o linie de comandă şi executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

De exemplu, dacă numele domeniului este contoso.edu, executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Observaţi punctul suplimentar după numele domeniului. Rezultatul comenzii va fi similar cu:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Începutul paginii

Vizualizarea înregistrărilor TXT

Deschideţi o linie de comandă şi executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

De exemplu, dacă numele domeniului este contoso.edu, executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Observaţi punctul suplimentar după numele domeniului. Dacă aveţi două înregistrări TXT, una pentru a vă asigura că sistemele de poştă electronică de destinaţie creditează cu încredere mesajele trimise din domeniul dvs., şi alta pentru dovedirea proprietăţii asupra domeniului, rezultatul comenzii va fi similar cu:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Începutul paginii

Vizualizarea înregistrărilor SRV

Notă   Înregistrarea SRV descrisă în acest exemplu se utilizează numai în Live@edu.

Deschideţi o linie de comandă şi executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

De exemplu, dacă numele domeniului este contoso.edu, executaţi următoarea comandă:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Observaţi punctul suplimentar după numele domeniului. Rezultatul comenzii va fi similar cu:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Începutul paginii

Depanarea rezultatelor Nslookup

Dacă oricare dintre înregistrările DNS pare incorectă sau dacă serviciile asociate înregistrărilor DNS nu funcţionează, luaţi în considerare aceste cauze posibile:

 • La crearea unei înregistrări, este foarte uşor să se comită o eroare tipografică. Asiguraţi-vă că aţi utilizat valorile corecte când aţi creat înregistrările DNS.

 • Unele servicii de găzduire DNS acceptă gestionarea mai multor domenii utilizând aceeaşi interfaţă de gestionare Web, solicitându-vă, implicit, să introduceţi @ pentru a specifica numele de domeniu părinte pentru anumite tipuri de înregistrări DNS. Introducerea numelui de domeniu propriu-zis în loc de @ poate cauza rezultate neaşteptate în înregistrarea DNS.

 • Este posibil ca unele servicii de găzduire DNS să nu accepte valoarea 0 pentru prioritatea MX. În locul valorii 0, utilizaţi valoarea 10 în înregistrarea MX de direcţionare a corespondenţei.

Începutul paginii

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.