Exemplu de mesaj de întâmpinare

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2012-12-05

Acest subiect conţine un exemplu de text pentru un mesaj de poştă electronică de întâmpinare, care este trimis noilor utilizatori. Utilizaţi un mesaj de întâmpinare pentru a informa utilizatorii despre noul cont de poştă electronică din cadrul norului şi furnizaţi-le un ID şi o parolă pentru a face sign in la contul lor pentru prima dată.

Instrucţiuni

Acest mesaj de întâmpinare este destinat să fie utilizat cu procesul de îmbinare corespondenţă din Microsoft Office Word şi cu o sursă de date, cum ar fi un fişier de import CSV care conţine informaţiile dorite pentru a fi îmbinate în mesajul de întâmpinare. Textul conţine substituenţi pentru a insera informaţii specifice utilizatorului în câmpurile pentru îmbinarea corespondenţei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Trimiterea unui mesaj de întâmpinare noilor utilizatori.

Exemplul de text conţine, de asemenea, substituenţi şi adrese URL, astfel încât să puteţi insera hyperlinkuri către resurse de ajutor de la help.outlook.com.

 1. În caseta cu exemplul de text faceţi clic pe Copiere cod.

 2. Lipiţi textul într-un document Word nou, apoi formataţi textul.

 3. Particularizaţi mesajul de întâmpinare conform preferinţelor.

 4. Inseraţi hyperlinkuri către pagini Web, apoi ştergeţi textul substituent.

 5. Salvaţi documentul Word.

 6. Utilizaţi mesajul de întâmpinare ca document de început pentru îmbinarea corespondenţei Word.

<Insert FirstName merge field>, welcome to <Type your organization's name>!
We've created an e-mail account (<Insert EmailAddress field>) for you! This helps ensure the flow of official e-mail from <Type your organization's name> to you and won't be affected by changes in your e-mail addresses, mail programs, or your Internet service provider. We encourage you to use this account as your primary e-mail address.
With your new account, you get:
Access from anywhere. Use a Web browser to access your mailbox from any computer that has an Internet connection.
Access to your other e-mail accounts. Use this account to send and receive mail from your other e-mail accounts. You can also use other e-mail programs to connect to your mailbox.
Voice mail in your mailbox. Receive and listen to voice mail messages in your mailbox.
Access your mail from your mobile phone. Use your mobile phone to access your e-mail, voice mail, contacts, and calendar information.
Chat with friends and family. Use your account to chat with friends, family, and colleagues, just as you would with any instant messaging service.
Sign in for the first time
Your account is ready to go. Just sign in, register your account, and you'll be up and running.
To connect:
1. Go to https://outlook.com/domain <for example, if your domain is contoso.edu, you would use https://outlook.com/contoso.edu. Also, insert a hyperlink so users can click to sign in.>
2. Use the following credentials to sign in:
User ID: <Insert EmailAddress merge field>
Password: <Insert Password merge field>
3. Click Sign in.
4. Complete the account registration by verifying your account information. If you forget your password, this information will help verify your identity.
Tip: Add https://outlook.com/<your domain name> to your favorites list to make it easy to sign in.
Change your password
We created the temporary password that you use to sign in for the first time, but we recommend that you change this password as soon as possible so you're the only one who knows your password. 
Get help setting up your e-mail
To quickly connect to your new e-mail account, see E-Mail Setup Wizard <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165885>.
Get help with Outlook Web App
Go to Outlook Web App <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147068> for help on using your new account.
Get help with <Type name of your organization's IT services > at <Your organization name>
<Add hyperlink to the Web page for your organization's computing and communication resources for users>
Exemplu de mesaj de întâmpinare formatat

Exemplul de mai jos reprezintă o versiune formatată a unui mesaj de întâmpinare pentru o organizaţie Live@edu. Conţine informaţii specifice utilizatorului şi organizaţiei. Tabelul de mai jos afişează valorile inserate în fiecare câmp de îmbinare a corespondenţei:

 

Câmp îmbinare corespondenţă Valoare

FirstName

Tamara

EmailAddress

tamaraj@contoso.edu

Password

10241987

Tamara, bun venit la Universitatea Contoso!

Am creat pentru dvs. un cont de poştă electronică (tamaraj@contoso.edu)! Acest lucru asigură faptul că fluxul mesajelor oficiale de poştă electronică de la Universitatea Contoso către dvs. nu va fi afectat de modificări ale adreselor de poştă electronică, ale programelor de corespondenţă sau ale furnizorului de servicii de Internet. Recomandăm utilizarea acestui cont ca adresă principală de poştă electronică.

Cu noul cont, obţineţi:

 • Acces de oriunde. Utilizaţi un browser Web pentru a accesa cutia poştală de la orice computer care are o conexiune la Internet.

 • Acces la celelalte conturi de poştă electronică. Utilizaţi acest cont pentru a trimite şi a primi corespondenţa de la celelalte conturi de poştă electronică. De asemenea, puteţi utiliza alte programe de poştă electronică pentru a vă conecta la cutia poştală.

 • Poştă vocală pentru cutia poştală. Primiţi şi ascultaţi mesajele de poştă vocală din cutia poştală.

 • Acces la corespondenţă de pe telefonul mobil. Utilizaţi telefonul mobil pentru a accesa informaţiile de poştă electronică, poştă vocală, calendar şi persoane de contact.

 • Discuţii cu prietenii şi familia. Utilizaţi contul dvs. pentru a discuta cu prietenii, familia şi colegii, aşa cum utilizaţi orice serviciu de mesagerie instant.

Sign in pentru prima dată

Contul este gata. Doar faceţi sign in, înregistraţi contul şi sunteţi pregătit.

Pentru conectare:

 1. Accesaţi https://outlook.com/contoso.edu.

 2. Pentru a face sign in, utilizaţi acreditările de mai jos:

  • ID de utilizator: tamaraj@contoso.edu

  • Parolă: 10241987

 3. Faceţi clic pe Sign in.

 4. Finalizaţi înregistrarea contului verificând informaţiile de cont. Dacă uitaţi parola, aceste informaţii vă vor ajuta la verificarea identităţii dvs.

Sfat: Adăugaţi adresa https://www.outlook.com/contoso.edu în lista de preferinţe, pentru a face uşor sign in.

Modificarea parolei

Am creat parola temporară pentru a o utiliza când faceţi sign in pentru prima dată, dar vă recomandăm să o modificaţi cât mai curând posibil, astfel încât să fiţi singura persoană care o cunoaşte.

Obţineţi ajutor la configurarea poştei electronice

Pentru o conectare rapidă la noul cont de poştă electronică, consultaţi Expertul de ajutor pentru configurarea poştei electronice.

Obţineţi ajutor pentru Outlook Web App

Accesaţi Outlook Web App pentru ajutor privind utilizarea noului cont.

La Universitatea Contoso, obţineţi ajutor pentru utilizarea computerului şi a comunicaţiilor

<Hyperlink către pagina Web cu resursele de calcul şi de comunicare pentru studenţi ale Universităţii Contoso.>

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.