Referire la cmdlet-urile PowerShell disponibile în Exchange Online

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2012-10-31

Administratorii organizaţiilor din cadrul norului pot utiliza Windows PowerShell cu gestionarea Windows la distanţă (WinRM) în cadrul Windows Management Framework pentru gestionarea destinatarilor şi a setărilor de domeniu, precum şi pentru generarea de rapoarte sau pentru ajutor la depanare. Iată o descriere succintă a cmdleturilor disponibile pentru aceşti administratori. Puteţi obţine ajutor suplimentar despre utilizarea cmdleturilor individuale în linia de comandă, aşa cum se va arăta ulterior pe parcursul acestui subiect.

Notă   Nu toate cmdleturile sau caracteristicile sunt disponibile pentru toate organizaţiile.

Înainte de a începe

Pentru a afla cum să instalați și să configurați Windows PowerShell și cum să vă conectați la serviciu, consultați Utilizarea Windows PowerShell în Exchange Online.

Gestionarea destinatarilor

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, configurarea şi ştergerea obiectelor destinatar.

Dacă dețineți o organizație de e-mail Microsoft Office 365, trebuie să atribuiți licențe noilor cutii poștale; în caz contrar, acestea vor fi dezactivate la sfârșitul perioadei de grație. Pentru informații suplimentare, consultați Atribuirea unei licenţe Microsoft Online Services la cutiile poştale noi.

Cutiile poştale

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea cutiilor poştale.

 

Cmdlet Descriere

Get-Mailbox

Vizualizaţi informaţii despre cutiile poştale din cadrul norului.

New-Mailbox

Creaţi în organizaţia dvs. un utilizator nou, cu o cutie poştală în cadrul serviciului de poştă electronică din cadrul norului.

Remove-Mailbox

Ştergeţi o cutie poştală.

Get-RemovedMailbox

Vizualizaţi cutiile poştale şterse care pot fi recuperate.

Set-Mailbox

Modificaţi setările unei cutii poştale existente.

Undo-SoftDeletedMailbox

Acest cmdlet este disponibil numai pentru Microsoft Live@edu şi Microsoft Office 365 pentru organizaţii din domeniul învăţământului. Utilizaţi cmdletul Undo-SoftDeletedMailbox pentru recuperarea unei cutii poştale şterse. Cutiile poştale pot fi recuperate numai în termen de 30 de zile de la ştergere.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Grupurile de distribuire

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea grupurilor de distribuire, denumite uneori „grupuri publice”, şi a grupurilor de distribuire cu securitate activată. Un grup de distribuire, cunoscut şi sub numele de grup public, este o reuniune de două sau mai multe persoane care apare în agenda partajată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Distribution Groups.

 

Cmdlet Descriere

Get-DistributionGroup

Vizualizaţi informaţii despre grupurile de distribuire specificate sau regăsiţi o listă a grupurilor de distribuire stocate în agenda partajată. Uneori, grupurile de distribuire se numesc „grupuri publice”.

New-DistributionGroup

Creaţi un grup de distribuire.

Remove-DistributionGroup

Ştergeţi un grup de distribuire.

Set-DistributionGroup

Modificaţi proprietăţile unui grup de distribuire existent.

Add-DistributionGroupMember

Adăugaţi un destinatar la un grup de distribuire existent.

Get-DistributionGroupMember

Vizualizaţi membrii unui grup de distribuire existent.

Remove-DistributionGroupMember

Ştergeţi un destinatar dintre membrii unui grup de distribuire.

Update-DistributionGroupMember

Suprascrieţi membrii curenţi ai unui grup de distribuire.

Get-Group

Vizualizaţi toate grupurile de distribuire, grupurile de securitate şi grupurile de roluri din organizaţie.

Set-Group

Cu ajutorul cmdletului Set-DistributionGroup, modificaţi proprietăţile unui grup care nu pot fi modificate în alt mod.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Grupurile de distribuire dinamice

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea grupurilor de distribuire dinamice din organizaţie. Spre deosebire de lista statică de membri a unui grup de distribuire normal, lista de membri a unui grup de distribuire dinamic se calculează de fiecare dată când se trimite un mesaj grupului. Acest calcul se bazează pe filtrele şi condiţiile pe care le definiţi la crearea grupului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Grupurile de distribuire dinamice.

 

Cmdlet Descriere

Get-DynamicDistributionGroup

Vizualizaţi setările unui grup de distribuire dinamic existent.

New-DynamicDistributionGroup

Creaţi un grup de distribuire dinamic.

Remove-DynamicDistributionGroup

Ştergeţi un grup de distribuire dinamic.

Set-DynamicDistributionGroup

Modificaţi proprietăţile unui grup de distribuire dinamic existent.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Persoanele de contact externe

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea persoanelor de contact externe. Persoanele de contact externe sunt persoane din exteriorul organizaţiei, care pot apărea în agenda organizaţiei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Persoanele de contact externe din agendă.

 

Cmdlet Descriere

Get-MailContact

Vizualizaţi informaţii despre persoanele de contact externe specificate.

New-MailContact

Creaţi o listă de agendă partajată pentru o persoană de contact externă.

Remove-MailContact

Ştergeţi o persoană de contact din agenda partajată.

Set-MailContact

Modificaţi setările unei persoane de contact externe existente.

Get-Contact

Vizualizaţi informaţii despre persoanele de contact specificate sau regăsiţi o listă a persoanelor de contact stocate în agenda partajată.

Set-Contact

Modificaţi proprietăţile unei persoane de contact existente. Notă: Dacă doriţi să trimiteţi poştă electronică unei persoane de contact, utilizaţi cmdleturile *-MailContact.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Utilizatorii de poştă electronică

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea utilizatorilor de poştă electronică. Un utilizator de poştă electronică dispune de un cont în cadrul organizaţiei, dar nu deţine o cutie poştală. În schimb, utilizatorul respectiv primeşte mesajele de poştă electronică la o adresă externă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Crearea utilizatorilor de e-mail.

 

Cmdlet Descriere

Get-MailUser

Vizualizaţi informaţii despre utilizatorii de poştă electronică din organizaţie.

New-MailUser

Creaţi în organizaţia dvs. un utilizator de poştă electronică nou.

Remove-MailUser

Ştergeţi un utilizator de poştă electronică existent.

Set-MailUser

Modificaţi setările unui utilizator de poştă electronică existent.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Alte cmdleturi pentru destinatari

 

Cmdlet Descriere

Get-LinkedUser

Vizualizaţi informaţii despre un cont de utilizator legat. Conturile de utilizator legate sunt utilizate pentru autentificarea în cadrul scenariilor cu implementare hibridă şi cu serviciile Web de gestionare a destinatarilor pentru Exchange. Un utilizator din cadrul organizaţiei poate fi legat la un utilizator sau la un certificat extern.

Set-LinkedUser

Modificaţi proprietăţile unui cont de utilizator legat.

Get-SecurityPrincipal

Specificaţi coordonatorii de securitate din cadrul organizaţiei. Coordonatorii de securitate sunt entităţi, precum utilizatori sau grupuri de securitate, cărora le pot fi asociate permisiuni şi drepturi utilizator.

Get-Recipient

Vizualizaţi informaţii despre toate tipurile de obiecte activate pentru poşta electronică din organizaţie. Printre rezultatele returnate se numără cutiile poştale, utilizatorii de poştă electronică, persoanele de contact, grupurile de distribuire şi grupurile de distribuire dinamice.

Get-User

Vizualizaţi informaţii despre cutiile poştale şi utilizatorii de poştă electronică din organizaţie.

Set-User

Modificaţi proprietăţile unei cutii poştale sau ale unui utilizator de poştă electronică existent.

New-MailMessage

Creaţi un mesaj de poştă electronică şi introduceţi mesajul în folderul Schiţe al cutiei poştale a unui utilizator.

Test-MAPIConnectivity

Testaţi pentru a verifica dacă o cutie poştală specificată se poate conecta prin protocolul MAPI, utilizat de Microsoft Office Outlook.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Asigurarea accesului

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a asigura accesul la un număr mare de cutii poştale noi, utilizând un fişier de valori separate prin virgulă (CSV). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Importul noilor utilizatori Exchange Online cu un fişier CSV.

 

Cmdlet Descriere

Get-ProvisioningRequest

Vizualizaţi informaţii de stare despre solicitarea curentă de asigurare a accesului. O solicitare de asigurare a accesului creează noi cutii poştale din cadrul norului pentru utilizatorii specificaţi într-un fişier CSV.

New-ProvisioningRequest

Remiteţi o nouă solicitare de asigurare în bloc a accesului pentru un grup de utilizatori identificaţi într-un fişier CSV. Fişierul CSV este verificat şi, dacă este validat, se creează o solicitare de asigurare a accesului aflată în stare de pauză. Procesul de asigurare a accesului începe prin utilizarea cmdletului Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Opriţi procesarea unei solicitări de asigurare în bloc a accesului care este fie în aşteptare, fie în curs de execuţie.

Start-ProvisioningRequest

Începe o solicitare de asigurare a accesului aflată în aşteptare, creată cu ajutorul cmdletului New-ProvisioningRequest.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Migrarea

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru migrarea poştei electronice de la un sistem de mesagerie local la o organizaţie din cadrul norului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Prezentare generală a migrării poştei electronice.

 

Cmdlet Descriere

Get-MigrationBatch

Vizualizaţi informaţii despre migrarea grupului curent de poştă electronică.

New-MigrationBatch

Creaţi un nou grup de migrare pentru a migra datele din cutia poştală de la un server IMAP local sau de la un sistem de mesagerie Microsoft Exchange în cutii poştale din cadrul norului. Pentru o migrare IMAP, trebuie să creaţi cutiile poştale din cadrul norului anterior migrării datelor din cutia poştală.

Remove-MigrationBatch

Şterge un grup de migrare care nu rulează sau a fost finalizat.

Set-MigrationBatch

Modificaţi proprietăţile unui grup de migrare existent.

Start-MigrationBatch

Începeţi procesul de migrare a unui grup de poştă electronică în aşteptare.

Stop-MigrationBatch

Opriţi procesarea migrării unui grup aflată în desfăşurare.

Test-MigrationServerAvailability

Verificaţi dacă este posibilă comunicarea cu serverul local de poştă electronică în care se află datele din cutia poştală a căror migrare către cutiile poştale din cadrul norului se doreşte.

Get-MigrationStatus

Vizualizaţi informaţii despre migrarea globală a poştei electronice în desfăşurare.

Get-MigrationUser

Vizualizaţi informaţiile de stare aferente cutiei poştale a unui singur utilizator sau cutiilor poştale ale tuturor utilizatorilor din grupul de migrare în curs de procesare.

Get-MigrationUserStatistics

Vizualizaţi informaţiile de stare aferente migrării unei cutii poştale locale individuale în nor.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Permisiunile

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, atribuirea şi eliminarea permisiunilor delegate utilizatorilor din domeniu.

Grupurile de roluri de administrator

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi modificarea grupurilor de roluri de administrator. Un grup de roluri este un grup de securitate universal, căruia i s-au atribuit drepturi administrative. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Grupurile de roluri de administrator.

 

Cmdlet Parametru

Get-RoleGroup

Vizualizaţi informaţii despre grupurile de roluri specificate sau regăsiţi o listă a grupurilor de roluri din organizaţie.

New-RoleGroup

Creaţi un grup de roluri.

Remove-RoleGroup

Ştergeţi un grup de roluri.

Set-RoleGroup

Modificaţi proprietăţile unui grup de roluri existent.

Add-RoleGroupMember

Adăugaţi un destinatar la un grup de roluri existent.

Get-RoleGroupMember

Vizualizaţi membrii unui grup de roluri existent.

Remove-RoleGroupMember

Ştergeţi un destinatar dintre membrii unui grup de roluri.

Update-RoleGroupMember

Suprascrieţi membrii curenţi ai unui grup de roluri.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Politicile de atribuire a rolurilor

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, modificarea şi ştergerea politicilor de atribuire a rolurilor. O politică de atribuire a rolurilor este formată din unul sau mai multe roluri de gestionare pentru utilizatori finali, care permit utilizatorilor să gestioneze atât setările propriilor conturi, cât şi setările pentru grupurile de distribuire. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politicile de atribuire a rolurilor.

Notă   În cadrul organizaţiilor Live@edu, nu este permisă crearea, ştergerea sau modificarea proprietăţilor unei politici de atribuire a rolurilor. Totuşi, puteţi adăuga sau elimina rolurile de utilizator final alocate unei politici de atribuire a rolurilor.

 

Cmdlet Descriere

Get-RoleAssignmentPolicy

Vizualizaţi informaţii despre politicile specificate de atribuire a rolurilor sau regăsiţi o listă a politicilor de atribuire a rolurilor din organizaţie.

New-RoleAssignmentPolicy

Creaţi o politică de atribuire a rolurilor.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Ştergeţi o politică de atribuire a rolurilor.

Set-RoleAssignmentPolicy

Modificaţi proprietăţile unei politici existente de atribuire a rolurilor.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Controlul accesului pe bază de roluri

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a gestiona controlul accesului pe bază de roluri (RBAC) din organizaţie. Utilizaţi RBAC pentru a atribui capacităţi utilizatorilor. Toate permisiunile şi capacităţile sunt definite de roluri de gestionare. Un rol de gestionare, denumit şi rol RBAC sau, mai simplu, rol, defineşte elementele la care are acces un utilizator şi activităţile pe care le poate efectua. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Controlul accesului pe bază de roluri.

 

Cmdlet Descriere

Get-ManagementRole

Vizualizaţi rolurile de gestionare disponibile în organizaţie.

New-ManagementRole

Creaţi un nou rol de gestionare, care se bazează pe un rol existent.

Remove-ManagementRole

Eliminaţi un rol de gestionare. Puteţi elimina numai rolurile pe care le-aţi creat. Nu puteţi elimina rolurile încorporate.

Get-ManagementRoleAssignment

Vizualizaţi rolurile de gestionare atribuite în acest moment unui anumit utilizator.

New-ManagementRoleAssignment

Atribuiţi unui utilizator un rol de gestionare nou.

Remove-ManagementRoleAssignment

Eliminaţi un rol de gestionare atribuit unui utilizator.

Set-ManagementRoleAssignment

Modificaţi setările unei atribuiri de rol de gestionare, precum domeniul de gestionare asociat.

Add-ManagementRoleEntry

Adăugaţi acces la un anumit cmdlet, respectiv parametri la un rol de gestionare existent.

Get-ManagementRoleEntry

Vizualizaţi cmdlet-urile şi parametrii disponibili pentru un rol de gestionare existent.

Remove-ManagementRoleEntry

Anulaţi accesul la un cmdlet de la un rol de gestionare existent.

Set-ManagementRoleEntry

Adăugaţi sau anulaţi accesul la un parametru.

Get-ManagementScope

Vizualizaţi domeniile de gestionare definite pentru organizaţia dvs. Un domeniu de gestionare determină obiectele disponibile pentru un utilizator. De exemplu, domeniul de gestionare pentru un utilizator obişnuit se limitează la contul său. Domeniul de gestionare al unui administrator de organizaţie este format din toate obiectele incluse în domeniu.

New-ManagementScope

Definiţi un nou domeniu de gestionare.

Remove-ManagementScope

Eliminaţi un domeniu de gestionare. Puteţi elimina numai domeniile de gestionare pe care le-aţi definit.

Set-ManagementScope

Modificaţi definiţia unui domeniu de gestionare existent.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Permisiunile de cutie poştală

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, acordarea şi revocarea permisiunilor de cutie poştală şi a permisiunilor de folder de cutie poştală.

 

Cmdlet Descriere

Add-MailboxPermission

Acordaţi unui utilizator permisiunea de a accesa cutia poştală a altui utilizator.

Get-MailboxPermission

Vizualizaţi permisiunile atribuite cutiei poştale a unui utilizator.

Remove-MailboxPermission

Eliminaţi permisiunile acordate unui utilizator de a interzice accesul la cutia poştală a unui alt utilizator.

Add-MailboxFolderPermission

Acordaţi unui utilizator permisiunea de a accesa un folder din cutia poştală a altui utilizator. De exemplu, puteţi acorda unui utilizator permisiunea de a gestiona calendarul unui alt utilizator. Folderul ţintă se specifică în acest format: alias:\numefolder.

Get-MailboxFolderPermission

Vizualizaţi permisiunile atribuite unui anumit folder din cutia poştală a unui utilizator.

Set-MailboxFolderPermission

Modificaţi permisiunile atribuite unui anumit folder din cutia poştală a unui utilizator.

Remove-MailboxFolderPermission

Eliminaţi permisiunile acordate unui utilizator pentru a interzice accesul la un anumit folder din cutia poştală a unui alt utilizator.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Permisiunea Trimitere ca

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, acordarea şi revocarea permisiunilor de tip Trimitere ca. Permisiunea Trimitere ca, denumită şi permisiune SendAs, acordă unui utilizator dreptul de a utiliza adresa de poştă electronică a unui alt destinatar în adresa De la. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Acordarea permisiunii Trimitere ca utilizatorilor.

 

Cmdlet Descriere

Add-RecipientPermission

Acordaţi utilizatorilor permisiunea Trimitere ca.

Get-RecipientPermission

Vizualizaţi permisiunea Trimitere ca acordată utilizatorilor.

Remove-RecipientPermission

Revocaţi utilizatorilor permisiunea Trimitere ca.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Conformitatea

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a facilita respectarea prevederilor legale sau profesionale în cadrul organizaţiei.

Căutarea în mai multe cutii poştale

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a căuta, în cutiile poştale din organizaţie, mesaje de poştă electronică şi alte tipuri de mesaje care conţin anumite cuvinte cheie. Aceste cmdleturi sunt definite numai în rolul Căutare în cutii poştale şi trebuie atribuite managerilor de descoperiri. Pentru a utiliza cmdleturile de căutare în cutiile poştale, trebuie să fiţi membru al grupului de roluri Gestionare descoperiri. Aflaţi mai multe în secţiunea Acordarea accesului pentru utilizatori la căutarea în mai multe cutii poştale.

 

Cmdlet Descriere

Get-MailboxSearch

Vizualizaţi căutările în mai multe cutii poştale aflate în desfăşurare, finalizate sau oprite.

New-MailboxSearch

Creaţi o nouă căutare în mai multe cutii poştale. Puteţi defini parametrii de căutare cu acest cmdlet, dar căutarea propriu-zisă se execută cu ajutorul cmdletului Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Eliminaţi o căutare în mai multe cutii poştale.

Search-Mailbox

Căutaţi într-o cutie poştală şi copiaţi rezultatele într-o cutie poştală destinaţie specificată, ştergeţi mesaje din cutia poştală sursă sau ambele.

Notă   Acest cmdlet este, de asemenea, disponibil în rolul Import/export cutii poştale. Implicit, rolul Import/export cutii poştale nu este atribuit niciunui grup de roluri.

Set-MailboxSearch

Modificaţi proprietăţile unei căutări existente în mai multe cutii poştale.

Start-MailboxSearch

Începeţi sau reluaţi o căutare existentă în mai multe cutii poştale, creată cu ajutorul cmdletului New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Opriţi o căutare în mai multe cutii poştale aflată în desfăşurare.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Regulile de transport

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, configurarea, crearea şi ştergerea regulilor de transport. De asemenea, aveţi posibilitatea să utilizaţi regulile de transport pentru a controla fluxul de mesaje de poştă electronică din cadrul organizaţiei. Aveţi posibilitatea să definiţi atribute specifice ale mesajelor, sau condiţii, precum şi acţiunile pe care le doriţi aplicate oricărui mesaj ce conţine aceste atribute. Aflaţi mai multe în secţiunea Regulile la nivel de organizaţie.

 

Cmdlet Descriere

Disable-TransportRule

Dezactivaţi o regulă de transport.

Enable-TransportRule

Activaţi o regulă de transport.

Get-TransportRule

Vizualizaţi informaţii despre rolurile de transport specificate sau regăsiţi o listă a regulilor de transport din organizaţie.

New-TransportRule

Creaţi o regulă de transport.

Remove-TransportRule

Ştergeţi o regulă de transport.

Set-TransportRule

Modificaţi proprietăţile unei reguli de transport.

Get-TransportRuleAction

Vizualizaţi informaţii despre acţiunile pentru regulile de transport specificate sau regăsiţi o listă a tuturor acţiunilor disponibile pentru regulile de transport din organizaţie.

Get-TransportRulePredicate

Vizualizaţi informaţii despre predicatele regulilor de transport specificate sau regăsiţi o listă a tuturor predicatelor disponibile pentru regulile de transport din organizaţie. Puteţi utiliza predicatele regulilor de transport drept condiţii sau excepţii în regulile de transport.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Politicile de monitorizare

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura politicile de monitorizare din cadrul organizaţiilor Live@edu. Politicile de monitorizare controlează cine poate trimite şi primi mesaje de poştă electronică spre/de la utilizatorii din organizaţie; de asemenea, filtrează şi resping mesajele de poştă electronică al căror conţinut cuprinde cuvinte nedorite. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politicile de monitorizare.

Notă   Politicile de monitorizare nu sunt disponibile în Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Descriere

Add-SupervisionListEntry

Adăugaţi o intrare în Lista de permisiuni sau în Lista de respingeri a unui utilizator specificat.

Get-SupervisionListEntry

Vizualizaţi intrarea de pe Lista de permisiuni şi de pe Lista de respingeri, definită pentru un utilizator specificat.

Remove-SupervisionListEntry

Eliminaţi o intrare de pe Lista de permisiuni sau de pe Lista de respingeri a unui utilizator specificat.

Get-SupervisionPolicy

Vizualizaţi setările politicilor de monitorizare pentru organizaţia dvs.

Set-SupervisionPolicy

Configuraţi setările unei politici de monitorizare.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Information Rights Management

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura caracteristicile Information Rights Management (IRM) din cadrul organizaţiei. IRM asigură protecţie permanentă pentru a controla persoanele care pot să acceseze, să redirecţioneze, să imprime sau să copieze date sensibile din cadrul unui mesaj de poştă electronică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurarea şi gestionarea Information Rights Management în Exchange Online.

 

Cmdlet Descriere

Get-IRMConfiguration

Vizualizaţi configuraţia IRM din organizaţie.

Set-IRMConfiguration

Modificaţi proprietăţile configuraţiei IRM din cadrul organizaţiei.

Test-IRMConfiguration

Testaţi funcţionalitatea configuraţiei IRM din cadrul organizaţiei.

Get-RMSTemplate

Vizualizaţi informaţii despre şabloanele de politică de drepturi ale Serviciilor Microsoft de administrare a drepturilor Active Directory (AD RMS) specificate sau regăsiţi o listă a şabloanelor de politică de drepturi AD RMS din organizaţie.

Set-RMSTemplate

Modificaţi proprietăţile unui şablon de politică de drepturi AD RMS existent.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Vizualizaţi setările unui domeniu de publicare de încredere (TPD) existent din organizaţie. Un domeniu de publicare de încredere conţine setările necesare pentru utilizarea caracteristicilor RMS în cadrul organizaţiei. De exemplu, utilizatorii au posibilitatea de a aplica şabloane de politică de drepturi AD RMS asupra mesajelor de poştă electronică.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importaţi un domeniu de publicare de încredere de pe un server local care execută AD RMS local în organizaţie.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Eliminaţi un domeniu de publicare de încredere existent importat în organizaţie.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Vizualizaţi setările unui domeniu de publicare de încredere existent din organizaţie.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Regulile de protecţie Outlook

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea şi configurarea regulilor de protecţie Outlook. Regulile de protecţie Outlook sunt reguli create de administrator aplicate înainte ca utilizatorul să trimită un mesaj cu ajutorul Outlook. Regulile de protecţie Outlook aplică automat un şablon de politică a Serviciilor Microsoft de administrare a drepturilor Active Directory (AD RMS) asupra mesajului, înainte de trimiterea acestuia.

 

Cmdlet Descriere

Disable-OutlookProtectionRule

Dezactivaţi o regulă de protecţie Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Activaţi o regulă de protecţie Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Vizualizaţi informaţii despre regulile de protecţie Outlook specificate sau regăsiţi o listă a regulilor de protecţie Outlook din organizaţie.

New-OutlookProtectionRule

Creaţi o regulă de protecţie Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Ştergeţi o regulă de protecţie Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Modificaţi proprietăţile unei reguli de protecţie Outlook.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Strategiile de conservare

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, eliminarea şi configurarea strategiilor de conservare din organizaţie. O strategie de conservare este asociată cu un grup de etichete de strategie de conservare, care specifică setările de conservare pentru elementele dintr-o cutie poştală. O politică poate conţine o etichetă implicită de strategie de conservare şi mai multe etichete non-implicite de strategie de conservare. Unei cutii poştale i se poate aplica o singură strategie de conservare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurarea şi gestionarea strategiilor de conservare în Exchange Online.

 

Cmdlet Descriere

Get-RetentionPolicy

Vizualizaţi informaţii despre strategiile de conservare specificate sau regăsiţi o listă a strategiilor de conservare din organizaţie.

New-RetentionPolicy

Creaţi o strategie de conservare.

Remove-RetentionPolicy

Ştergeţi o strategie de conservare.

Set-RetentionPolicy

Modificaţi proprietăţile unei strategii de conservare.

Get-RetentionPolicyTag

Vizualizaţi informaţii despre etichetele de strategii de conservare specificate sau regăsiţi o listă a etichetelor de strategii de conservare din organizaţie. Etichetele de strategii de conservare se utilizează pentru a aplica setările de conservare a mesajelor la mesaje sau la foldere.

New-RetentionPolicyTag

Creaţi o etichetă de strategie de conservare nouă.

Remove-RetentionPolicyTag

Ştergeţi o etichetă de strategie de conservare.

Set-RetentionPolicyTag

Modificaţi proprietăţile unei etichete de strategie de conservare.

Start-ManagedFolderAssistant

Implementaţi imediat strategiile de conservare configurate asupra unei cutii poştale specificate.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Clasificările de mesaje

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, eliminarea şi configurarea clasificărilor de mesaj din organizaţie. După crearea clasificărilor de mesaj, utilizatorii le pot aplica mesajelor utilizând Outlook Web App sau le puteţi aplica mesajelor utilizând regulile de transport. De asemenea, puteţi utiliza clasificările drept condiţii sau excepţii în regulile de transport.

 

Cmdlet Descriere

Get-MessageClassification

Vizualizaţi informaţii despre clasificările de mesaj specificate sau regăsiţi o listă a clasificărilor de mesaj din organizaţie.

New-MessageClassification

Creaţi o clasificare de mesaj.

Remove-MessageClassification

Ştergeţi o clasificare de mesaj.

Set-MessageClassification

Modificaţi proprietăţile unei clasificări de mesaj.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Arhivarea şi consemnarea în jurnal

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura setările de arhivare şi de consemnare în jurnal pentru organizaţie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următoarele articole:

Notă   Arhivarea nu este disponibilă în organizaţiile Live@edu.

 

Cmdleturi Descriere

Disable-Mailbox

Dezactivaţi arhiva pentru o cutie poştală existentă utilizând parametrul Archive.

Enable-Mailbox

Activaţi o arhivă pentru o cutie poştală existentă utilizând parametrul Archive.

Disable-JournalRule

Dezactivaţi o regulă de jurnal. Regulile de jurnal se utilizează pentru înregistrarea sau consemnarea în jurnal a mesajelor de poştă electronică transmise către sau de la anumiţi destinatari. Când un mesaj corespunde criteriilor definite de regula de jurnal, mesajul respectiv este consemnat în jurnal.

Enable-JournalRule

Activaţi o regulă de jurnal.

Get-JournalRule

Vizualizaţi informaţii despre regulile de jurnal specificate sau regăsiţi o listă a regulilor de jurnal din organizaţie.

New-JournalRule

Creaţi o regulă de jurnal.

Remove-JournalRule

Ştergeţi o regulă de jurnal.

Set-JournalRule

Modificaţi proprietăţile unei reguli de jurnal.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Raportarea

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza rapoartele şi statisticile aferente organizaţiei.

Înregistrările de audit în jurnal

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru configurarea înregistrărilor de audit în jurnal şi vizualizarea jurnalelor de audit. Înregistrările de audit în jurnal consemnează anumite acţiuni, efectuate de către anumiţi utilizatori. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea înregistrărilor de audit în jurnal pentru păstrarea evidenţei acţiunilor utilizatorilor.

 

Cmdlet Descriere

Search-AdminAuditLog

Căutaţi în jurnalul de audit al administratorului.

Write-AdminAuditLog

Adăugaţi comentarii la jurnalul de audit al administratorului.

Get-AdminAuditLogConfig

Vizualizaţi setările de configurare pentru înregistrările curente în jurnalul de audit al administratorului.

New-AdminAuditLogSearch

Căutaţi în jurnalul de audit al administratorului şi trimiteţi rezultatele la destinatarii specificaţi.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Vizualizaţi conturile care ignoră înregistrarea în jurnalul de audit pentru cutii poştale.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Specificaţi conturile care ignoră înregistrarea în jurnalul de audit pentru cutii poştale. De exemplu, este posibilă specificarea conturilor de serviciu care accesează frecvent cutiile poştale, pentru eliminarea componentelor nedorite din jurnalele de audit pentru cutii poştale.

Search-MailboxAuditLog

Căutaţi în jurnalul de audit pentru cutii poştale.

New-MailboxAuditLogSearch

Căutaţi în jurnalul de audit pentru cutii poştale şi trimiteţi rezultatele la destinatarii specificaţi.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Urmărirea mesajelor

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a urmări informaţiile de livrare despre mesajele trimise către sau primite de la orice cutie poştală din cadrul organizaţiei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Rapoartele de livrare pentru administratori.

 

Cmdlet Descriere

Get-MessageTrackingReport

Returnează datele pentru un anumit raport de urmărire a mesajelor. Acest cmdlet necesită specificarea ID-ului raportului de urmărire a mesajelor pe care doriţi să-l vizualizaţi. În consecinţă, mai întâi trebuie să utilizaţi cmdletul Search-MessageTrackingReport pentru a afla ID-ul raportului de urmărire a mesajelor pentru un anumit mesaj. Apoi, se transmite ID-ul raportului de urmărire a mesajelor de la ieşirea cmdletului Search-MessageTrackingReport la cmdletul Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Găsiţi raportul unic de urmărire a mesajelor pe baza criteriilor de căutare furnizate. Apoi, se transmite ID-ul acestui raport de urmărire a mesajelor la cmdletul Get-MessageTrackingReport, pentru a obţine informaţii complete de urmărire a mesajului.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Alte cmdleturi de raportare

 

Cmdlet Descriere

Get-FailedContentIndexDocuments

Vizualizaţi lista documentelor într-o cutie poştală care nu a putut fi indexată de Căutarea în Microsoft Exchange.

Get-LogonStatistics

Vizualizaţi informaţii despre sesiunile de Log on deschise la o cutie poştală specificată, precum numele de utilizator, timpul de conectare şi ora la care a avut loc ultimul acces. Un utilizator trebuie să facă sign out pentru a închide o sesiune de Log on; ca atare, pot apărea mai multe sesiuni pentru utilizatorii care doar au închis browserul.

Get-MailboxFolderStatistics

Vizualizaţi informaţii despre folderele dintr-o cutie poştală specificată, inclusiv numărul şi dimensiunea elementelor din folder, numele şi ID-ul folderului, precum şi alte informaţii.

Get-MailboxStatistics

Vizualizaţi informaţii despre o cutie poştală specificată, precum dimensiunea acesteia, numărul de mesaje pe care le conţine şi ora ultimei accesări.

Get-RecipientStatisticsReport

Vizualizaţi informaţii despre numărul total de destinatari din organizaţie, inclusiv numărul cutiilor poştale, cel al cutiilor poştale active, al persoanelor de contact şi al grupurilor de distribuire.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Domeniile

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura setările domeniilor interne şi externe definite într-o organizaţie.

Domeniile acceptate

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea şi configurarea domeniilor acceptate. Un domeniu acceptat este orice spaţiu de nume SMTP pentru care o organizaţie de poştă electronică din cadrul norului trimite sau primeşte poştă electronică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Domenii acceptate.

 

Cmdlet Descriere

Get-AcceptedDomain

Vizualizaţi informaţiile de configurare pentru toate domeniile acceptate sau pentru un anumit domeniu acceptat.

Set-AcceptedDomain

Configuraţi setările pentru un domeniu acceptat pe care l-aţi înregistrat în serviciul de poştă electronică din cadrul norului.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Domeniile de la distanţă

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea, crearea, ştergerea şi configurarea domeniilor de la distanţă. Domeniile de la distanţă definesc setările pentru fluxul de corespondenţă pe baza domeniului de destinaţie al fiecărui mesaj de poştă electronică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Domenii de la distanţă.

 

Cmdlet Descriere

Get-RemoteDomain

Vizualizaţi informaţiile de configurare pentru toate domeniile de la distanţă sau pentru un anumit domeniu de la distanţă.

New-RemoteDomain

Creaţi o intrare nouă pentru un domeniu de la distanţă, astfel încât să puteţi configura formatarea mesajelor şi politica pentru mesajele trimise către domeniul respectiv.

Remove-RemoteDomain

Eliminaţi o intrare de domeniu de la distanţă.

Set-RemoteDomain

Configuraţi formatarea mesajelor şi setările de politică pentru o intrare existentă de domeniu de la distanţă.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Setările de cutie poştală

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a configura şi a controla modul de acces al utilizatorilor la serviciul de poştă electronică din cadrul norului.

 

Cmdlet Descriere

Get-CASMailbox

Vizualizaţi protocoalele activate pentru conexiunile client pentru una sau mai multe dintre cutiile poştale din organizaţie.

Set-CASMailbox

Configuraţi protocoalele de conexiune pentru acces clienţi care sunt activate pentru o anumită cutie poştală.

Get-CASMailboxPlan

Vizualizaţi setările implicite de acces clienţi care se aplică la cutiile poştale noi din organizaţie.

Get-OWAMailboxPolicy

Vizualizaţi politicile care pot fi aplicate cutiilor poştale ce se conectează utilizând Outlook Web App şi setările configurate pentru politicile respective.

Get-MailboxPlan

Vizualizaţi informaţii despre planurile pentru cutie poştală disponibile pentru organizaţie şi despre setările acestora. Un plan pentru cutie poştală este un şablon de configurare a utilizatorului.

Set-MailboxPlan

Modificaţi numele afişat al unui plan pentru cutie poştală sau setaţi un plan pentru cutie poştală alternativ ca plan implicit.

New-OWAMailboxPolicy

Creaţi o politică nouă, care poate fi aplicată cutiilor poştale din organizaţie pentru a impune setările conexiunilor prin Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Eliminaţi o politică existentă utilizată pentru a impune setările conexiunilor prin Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Configuraţi setările unei politici existente care se aplică la cutiile poştale din organizaţie pentru a impune setările conexiunilor prin Outlook Web App.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Setările de organizaţie

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea şi configurarea şi ştergerea setărilor la nivel de organizaţie.

 

Cmdlet Descriere

Get-OrganizationConfig

Vizualizaţi informaţii despre diverse setări din organizaţie.

Set-OrganizationConfig

Configuraţi diferitele setări din cadrul organizaţiei.

Get-TransportConfig

Vizualizaţi setările de configuraţie a transportului, precum limba în care sunt trimise notificările de stare a livrării (DSN).

Set-TransportConfig

Modificaţi setările de configuraţie a transportului, precum limba mesajelor DSN.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Asumarea personalităţii unei aplicaţii

Acest cmdlet este atribuit rolului RBAC ApplicationImpersonation şi utilizează Serviciile Web Microsoft pentru Exchange (EWS) pentru a permite accesul programatic la cutiile poştale Exchange Online. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi acest subiect MSDN.

 

Cmdlet Descriere

Impersonate-ExchangeUser

Oferă unui cont de serviciu desemnat acces programatic la cutiile poştale ale utilizatorilor.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Delegarea externă şi implementarea hibridă

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura setările caracteristicilor de delegare externă şi implementare hibridă pentru organizaţie.

Delegarea externă

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura setările de delegare externă pentru domeniu. Delegarea externă, cunoscută şi sub numele de partajare externă, utilizează Microsoft Federation Gateway, un serviciu de identitate din cadrul norului, oferit de Microsoft, ca broker de încredere între organizaţia locală Microsoft Exchange Server 2010 şi organizaţia de poştă electronică din cadrul norului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurarea delegării externe în cadrul norului.

 

Cmdlet Descriere

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Vizualizaţi identificatorul de organizaţie federativă al organizaţiei şi detaliile corelate, precum domeniile federative, persoana de contact pentru organizaţie şi starea.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Configuraţi identificatorul de organizaţie federativă al organizaţiei.

Get-FederationInformation

Vizualizaţi informaţiile de federalizare, inclusiv numele de domenii federative şi URL-urile de destinaţie, de la o organizaţie Exchange externă.

Get-FederationTrust

Vizualizaţi toate relaţiile de încredere federative configurate pentru organizaţie.

Get-OrganizationRelationship

Vizualizaţi setările pentru o relaţie de delegare externă pentru partajarea de tip liber/ocupat sau pentru livrarea sigură a mesajelor între organizaţii.

New-OrganizationRelationship

Creaţi o relaţie de delegare externă între organizaţii.

Remove-OrganizationRelationship

Eliminaţi o relaţie de delegare externă între organizaţii.

Set-OrganizationRelationship

Configuraţi o relaţie de delegare externă între organizaţii.

Test-OrganizationRelationship

Verificaţi dacă relaţia de delegare externă între organizaţii este configurată corespunzător şi funcţionează conform aşteptărilor.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Politicile de partajare

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea şi configurarea politicilor de partajare. Politicile de partajare controlează partajarea de către utilizatorii din cadrul organizaţiei a informaţiilor despre calendar şi persoanele de contact cu utilizatorii din exteriorul organizaţiei.

 

Cmdlet Descriere

Get-SharingPolicy

Vizualizaţi informaţii despre politicile de partajare specificate sau regăsiţi o listă a politicilor de partajare din organizaţie.

New-SharingPolicy

Creaţi o nouă politică de partajare.

Remove-SharingPolicy

Ştergeţi o politică de partajare. Înainte de a putea şterge o politică de partajare, trebuie să verificaţi ca politica să nu fie atribuită niciunei cutii poştale.

Set-SharingPolicy

Modificaţi setările unei politici de partajare existente.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Informaţiile despre disponibilitate

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi configura informaţiile de disponibilitate liber-ocupat pe care organizaţia dvs. le partajează cu alte organizaţii.

 

Cmdlet Descriere

Add-AvailabilityAddressSpace

Definiţi metoda de acces şi acreditările asociate utilizate pentru schimbul de informaţii liber-ocupat între organizaţii.

Get-AvailabilityAddressSpace

Vizualizaţi detalii despre modul de configurare a organizaţiei dvs. Exchange cu privire la schimbul de informaţii liber-ocupat între organizaţii.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Elimină un spaţiu de adresă anterior definit şi acreditările asociate utilizate pentru solicitarea de informaţii liber-ocupat între organizaţii.

Get-AvailabilityConfig

Vizualizaţi conturile de încredere din cadrul schimbului de informaţii liber-ocupat între organizaţii.

New-AvailabilityConfig

Creaţi un schimb de informaţii liber-ocupat între organizaţii.

Remove-AvailabilityConfig

Eliminaţi un schimb de informaţii liber-ocupat între organizaţii, configurat anterior.

Set-AvailabilityConfig

Configuraţi nivelul de acces pentru informaţiile liber-ocupat.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Mutările de cutii poştale

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru mutarea cutiilor poştale între organizaţia din cadrul norului şi organizaţia Exchange locală. Mutarea cutiilor poştale între nor şi o organizaţie locală necesită implementarea hibridă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Implementarea hibridă şi migrarea Exchange cu Office 365.

 

Cmdleturi Descriere

Get-MoveRequest

Vizualizaţi starea unei mutări de cutie poştală în desfăşurare, iniţiată de cmdletul New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Creaţi o nouă mutare de cutie poştală.

Remove-MoveRequest

Revocaţi o mutare de cutie poştală iniţiată de cmdletul New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Reluaţi o solicitare de mutare suspendată sau nereuşită.

Set-MoveRequest

Modificaţi proprietăţile unei solicitări de mutare existentă.

Suspend-MoveRequest

Suspendaţi o solicitare de mutare înainte ca aceasta să atingă starea CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Vizualizaţi informaţii detaliate despre solicitările de mutare.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Opţiunile pentru cutii poştale

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi configura setările de cutie poştală ale utilizatorilor disponibile în Outlook Web App > Options (Opţiuni). Pentru accesarea paginii Options (Opţiuni) a unui utilizator, consultaţi Accesarea paginii Opţiuni a unui alt utilizator.

 

Cmdlet Descriere

Get-CalendarNotification

Vizualizaţi regulile notificărilor de calendar din cutia poştală a unui utilizator. Utilizatorii au posibilitatea de a primi notificări prin mesaj text privind modificările evenimentelor din calendar şi cele din agendele zilnice.

Get-CalendarProcessing

Vizualizaţi setările de procesare a calendarului pentru cutia poştală specificată. Valorile specifice sunt AutoUpdate pentru cutiile poştale ale utilizatorilor, respectiv AutoAccept pentru cutiile poştale de sală sau de echipamente.

Set-CalendarProcessing

Modificaţi setările de procesare a calendarului pentru cutia poştală specificată. De asemenea, puteţi configura toate setările de resurse pentru o cutie poştală de sală sau de echipamente.

Disable-InboxRule

Dezactivaţi o regulă Inbox în cutia poştală a unui utilizator. Regulile Inbox procesează mesajele în Inbox pe baza condiţiilor specificate şi iau măsuri, de exemplu, mută un mesaj într-un folder specificat sau şterg un mesaj.

Notă   La crearea, modificarea, eliminarea, activarea sau dezactivarea unei reguli Inbox, orice reguli pe parte de client create de Microsoft Outlook sunt eliminate.

Enable-InboxRule

Activaţi o regulă Inbox în cutia poştală a unui utilizator.

Get-InboxRule

Vizualizaţi informaţii despre regulile Inbox specificate sau regăsiţi o listă a regulilor Inbox din cutia poştală a unui utilizator.

New-InboxRule

Creaţi o regulă Inbox în cutia poştală a unui utilizator.

Remove-InboxRule

Ştergeţi o regulă Inbox în cutia poştală a unui utilizator.

Set-InboxRule

Modificaţi proprietăţile unei reguli Inbox din cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Vizualizaţi setările de Răspunsuri automate pentru cutia poştală a unui utilizator.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Configuraţi setările de Răspunsuri automate pentru cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Vizualizaţi setările calendarului pentru cutia poştală a unui utilizator.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Configuraţi setările calendarului unui utilizator. Aceste setări controlează aspectul calendarului utilizatorului şi funcţionarea mementourilor în Outlook Web App. De asemenea, aceste setări definesc modul de trimitere a invitaţiilor la întâlniri, a răspunsurilor şi a notificărilor către utilizator.

Get-MailboxCalendarFolder

Vizualizaţi informaţiile aferente folderului calendar al utilizatorului. Aceste informaţii includ numele folderului calendar, dacă folderul este în acest moment publicat sau partajat, ziua de început şi de sfârşit a intervalului de timp din calendar publicat, nivelul detaliilor publicate ale calendarului, dacă se poate căuta în Web URL-ul publicat al calendarului şi URL-ul publicat al calendarului.

Set-MailboxCalendarFolder

Configuraţi setările de publicare sau de partajare ale unui folder calendar din cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Vizualizaţi configuraţia regulii de poştă electronică nedorită pentru cutia poştală a unui utilizator.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Stabiliţi configuraţia regulii de poştă electronică pentru cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxMessageConfiguration

Vizualizaţi setările mesajelor de poştă electronică pentru cutia poştală a unui utilizator. Setările includ semnătura mesajului de poştă electronică, formatul mesajului, opţiunile mesajului, confirmările de citire, panoul de citire şi conversaţiile.

Set-MailboxMessageConfiguration

Configuraţi setările mesajelor de poştă electronică pentru cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Vizualizaţi setările regionale pentru cutia poştală a unui utilizator. Setările includ fusul orar, formatul de oră, data şi limba.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Configuraţi setările regionale pentru cutia poştală a unui utilizator.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Vizualizaţi setările de verificare ortografică Outlook Web App ale cutiei poştale a unui utilizator. Setările includ limba dicţionarului şi ignorarea cuvintelor care conţin cifre şi a cuvintelor scrise integral cu majuscule.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Configuraţi setările de verificare ortografică Outlook Web App ale cutiei poştale a unui utilizator.

Get-MessageCategory

Vizualizaţi informaţii despre categoriile de mesaje specificate sau regăsiţi o listă a categoriilor de mesaje din cutia poştală a unui utilizator.

Get-SendAddress

Vizualizaţi adresele de poştă electronică din cutia poştală a unui utilizator care pot fi configurate ca adresă De la implicită. Configurarea unei adrese De la implicite este logică numai dacă pentru cutia poştală a utilizatorului sunt configurate abonamente POP, IMAP sau Hotmail. Adresa De la implicită a utilizatorului se setează în parametrul SendAddressDefault al cmdletului Set-MailboxMessageConfiguration. Utilizatorul poate înlocui adresa De la implicită atunci când creează un mesaj de poştă electronică în Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Vizualizaţi setările serviciului de mesaje scurte (SMS) ale utilizatorului. Aceste setări includ starea Microsoft Exchange ActiveSync (activată/dezactivată), ID-ul de ţară sau de regiune al utilizatorului, ID-ul operatorului de telefonie mobilă, ID-ul furnizorului de servicii şi numărul de telefon pentru notificări.

Import-ContactList

Importaţi persoanele de contact de poştă ale unui utilizator într-o cutie poştală din cadrul norului dintr-un fişier de valori separate prin virgulă (CSV).

Get-HotmailSubscription

Vizualizaţi setările unui abonament Hotmail care este configurat pentru o cutie poştală specificată.

Set-HotmailSubscription

Modificaţi setările unui abonament Hotmail care este configurat pentru o cutie poştală specificată.

Get-ImapSubscription

Vizualizaţi informaţii privind abonamentul IMAP sau contul conectat pentru o cutie poştală specificată. Utilizaţi această comandă pentru a ajuta la depanarea problemelor de conexiune IMAP ale utilizatorilor.

Set-ImapSubscription

Configuraţi setările unui abonament IMAP aferent unei cutii poştale.

Get-PopSubscription

Vizualizaţi informaţiile de abonament POP pentru o cutie poştală specificată. Utilizaţi această comandă pentru a ajuta la depanarea problemelor de conexiune POP ale utilizatorilor.

Set-PopSubscription

Configuraţi setările unui abonament POP aferent unei cutii poştale.

Get-Subscription

Vizualizaţi abonamentele conturilor de poştă electronică externe pentru o cutie poştală specificată. Utilizaţi această comandă când nu cunoaşteţi cu precizie tipul de abonament configurat de un utilizator.

Remove-Subscription

Eliminaţi un abonament la un cont de poştă electronică externă din cutia poştală a unui utilizator.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Exchange ActiveSync

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru a vizualiza şi a configura setările Exchange ActiveSync din organizaţie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Gestionarea Exchange ActiveSync pentru organizaţie.

 

Cmdlet Descriere

Clear-ActiveSyncDevice

Ştergeţi conţinutul unui dispozitiv mobil care utilizează Exchange ActiveSync pentru a se conecta la o cutie poştală din organizaţia dvs. În mod normal, această comandă se utilizează în caz de pierdere sau de furt al unui dispozitiv.

Get-ActiveSyncDevice

Vizualizaţi o listă a dispozitivelor mobile care utilizează Exchange ActiveSync pentru a se conecta la cutiile poştale din organizaţia dvs.

Remove-ActiveSyncDevice

Eliminaţi o conexiune Exchange ActiveSync pentru un dispozitiv mobil de la o cutie poştală. Trebuie să cunoaşteţi numele dispozitivului mobil şi pe cel al cutiei poştale a utilizatorului.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Vizualizaţi regulile de acces ale dispozitivelor Exchange ActiveSync create cu ajutorul cmdletului New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Creaţi reguli de acces ale dispozitivelor Exchange ActiveSync pentru a le permite utilizatorilor să îşi sincronizeze cutiile poştale cu anumite familii sau modele de dispozitive mobile.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Eliminaţi reguli existente de acces ale dispozitivelor Exchange ActiveSync din organizaţie.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Configurarea regulilor existente de acces ale dispozitivelor Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Vizualizaţi lista dispozitivelor Exchange ActiveSync care s-au conectat la cutiile poştale din organizaţie.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Vizualizaţi lista telefoanelor mobile configurate pentru a se sincroniza cu cutia poştală a unui utilizator specificat şi statisticile de sincronizare pentru fiecare dispozitiv. Informaţiile returnate includ date statistice, precum ora ultimei încercări de sincronizare şi elementele de identificare ale dispozitivului.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Vizualizaţi politicile care pot fi aplicate la dispozitivele Exchange ActiveSync conectate la cutiile poştale din organizaţia dvs. şi setările configurate pentru aceste politici.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Creaţi o politică de cutie poştală Exchange ActiveSync care poate fi aplicată cutiilor poştale din organizaţie pentru a impune setările dispozitivelor Exchange ActiveSync conectate.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Eliminaţi politicile de cutie poştală Exchange ActiveSync existente care impun setările dispozitivelor Exchange ActiveSync conectate.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Configuraţi setările unei politici existente care se aplică la cutiile poştale din organizaţia dvs. pentru a impune setările dispozitivelor Exchange ActiveSync conectate.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Vizualizaţi setările Exchange ActiveSync pentru organizaţie.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Configuraţi setările Exchange ActiveSync implicite pentru organizaţie. De exemplu, puteţi seta nivelul de acces implicit pentru a se permite, bloca sau pune în carantină dispozitivele noi.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Mesagerie unificată

Utilizaţi aceste cmdleturi pentru vizualizarea şi configurarea setărilor de mesagerie unificată (UM) în Microsoft Office 365 pentru întreprinderi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea mesageriei unificate pentru conectarea Exchange la sistemul de telefonie.

Notă   Mesageria unificată nu este disponibilă în organizaţiile Live@edu.

 

Cmdlet Descriere

Disable-UMAutoAttendant

Dezactivaţi un operator automat UM existent care este activat. Dezactivarea operatorului automat UM nu este posibilă dacă acesta este legat sau asociat cu grupul de hunting UM asociat cu planul de apelare UM implicit.

Enable-UMAutoAttendant

Activaţi un operator automat UM existent care este dezactivat. La crearea unui operator automat UM, acesta nu este implicit activat. Pentru ca operatorul automat să răspundă la apelurile sosite, trebuie mai întâi activat.

Get-UMAutoAttendant

Vizualizaţi informaţii despre operatorii automaţi UM specificaţi sau regăsiţi o listă a operatorilor automaţi UM din organizaţie.

New-UMAutoAttendant

Creaţi un operator automat UM nou. La crearea unui operator automat UM nou, acesta este legat de un singur plan de apelare UM, care conţine o listă cu numere de interior.

Remove-UMAutoAttendant

Ştergeţi un operator automat UM. De asemenea, se şterg şi instanţele operatorului automat UM din orice planuri de apelare UM asociate. La ştergerea operatorului automat UM, apelurile telefonice sosite la interioarele configurate nu mai sunt preluate de acesta.

Set-UMAutoAttendant

Modificaţi setările operator automat UM existent. Unele valori pentru operatorul automat UM nu pot fi modificate decât dacă operatorul automat UM este şters, iar ulterior se creează unul nou.

Export-UMCallDataRecord

Exportaţi jurnalele de apeluri UM pentru o dată specificată într-un fişier de valori separate prin virgulă (CSV). Puteţi filtra jurnalele de apeluri pentru anumite planuri de apelare UM, respectiv pentru anumite gateway-uri IP UM. Totuşi, dacă nu specificaţi un gateway IP UM, vor fi returnate toate jurnalele de apeluri.

Get-UMCallDataRecord

Vizualizaţi jurnalele de apeluri UM pentru cutia poştală cu UM activat a unui anumit utilizator.

Get-UMCallSummaryReport

Vizualizaţi statisticile agregate privind toate apelurile primite sau emise într-o organizaţie, inclusiv mesajele vocale, convorbirile ratate, numerele de acces pentru abonaţi, operatorul automat sau apelurile de fax.

Get-UMDialPlan

Vizualizaţi informaţii despre planurile de apelare UM specificate sau regăsiţi o listă a planurilor de apelare UM din organizaţie.

New-UMDialPlan

Creaţi un plan de apelare UM.

Remove-UMDialPlan

Ştergeţi un plan de apelare UM.

Set-UMDialPlan

Modificaţi proprietăţile unui plan de apelare UM existent.

Get-UMHuntGroup

Vizualizaţi informaţii despre grupurile de hunting UM specificate sau regăsiţi o listă a grupurilor de hunting UM din organizaţie. Pentru a vizualiza un anumit grup de hunting UM, trebuie să specificaţi numele gateway-ului IP UM asociat cu grupul de hunting UM, de exemplu, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Creaţi un grup de hunting UM nou, care se utilizează pentru legarea apelurilor sosite la un anumit plan de apelare UM. Crearea unui grup de hunting UM este necesară pentru a permite comunicaţia dintre un gateway IP UM şi un plan de apelare UM.

Remove-UMHuntGroup

Ştergeţi un grup de hunting UM. Grupul de hunting UM este, de asemenea, eliminat din gateway-ul IP UM.

Disable-UMIPGateway

Dezactivaţi un gateway IP UM. Gateway-ul IP UM nu mai răspunde la apelurile sosite şi nu mai efectuează apeluri.

Enable-UMIPGateway

Activaţi un gateway IP UM. Gateway-ul IP UM răspunde la apelurile sosite şi efectuează apeluri prin intermediul gateway-ului IP.

Get-UMIPGateway

Vizualizaţi informaţii despre gateway-urile IP UM specificate sau regăsiţi o listă a gateway-urilor de hunting UM din organizaţie.

New-UMIPGateway

Creaţi un gateway IP UM nou.

Remove-UMIPGateway

Ştergeţi un gateway IP UM.

Set-UMIPGateway

Modificaţi setările de conexiune ale unui gateway IP UM.

Disable-UMMailbox

Dezactivaţi caracteristicile UM ale unei cutii poştale cu UM activat.

Enable-UMMailbox

Activaţi caracteristicile UM pentru o cutie poştală.

Get-UMMailbox

Vizualizaţi informaţiile UM despre cutiile poştale cu UM activat specificate sau regăsiţi o listă a cutiilor poştale cu UM activat din organizaţie.

Set-UMMailbox

Modificaţi setările de configuraţie UM ale unei cutii poştale cu UM activat.

Get-UMMailboxPIN

Vizualizaţi informaţiile calculate pe baza datelor PIN stocate, sub formă criptată, în cutia poştală cu UM activat a utilizatorului. De asemenea, acest cmdlet indică dacă s-a blocat cutia poştală sau accesul utilizatorilor.

Set-UMMailboxPIN

Resetaţi codul PIN al unei cutii poştale cu UM activat.

Get-UMMailboxPolicy

Vizualizaţi informaţiile despre o politică de cutie poştală UM specificată sau regăsiţi o listă a politicilor de cutie poştală UM din organizaţie.

New-UMMailboxPolicy

Creaţi o nouă politică de cutie poştală UM.

Remove-UMMailboxPolicy

Ştergeţi o politică de cutie poştală UM. Ştergerea politicii de cutie poştală UM nu este posibilă dacă orice cutie poştală cu UM activat face referire la politica respectivă.

Set-UMMailboxPolicy

Modificaţi setările de configuraţie ale unei politici de cutie poştală UM existentă. Setările includ politicile PIN, setările mesajelor text şi restricţiile de apelare.

Export-UMPrompt

Exportaţi un fişier audio utilizat ca mesaj de salut pentru planurile de apelare UM şi pentru operatorii automaţi.

Import-UMPrompt

Importaţi un fişier audio particularizat, pentru a putea fi utilizat de planurile de apelare UM şi de operatorii automaţi.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

Obţinerea ajutorului în linia de comandă

Puteţi obţine ajutor pentru cmdlet-urile individuale în linia de comandă. Utilizaţi ajutorul în linia de comandă pentru a identifica parametrii care se utilizează cu fiecare cmdlet şi sintaxa adecvată.

Ajutorul în linia de comandă poate returna informaţii având niveluri diferite de detaliere. Utilizaţi comenzile următoare pentru a obţine un ajutor mai concret în linia de comandă. Aflaţi mai multe despre cmdlet-ul Get-Help şi despre sintaxa asociată în Ajutor pentru Microsoft Exchange Server: Obţinere ajutor (pagină în limba engleză). Deşi acest subiect se referă la Componenta de administrare Exchange din implementările Exchange locale, conţinutul se aplică şi la serviciul de poştă electronică din cadrul norului şi la Windows PowerShell cu WinRM.

 

Comanda de ajutor Descriere Exemplu

Get-Help <cmdlet>

Furnizează informaţii despre utilizarea şi sintaxa cmdlet-urilor.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Prezintă exemple tipice de utilizare a cmdlet-urilor.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Furnizează descrierea cmdlet-ului, sintaxa, o listă completă de parametri şi utilizarea lor, precum şi exemple.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizaţiile din cadrul norului au acces la un subset al tuturor cmdleturilor de gestionare Exchange. De asemenea, aceste organizaţii Outlook Live au acces la un subset al tuturor parametrilor disponibili pentru aceste cmdleturi. Ajutorul în linia de comandă nu face, în acest moment, diferenţa între implementările locale şi cele din cadrul norului. Ca atare, veţi vedea unele cmdleturi şi unii parametri din ajutorul în linia de comandă care nu se aplică serviciului de poştă electronică din cadrul norului.

În general, puteţi ignora orice parametru care se referă la o resursă fizică. Dacă primiţi un mesaj de eroare care vă atenţionează că un parametru este imposibil de găsit sau că un cmdlet nu este recunoscut, probabil încercaţi să utilizaţi un parametru sau un cmdlet nepermis pentru rolul de gestionare care vă este atribuit sau nevalid pentru organizaţia dvs.

Cmdleturi disponibile în acest moment pentru administratorii Exchange Online

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.