Aflaţi detalii despre grupurile publice

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2011-03-19

Un grup public din agenda partajată a organizaţiei funcţionează ca o listă de corespondenţă pentru poştă electronică. Se poate trimite un mesaj de poştă electronică pe adresa grupului public, pentru a distribui mesajul tuturor membrilor grupului. Vă puteţi asocia la grupuri existente sau vă puteţi crea propriul grup în Opţiuni > Vizualizare toate opţiunile > Grupuri. Creaţi-vă şi gestionaţi-vă propriul grup utilizând panoul Grupuri publice deţinute. Asociaţi-vă la sau părăsiţi grupuri existente în agenda partajată utilizând Grupuri publice de care aparţin.

noteNotă:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Grupurile publice pot fi utilizate în diferite scopuri. Iată câteva exemple:

  • Un grup numit coffeeklatsch pentru persoane care se asociază dacă doresc să trimită mesaje grupului despre subiecte şi experienţe legate de cafea.

  • Un grup numit DiscutiiAsigurari, destinat exclusiv agenţilor unei anumite firme de asigurări, pentru partajarea informaţiilor despre produsele firmei.

Despre grupurile publice
Diferiţi utilizatori din grupuri

Un grup public are următoarele tipuri de utilizatori, în funcţie de relaţia lor cu grupul.

Proprietar Dacă aţi creat un grup public, sunteţi proprietarul acestuia. Ca proprietar, puteţi şterge grupul, puteţi adăuga sau elimina membri, respectiv proprietari, puteţi specifica persoanele cu drept de a trimite mesaje grupului, precum şi seta opţiuni de aprobare pentru mesaje anterior trimiterii acestora către grup.

Alţi proprietari Dacă sunteţi adăugat ca proprietar al grupului, aveţi acelaşi nivel de control asupra grupului ca şi creatorul acestuia.

Membru Dacă v-aţi asociat la un grup din agendă sau aţi fost adăugat la acesta ca membru, puteţi trimite mesaje grupului, respectiv primi toate mesajele trimise grupului. Puteţi vedea proprietarii, membrii, moderatorii grupului, precum şi alte informaţii de grup din agendă, făcând clic pe Detalii pentru grup.

Moderator Dacă sunteţi proprietar al grupului şi aţi creat grupul, deveniţi, în mod implicit, moderatorul său când activaţi aprobarea mesajelor pentru grup. Dacă aţi fost adăugat ca proprietar, dar nu sunteţi creatorul grupului, vă puteţi adăuga ca moderator al grupului. Ca moderator, puteţi adăuga alţi moderatori, puteţi aproba sau respinge mesaje anterior trimiterii acestora către grup şi puteţi decide modul de notificare a expeditorilor unor mesaje atunci când acestea nu sunt aprobate.

Expeditori Nu trebuie să fiţi membru al unui grup pentru a trimite un mesaj acestuia. În mod implicit, orice persoană (inclusiv cele care nu fac parte din agenda partajată) poate trimite un mesaj unui grup public.

Crearea sau ştergerea unui grup

Vă puteţi crea propriul grup utilizând panoul Grupuri publice deţinute. Pentru a afla mai multe, consultaţi Crearea unui grup public. Pentru a şterge un grup al cărui proprietar sunteţi, consultaţi Ştergerea unui grup public pe care îl deţineţi.

Gestionarea grupului

Când creaţi un grup, selectaţi câteva opţiuni rapide şi îi atribuiţi un nume afişat, un alias şi o descriere. Pentru a gestiona toate setările grupului, faceţi clic pe Detalii. Pentru a afla despre toate setările disponibile, consultaţi Modificarea setărilor unui grup public creat.

Iată unele dintre setările suplimentare pe care le puteţi gestiona pentru grup:

  • Proprietate În mod implicit, sunteţi proprietarul unui grup pe care îl creaţi. Deoarece aţi creat grupul, sunteţi principalul proprietar al acestuia şi nu vă puteţi auto-elimina ca proprietar. Dacă încercaţi aceasta, veţi primi o eroare. Puteţi, însă, adăuga şi alte persoane din agendă ca proprietari. Ca proprietar al grupului, puteţi adăuga sau elimina membri, puteţi controla persoanele care au dreptul de a trimite mesaje grupului, puteţi controla aprobarea pentru mesajele trimise grupului şi multe altele. Aceste setări se configurează în secţiunea Proprietate.

  • Apartenenţă În această secţiune, puteţi adăuga membri la grup sau elimina membri din grup.

  • Aprobare apartenenţă Utilizaţi această secţiune pentru a alege dacă este necesară aprobarea pentru asocierea la grup, respectiv pentru părăsirea grupului.

  • Gestionare livrare Puteţi controla cine poate trimite mesaje grupului. Restricţionaţi privilegiile de trimitere a mesajelor către grup în secţiunea Gestionare livrare.

  • Aprobare mesaj Puteţi activa aprobarea mesajelor pentru grup. Când procedaţi astfel, un mesaj trimis grupului ajunge mai întâi în folderul dvs. Inbox, pentru aprobare. Puteţi aproba sau respinge mesajul de la expeditor. Mesajul expeditorului nu ajunge la membrii grupului înainte de a fi aprobat de către dvs. sau de un alt moderator al grupului. De asemenea, puteţi adăuga mai multe persoane ca moderatori ai grupului. Gestionaţi aceste opţiuni în secţiunea Aprobare mesaj.

Asocierea la un grup sau părăsirea grupului

Vă puteţi asocia la sau puteţi părăsi grupuri existente în agendă utilizând Grupuri publice de care aparţin. Pentru a afla mai multe despre un grup, faceţi clic pe Detalii pentru grupul selectat. Puteţi afla mai multe despre grup, de exemplu, cine este proprietarul grupului şi cine sunt membrii grupului. De asemenea, puteţi să vă asociaţi la grup sau să părăsiţi grupul în caseta de dialog cu detalii. Pentru a afla mai multe, consultaţi Asocierea la un grup public sau părăsirea acestuia.

Punerea în funcţiune a regulilor din Inbox

Dacă aţi configurat reguli din Inbox care să acţioneze asupra mesajelor trimise unui grup al cărui membru sunteţi, vă recomandăm să includeţi opţiunea de a opri procesarea regulilor suplimentare pentru aceste mesaje. Acest lucru este util dacă doriţi ca numai una dintre reguli să acţioneze asupra unui mesaj. Regulile se procesează succesiv, din partea de sus a listei de reguli către partea de jos. Dacă un mesaj îndeplineşte criteriile pentru mai mult de o regulă, fiecare regulă va acţiona asupra mesajului. Puteţi crea reguli pentru a facilita organizarea mesajelor care ajung în folderul dvs. Inbox. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Aflaţi detalii despre regulile de Inbox.

Cum procedez dacă doresc să aflu mai multe?

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.