Lucrul cu foldere

 

Se aplică la: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ultima modificare a articolului: 2011-11-23

În mod implicit, mesajele care vă sunt trimise se stochează în Inbox. Aveţi, însă, posibilitatea să organizaţi mesajele într-un sistem de foldere ierarhic şi să continuaţi să îl ajustaţi în funcţie de evoluţia necesităţilor.

Cum se creează un folder nou de corespondenţă?

 1. În Panoul de navigare, faceţi clic pe e-mailCorespondenţă pentru a vizualiza lista cu toate folderele din Inbox.

 2. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe folderul în care doriţi să creaţi un folder nou. De exemplu, pentru a crea un subfolder în Inbox, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Inbox. Pentru a crea un folder nou la acelaşi nivel cu Inbox, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe numele dvs. în partea de sus a listei de foldere.

 3. Faceţi clic pe Creare folder nou.

 4. Tastaţi un nume pentru folderul nou.

 5. Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.

Cum se creează un folder nou de calendar?

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe CalendarCalendar.

 2. Faceţi clic pe Creare calendar nou.

 3. Tastaţi un nume pentru calendarul nou.

 4. Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.

Cum se creează un folder nou cu persoane de contact?

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe persoană de contactPersoane de contact.

 2. Faceţi clic pe Creare folder nou.

 3. Introduceţi un nume pentru noul folder cu persoane de contact.

 4. Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.

Cum se creează un folder nou de activităţi?

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe activitateActivităţi.

 2. Faceţi clic pe Creare folder nou.

 3. Introduceţi un nume pentru noul folder de activităţi.

 4. Apăsaţi ENTER pentru a salva modificările.

Cum se şterge un folder?

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe e-mailCorespondenţă pentru a vizualiza lista cu toate folderele din cutia poştală.

 2. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe folderul pe care doriţi să îl ştergeţi.

 3. Faceţi clic pe Ştergere Ștergerea din meniu.

Cum se redenumeşte un folder?

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe e-mailCorespondenţă pentru a vizualiza lista cu toate folderele din cutia poştală.

 2. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe folderul pe care doriţi să-l redenumiţi, apoi faceţi clic pe Redenumire.

 3. Tastaţi numele nou al folderului, apoi apăsaţi ENTER.

Cum se mută sau se copiază un folder?

Folderele pot fi mutate sau copiate în două moduri diferite.

Prin glisare

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe e-mailCorespondenţă pentru a vizualiza lista cu toate folderele din cutia poştală.

 2. Pentru a muta un folder, glisaţi-l în locaţia în care doriţi să îl mutaţi.

 3. Pentru a copia un folder, ţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce glisaţi folderul în locaţia în care doriţi să îl copiaţi. În timp ce glisaţi folderul, lângă indicator va apărea semnul plus.

Prin utilizarea meniului contextual

 1. În panoul de navigare, faceţi clic pe e-mailCorespondenţă pentru a vizualiza lista cu toate folderele din cutia poştală.

 2. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul pe care doriţi să-l mutaţi sau să-l copiaţi, apoi faceţi clic pe mutarea unui folderMutare folder sau copierea folderuluiCopiere folder din meniu. Va apărea o fereastră nouă, care afişează folderele în care puteţi muta sau copia folderul. Selectaţi folderul în care doriţi să mutaţi sau să copiaţi, apoi faceţi clic pe Mutare sau Copiere.

 3. De asemenea, puteţi crea un folder nou în care să mutaţi sau să copiaţi, făcând clic pe Creare folder nou în fereastra Mutare în folder sau Copiere în folder.

Ce mai trebuie să ştiu?

 • Folderele pe care le creaţi se pot afla la acelaşi nivel ca şi folderele implicite, de exemplu folderele Inbox sau Elemente trimise. Sau puteţi crea subfoldere în interiorul oricărui folder de poştă electronică existent. De exemplu, puteţi crea subfoldere în cadrul folderului Inbox. Folderele create în Calendar, Persoane de contact sau Activităţi devin subfoldere ale folderelor părinte. Subfolderele sunt create ca având acelaşi tip ca folderul părinte. De exemplu, când creaţi un subfolder al folderului Calendar, acesta va fi, de asemenea, un folder de calendar.

 • Pentru a vizualiza un folder nou creat în lista de foldere, este posibil să fie necesar să reîmprospătaţi browserul.

 • Dacă doriţi să creaţi un folder de informaţii personale ca un subfolder al unui folder de corespondenţă, puteţi să creaţi folderul şi să-l mutaţi în locaţia dorită. Unele foldere, de exemplu Inbox, nu pot fi mutate într-o altă locaţie.

 • Unele foldere, de exemplu Inbox, nu pot fi redenumite. Dacă folderul nu poate fi redenumit, opţiunea Redenumire va apărea estompată în meniu.

 • După ce ştergeţi un folder, acesta este mutat în folderul Elemente şterse. Folderul nu este eliminat permanent decât la golirea folderului Elemente şterse sau la ştergerea manuală a folderului din folderul Elemente şterse.

Cum procedez dacă doresc să aflu mai multe?

 
Subiecte de ajutor asociate
Se încarcă...
Nu au fost găsite resurse.