Konfiguracja dostępu do konta e-mail w programie Windows Live Mail 2011

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2014-01-07

Program Poczta usługi Windows Live w wersji 2011 możesz połączyć ze swoim kontem e-mail przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4. Program Poczta usługi Windows Live w wersji 2011 to program poczty e-mail należący do pakietu Windows Live Essentials 2011.

Jeśli korzystasz z wersji 2009 programu Poczta usługi Windows Live, zobacz Konfiguracja dostępu do konta e-mail w programie Poczta usługi Windows Live w wersji 2009.

Jak skonfigurować dostęp do konta e-mail w programie Poczta usługi Windows Live w wersji 2011?

 1. Uruchom program Poczta usługi Windows Live 2011. Jeśli po uruchomieniu programu Poczta usługi Windows Live pojawi się strona Dodaj konta e-mail, przejdź do kroku 2. Jeśli po otwarciu programu po raz pierwszy strona Dodaj konta e-mail nie zostanie wyświetlona, na karcie Konta powyżej obszaru Nowe konto kliknij pozycję Poczta e-mail.

 2. Na stronie Dodaj konta e-mail zrób tak:

  1. W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail otrzymany od osoby zarządzającej Twoim kontem e-mail, na przykład tomasz@contoso.com.

  2. W polu Hasło wprowadź hasło otrzymane od osoby zarządzającej Twoim kontem e-mail. Jeśli chcesz, aby w programie Poczta usługi Windows Live hasło zostało zapamiętane, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj to hasło.

  3. W polu Nazwa wyświetlana dla wysyłanych wiadomości wprowadź imię i nazwisko lub nazwę, jaka będzie widoczna dla adresatów wiadomości e-mail.

  4. Kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Konfigurowanie ustawień serwera w obszarze Informacje o serwerze poczty przychodzącej zrób tak:

  1. Z menu rozwijanego w obszarze Typ serwera wybierz pozycję IMAP lub POP. Konto IMAP obsługuje więcej funkcji.

  2. W obszarze Adres serwera wpisz nazwę serwera POP3 lub IMAP4 otrzymaną od osoby zarządzającej Twoim kontem e-mail. Niekiedy można samodzielnie sprawdzić ustawienia serwera. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  3. Wybierz pozycję Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  4. W obszarze Nazwa użytkownika logowania wpisz swój pełny adres e-mail (na przykład tomaszbator@contoso.com).

 4. W obszarze Informacje o serwerze poczty wychodzącej zrób tak:

  1. W obszarze Serwer poczty wychodzącej wpisz nazwę serwera SMTP otrzymaną od osoby zarządzającej Twoim kontem e-mail. Niekiedy można samodzielnie sprawdzić ustawienia serwera. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Wymaga uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Twoje konto e-mail zostało dodane kliknij przycisk Zakończ.

 6. Na stronie Konta kliknij przycisk Zamknij.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiesz, czy użyć protokołu POP3, czy IMAP4, rozważ użycie protokołu IMAP4, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli mimo wykonania tych czynności program Poczta usługi Windows Live nie może się połączyć, sprawdź, czy używasz właściwego ustawienia uwierzytelniania. Możesz to zrobić w następujący sposób:

  1. W programie Poczta usługi Windows Live wybierz swoje konto e-mail.

  2. Na karcie Konta kliknij pozycję Właściwości.

  3. Na stronie Właściwości odpowiedniego konta na karcie Serwery upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Logowanie przy użyciu uwierzytelniania opartego na zwykłym tekście.

 • W przypadku używania protokołu IMAP4 po pobraniu wiadomości na komputer lokalny program Poczta usługi Windows Live zawsze zachowuje jej kopię na serwerze. W przypadku używania protokołu POP3 program Poczta usługi Windows Live domyślnie przechowuje kopie wiadomości na serwerze. Protokół POP3 umożliwia skonfigurowanie w programie Poczta usługi Windows Live usuwania kopii wiadomości z serwera po pobraniu ich na komputer lokalny. Warto zachowywać kopie wiadomości na serwerze, ponieważ umożliwia to uzyskanie dostępu do wiadomości z innego programu pocztowego. Jeśli używasz protokołu POP3, możesz skonfigurować w programie Poczta usługi Windows Live usuwanie kopii z serwera. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Poczta usługi Windows Live wybierz swoje konto e-mail.

  2. Na karcie Konta kliknij pozycję Właściwości.

  3. Na stronie Właściwości odpowiedniego konta na karcie Zaawansowane w obszarze Dostarczanie upewnij się, że nie jest wybrana pozycja Umieść kopie wiadomości na serwerze.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.