Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Udostępnianie kalendarza

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-07-31

Kalendarz możesz udostępnić każdej osobie, która znajduje się we współużytkowanej książce adresowej. W zaproszeniu do kalendarza możesz określić zakres współużytkowanych informacji.

noteUwaga:
Te informacje dotyczą wyłącznie standardowej wersji programu Outlook Web App. Opisana funkcja nie jest dostępna w uproszczonej wersji programu Outlook Web App.
Film: Udostępnianie własnego kalendarza

W tym filmie przedstawiono sposób udostępniania kalendarza w programie Outlook Web App.

noteUwaga:
Aby wyświetlić ten film wideo, trzeba mieć zainstalowany dodatek Silverlight. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Silverlight, zobacz artykuł Uzyskiwanie dodatku Silverlight.
Jak można współużytkować kalendarz?

 1. W programie Outlook Web App kliknij przycisk Kalendarz Kalendarz w okienku nawigacji.
 2. Na pasku narzędzi Kalendarz kliknij przycisk Udostępnij.
 3. Kliknij pozycję Udostępnianie kalendarzaUdostępnij ten kalendarz.
 4. Wprowadź nazwy osób, z którymi chcesz współużytkować kalendarz, w wierszu Do, w taki sam sposób, jak w przypadku adresowania wiadomości.
 5. W obszarze Udostępnij kliknij jeden z następujących przycisków, aby określić zakres współużytkowanych informacji:
  • Informacje o dostępności i zajętości   Współużytkowane są tylko informacje o dostępności i zajętości.
  • Informacje o dostępności i zajętości wraz z tematem i lokalizacją   Współużytkowane są informacje o dostępności i zajętości oraz temat i lokalizacja elementów kalendarza.
  • Wszystkie informacje   Współużytkowane są informacje o dostępności i zajętości, temat, lokalizacja oraz inne szczegóły kalendarza.
 6. Jeśli chcesz automatycznie wysłać prośbę o współużytkowanie folderu Kalendarz adresata, zaznacz opcję Chcę poprosić o pozwolenie na wgląd w folder kalendarza adresata.
 7. Wprowadź odpowiednie informacje w treści, tak jak w przypadku każdej innej wiadomości.
 8. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać prośbę.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Pozycje kalendarza oznaczone jako prywatne będą zawierały tylko informacje o dostępności i zajętości, bez względu na wybrany stopień uprawnień.
 • Aby wyświetlić kalendarz współużytkowany z inną osobą:
  1. Na pasku narzędzi Kalendarz kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij opcję Dodaj kalendarz.
  2. Jeśli osoba, której kalendarz chcesz otworzyć, należy do tej samej organizacji, co Ty, wpisz jej nazwę i kliknij przycisk OK.
  3. Jeśli osoba ta nie należy do Twojej organizacji, wprowadź internetowy adres URL kalendarza, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Za pomocą programu Outlook Web App nie można przekazać innej osobie uprawnień do zmiany własnego kalendarza, ale można skorzystać z funkcji Udzielanie pełnomocnictw w programie Outlook, aby dawać innym osobom ze swojej organizacji uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu i odpowiadania na wezwania na spotkanie. Więcej informacji na temat konfigurowania funkcji Udzielanie pełnomocnictw za pomocą programu Microsoft Outlook 2010 można znaleźć w artykule Udostępnianie innej osobie zarządzania pocztą i kalendarzem.
  Więcej informacji na temat używania programu Outlook 2010 do zarządzania kalendarzem, który znajduje się w skrzynce pocztowej innej osoby, można znaleźć w artykule Zarządzanie elementami poczty i kalendarza innej osoby.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.