Opcje — kompendium

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2010-09-07

Aplikację Outlook Web App można dostosować, zmieniając wygląd lub zachowanie takich elementów, jak ustawienia językowe oraz opcje wiadomości i kalendarza. Nie wszystkie wymienione opcje są dostępne dla wszystkich kont.

Jak zapisać zmiany

Po zmianie ustawień na stronie Opcje należy kliknąć przycisk Zapisz na pasku narzędzi, aby je zastosować. Aby zmiany były widoczne, może być konieczne wylogowanie się z programu i ponowne zalogowanie się w programie.

Konto

 

Sekcja Opis

Informacje o koncie

Do zarządzania informacjami osobistymi służy karta Informacje o koncie.

Organizuj wiadomości e-mail

 

Karta Opis

Karta Reguły Skrzynki odbiorczej

Można użyć reguł skrzynki odbiorczej do automatycznego sortowania przychodzących wiadomości.

Karta Automatyczne odpowiedzi

Automatyczne odpowiedzi służą do informowania innych, że użytkownik jest z dala od komputera i nie odpowiada na wiadomości e-mail.

Uzyskiwanie informacji na temat dostarczania wiadomości za pomocą karty Raporty o dostarczeniu

Raporty o dostarczeniu pozwalają stwierdzić, czy i kiedy zostały dostarczone wysłane wiadomości.

Karta Zasady przechowywania

Wyświetlanie zasad przechowywania w skrzynce pocztowej oraz zarządzanie nimi.

Grupy

 

Karta Opis

Grupy publiczne, do których należę

Grupy (publiczne)

Dołączanie do grupy publicznej wymienionej we współużytkowanej książce adresowej lub opuszczanie jej oraz uzyskiwanie dodatkowych informacje na temat grup, do których należy użytkownik.

Grupy publiczne, których jestem właścicielem

Grupy (publiczne)

Tworzenie nowej grupy publicznej współużytkowanej z innymi osobami. Jeśli użytkownik jest już właścicielem grupy, można modyfikować ją, ustawiać członkostwo i opcje zatwierdzania lub usunąć grupę.

Ustawienia

 

Karta Opis

Karta Poczta

Karta Poczta służy do określania opcji, takich jak podpis, powiadomienia o nowych wiadomościach oraz opcji okienka odczytu.

Karta Pisownia

Karta Pisownia służy do określania opcji sprawdzania pisowni.

Karta Kalendarz

Karta Kalendarz służy do określania tygodnia pracy, godzin pracy, przypomnień i innych opcji związanych z kalendarzem.

Karta Ogólne

Karta Ogólne służy do zarządzania wyglądem aplikacji Outlook Web App oraz do określania listy adresów używanej jako pierwsza podczas rozpoznawania nazw w wysyłanych wiadomościach.

Karta Ustawienia regionalne

Karta Regionalne służy do wybierania domyślnego języka, formatu daty i godziny oraz strefy czasowej.

Karta Hasło

Karta Hasło umożliwia zmianę hasła.

Karta S/MIME

Mechanizm S/MIME zwiększa bezpieczeństwo przesyłania wiadomości.

Telefon

 

Karta Opis

Ustawienia poczty głosowej: program Outlook Web App (BPOS)

Karta Poczta głosowa służy do konfigurowania poczty głosowej lub zmiany ustawień poczty głosowej w aplikacji Outlook Web App.

Karta Telefony komórkowe

Karta Telefony komórkowe służy do wyświetlania szczegółów telefonu komórkowego lub telefonów łączących się z kontem użytkownika.

Karta Wiadomości tekstowe

Karta Wiadomości SMS służy do konfigurowania telefonu komórkowego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS za pośrednictwem aplikacji Outlook Web App.

Blokowanie lub zezwalanie

 

Karta Opis

Ustawienia Wiadomości-śmieci

Karta Blokowanie lub zezwalanie służy do zarządzania listami bezpiecznych nadawców, bezpiecznych adresatów i zablokowanych nadawców.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.