Rozpoczęcie pracy z programem Outlook Web App

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-04-23

Program Outlook Web App pozwala na dostęp do skrzynki pocztowej z dowolnego komputera połączonego z Internetem przy użyciu przeglądarki sieci internetowej. Może ona służyć do odczytywania i wysyłania wiadomości e-mail, organizowania kontaktów, tworzenia zadań i zarządzania kalendarzem.

Spis treści

Obsługiwane przeglądarki

Praca z wiadomościami

Korzystanie z kalendarza

Kontakty i grupy

Dostosowywanie

Ułatwienia dostępu

Uzyskiwanie pomocy

Wylogowywanie

Inne sposoby łączenia się ze skrzynką pocztową

Obsługiwane przeglądarki

Dostęp do skrzynki pocztowej można uzyskać za pomocą dowolnej przeglądarki z obsługą standardów HTML 3.2 i ECMA. Do nich można zaliczyć przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome oraz inne przeglądarki sieci internetowej uruchomione na komputerach z systemami UNIX, Apple Macintosh lub Microsoft Windows. Aby się dowiedzieć więcej, zobacz Obsługiwane przeglądarki programu Outlook Web App. Program Outlook Web App Light jest prostszą wersją programu Outlook Web App, która obsługuje prawie wszystkie przeglądarki.

Praca z wiadomościami

Wiadomości, poza odczytywaniem i wysyłaniem, można również dostosowywać, na przykład dodając do nich załączniki, żądając potwierdzeń otrzymania po ich przeczytaniu lub dostarczeniu oraz dodając do nich kategorie.

Za pomocą folderów można organizować wiadomości tak samo, jak odbywa się to w przypadku dokumentów układanych w teczkach. Otrzymanymi wiadomościami można zarządzać przy użyciu reguł i sortować je, umieszczając w różnych folderach.

Domyślnie w programie Outlook Web App widok konwersacji jest używany przy włączonym okienku odczytu wobec wszystkich folderów poczty e-mail. W widoku tym każda wiadomość konwersacji jest wyświetlana w osobnym oknie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o konwersacjach.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy z wiadomościami, zobacz Poczta.

Korzystanie z kalendarza

Kalendarz w programie jest taki sam jak kalendarz papierowy wieszany na ścianie, ma jednak wiele dodatkowych funkcji. Po dodaniu terminu do kalendarza można dostosować go na wiele sposobów, na przykład przez dodanie załączników, wypełnienie dowolnej liczby elementów, ustawienie przypomnienia lub ustawienie terminu jako terminu cyklicznego, aby był dodawany regularnie do kalendarza.

Oprócz tworzenia terminów można również ustalać spotkania. Spotkanie jest podobne do terminu z wyjątkiem tego, że wysyłane jest zaproszenie do innych osób. Każda zapraszana osoba otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą szczegóły spotkania. W zależności od tego, z jakiej usługi e-mail korzysta adresat, może on przy użyciu otrzymanej wiadomości dodać spotkanie do własnego kalendarza.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu kalendarzem, zobacz Kalendarz.

Kontakty i grupy

Folder Kontakty skrzynki pocztowej to coś w rodzaju kartoteki obrotowej lub książki adresowej, gdzie każdej osobie lub grupie, na której temat mają być przechowywane wiadomości, odpowiada jeden wpis. Kontakt można utworzyć w celu zapisania informacji o osobie lub firmie, z którymi chcesz się kontaktować.

Dzięki grupom można utworzyć jeden wpis zawierający wiele kontaktów. Wysłanie wiadomości do grupy oznacza wysłanie jej do wszystkich kontaktów z tej grupy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów i grup, zobacz Kontakty.

Osoby korzystające z chmurowych skrzynek pocztowych mogą do nich importować kontakty z innych kont e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie kontaktów.

Dostosowywanie

Ze skrzynki pocztowej można korzystać tuż po logowaniu. Nie trzeba zmieniać żadnych ustawień ani włączać i wyłączać żadnych funkcji, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Można jednak zmienić niektóre ustawienia tak, aby dopasować je do swoich preferencji.

Dostępne są funkcje takie jak automatyczne sprawdzanie pisowni w wiadomości e-mail przed jej wysłaniem, dodawanie podpisu do wysłanych wiadomości i wybieranie domyślnej czcionki dla wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu programu Outlook Web App, zobacz Opcje — kompendium.

Ułatwienia dostępu

Istnieje wersja uproszczona, która została zoptymalizowana z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Outlook Web App Light.

Uzyskiwanie pomocy

Aby uzyskać pomoc na temat bieżącego okna, kliknij ikonę pomocy Pomoc na pasku narzędzi.

Jeśli wiesz, kto jest administratorem poczty e-mail, skontaktuj się z nim, aby uzyskać informacje o korzystaniu z aplikacji Outlook Web App w intranecie lub Internecie.

Wylogowywanie

Po zakończeniu korzystania ze skrzynki pocztowej kliknij przycisk Wyloguj się na pasku narzędzi, a następnie zamknij wszystkie okna przeglądarki. Wylogowanie pomaga zapobiec użyciu komputera przez inną osobę w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej. Także w sytuacji, gdy planuje się dalsze korzystanie z komputera i odwiedzanie innych witryn sieci internetowej, po zakończeniu sesji należy zawsze kliknąć przycisk Wyloguj się i zamknąć wszystkie okna przeglądarki.

Inne sposoby łączenia się ze skrzynką pocztową

 • Łączenie się ze skrzynką pocztową przy użyciu ulubionego programu poczty e-mail   Aplikacja Outlook Web App to nie jedyny sposób uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej. W tym celu można skorzystać z jednej z następujących opcji:
  • Office Outlook 2007.
  • Telefony komórkowe z systemem Windows Mobile i obsługą programu Exchange ActiveSync, w tym z systemami Windows Mobile 5.0 i Windows Mobile 6.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja konta poczty e-mail w telefonie komórkowym.
  • Telefony komórkowe korzystające z programów poczty e-mail POP3 lub IMAP4, takie jak Apple iPhone.
  • Programy poczty e-mail POP3 lub IMAP4, na przykład Outlook Express, Entourage for MAC OS X, Mozilla Thunderbird i Windows Mail.
  Aby się dowiedzieć więcej, zobacz Konfiguracja poczty e-mail.
 • Konfiguracja poczty głosowej   Pocztę głosową można włączyć, dodając numer telefonu komórkowego do konta. Po jej włączeniu wiadomości głosowe wysyłane do telefonu komórkowego będzie można odbierać w skrzynce odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poczta głosowa.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Zależnie od konfiguracji serwera zawierającego skrzynkę pocztową aplikacja Outlook Web App może automatycznie zamykać połączenie ze skrzynką pocztową po pewnym okresie bezczynności, chroniąc w ten sposób skrzynkę przed nieautoryzowanym dostępem.
 • W zależności od konfiguracji serwera obsługującego skrzynkę pocztową niektóre funkcje opisane w Pomocy mogą być niedostępne.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.