Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Kalendarz

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-07-31

Kalendarz umożliwia tworzenie oraz śledzenie terminów i spotkań. Dołączony film pokazuje ogólne zasady korzystania z kalendarza w programie Outlook Web App.

noteUwaga:
Ten temat dotyczy wyłącznie standardowej wersji programu Outlook Web App. Aby się dowiedzieć więcej o tej funkcji w uproszczonej wersji programu Outlook Web App, zobacz Program Outlook Web App Light > Kalendarz.
Film: Podstawy korzystania z kalendarza

Film pokazuje ogólne zasady korzystania z kalendarza w programie Outlook Web App.

noteUwaga:
Aby wyświetlić ten film wideo, trzeba mieć zainstalowany dodatek Silverlight. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Silverlight, zobacz artykuł Uzyskiwanie dodatku Silverlight.
Praca z kalendarzem

Aby otworzyć Kalendarz w programie Outlook Web App, należy kliknąć opcję Kalendarz Kalendarz w obszarze Okienko nawigacji. Podczas przeglądania kalendarza można otworzyć spotkanie lub termin, klikając dwukrotnie odpowiedni element. Po otwarciu elementu można przeglądać jego szczegóły lub wprowadzać zmiany. Po dwukrotnym kliknięciu elementu cyklicznego, na przykład cotygodniowego spotkania, można zdecydować, czy ma zostać otwarte określone wystąpienie (spotkanie tylko w wybranym dniu), czy cała seria (wszystkie spotkania). Aby uzyskać więcej informacji o pracy z elementami cyklicznymi, zobacz Elementy cykliczne.

Aby wyświetlić daty, które nie występują w kolejności

  1. W widoku dnia znajdź pierwszy dzień przy użyciu narzędzia wyboru daty, a następnie kliknij go.
  2. Przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, kliknij dodatkowe dni (nie więcej niż sześć) w dowolnym miesiącu i roku.
Terminy i spotkania

Elementy cykliczne

  • Terminy, spotkania i zadania mogą być jednorazowe lub cykliczne. Element cykliczny występuje wielokrotnie w kalendarzu lub na liście zadań, zgodnie z wprowadzonymi przez użytkownika ustawieniami. Na przykład spotkanie może być skonfigurowane jako powtarzające się co tydzień. Zadanie, które musi być wykonywane co miesiąc, może być skonfigurowane w taki sposób, aby rozpoczynało się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
Współużytkowanie kalendarza

Możesz współużytkować swój kalendarz z każdą osobą w swojej współużytkowanej książce adresowej. Możesz także otrzymywać zaproszenia do współużytkowanych kalendarzy innych osób oraz prośby o współużytkowanie kalendarza.

Publikowanie kalendarza

Opublikowanie kalendarza powoduje utworzenie adresu URL, który można dać innym użytkownikom, aby mogli wyświetlać kalendarz użytkownika. Użytkownik określa, ile informacji chce współużytkować.

Co jeszcze należy wiedzieć?

  • Aby wydrukować kalendarz w formacie dnia, tygodnia lub miesiąca:
    1. Przejdź do kalendarza i kliknij ikonę drukowania na pasku narzędzi.
    2. Wybierz żądane opcje.
    3. Kliknij przycisk Drukuj.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.