Kontakty

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-03-19

Folder Kontakty to osobista książka adresowa służąca do przechowywania adresów e-mail oraz informacji o osobach i firmach, z którymi użytkownik regularnie się komunikuje. Folder Kontakty służy do przechowywania adresów e-mail, adresów pocztowych, numerów telefonów i innych informacji dotyczących kontaktu. Te informacje to na przykład strony sieci Web, numery faksów lub numery telefonów komórkowych.

Kontakty można sortować i grupować według dowolnej części ich nazw lub według innych informacji. Można również przenosić lub kopiować kontakty do innych folderów oraz dołączać do nich pliki, takie jak dokumenty programu Word, co umożliwia przechowywanie powiązanych informacji razem z kontaktami.

Aby otworzyć kontakty, należy kliknąć opcję KontaktKontakty w obszarze Okienko nawigacji.

noteUwaga:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Program Outlook Web App Light > Kontakty.
Praca z kontaktami

Kontakty to wpisy tworzone w celu zapisywania informacji kontaktowych o osobach lub grupach. Kontaktu można użyć do zapisania tylko nazwy i numeru telefonu lub do zapisania wszystkich informacji o osobie lub firmie. W folderze Kontakty można też tworzyć grupy. Grup można używać do wysyłania wiadomości e-mail do kilku odbiorców przy użyciu pojedynczego wpisu.

Praca z grupami

Grupa to specjalny typ kontaktu używany do wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców za pomocą pojedynczego wpisu w folderze Kontakty. Grupa może zawierać wpisy z folderu Kontakty oraz ze współużytkowanej książki adresowej, o ile taka istnieje. Grup można używać do wysyłania wiadomości i wezwań na spotkania w taki sam sposób jak poszczególnych kontaktów. Grupy tworzone w folderze Kontakty nie pojawiają się we współużytkowanej książce adresowej.

Wybieranie kontaktów do wyświetlenia

Okienko nawigacji widoku Kontakty zawiera przyciski opcji, które pozwalają wybierać typy kontaktów do wyświetlenia.

  • Wszystko  Umożliwia wyświetlenie wszystkich elementów w Kontaktach.
  • Osoby  Umożliwia wyświetlenie tylko osób w Kontaktach.
  • Grupy  Umożliwia wyświetlenie tylko grup w Kontaktach.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.