Konfigurowanie dostępu do konta e-mail w programie Outlook for Mac 2011

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-03-19

W programie Microsoft Outlook for Mac 2011 można automatycznie skonfigurować opcje pozwalające na dostęp do konta jedynie po podaniu adresu e-mail i hasła.

Jak skonfigurować program Outlook for Mac 2011?

 1. Otwórz program Outlook for Mac 2011. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta. Jeśli jest to pierwsze konto, które tworzysz w programie Outlook 2011, w obszarze Dodaj konto kliknij pozycję Konto programu Exchange.

  Jeśli wcześniej zostało utworzone konto e-mail dla innego adresu e-mail, w lewym dolnym rogu okna dialogowego Konta kliknij przycisk +, a następnie wybierz pozycję Exchange.

 2. Na stronie Wprowadzanie informacji o koncie programu Exchange wpisz swój adres e-mail.

 3. Upewnij się, czy w obszarze Uwierzytelnianie jest wybrana opcja Nazwa użytkownika i hasło.

 4. W polu Nazwa użytkownika wpisz swój pełny adres e-mail.

 5. Upewnij się, że została wybrana opcja Konfiguruj automatycznie, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

 6. Kliknięcie przycisku Dodaj konto powoduje, że program Outlook próbuje automatyczne poszukać odpowiednich ustawień serwera poczty e-mail w Internecie. W oknie dialogowym z monitem o udzielenie zezwolenia serwerowi na skonfigurowanie Twoich ustawień wybierz opcję Zawsze używaj mojej odpowiedzi dla tego serwera, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj.

  Jeśli program Outlook pomyślnie skonfiguruje konto, zobaczysz je w lewym okienku okna dialogowego Konta. Zamknij okno dialogowe Konta. Jeśli program Outlook nie był w stanie skonfigurować konta, zobacz część „Co jeszcze należy wiedzieć?” w dalszej części tego tematu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu Outlook nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie, korzystając z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli program Outlook nie był w stanie skonfigurować konta, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.