Konfiguracja dostępu do konta poczty e-mail wykorzystującego protokół IMAP lub POP w programie Outlook 2010

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-05-29

W programie Microsoft Outlook 2010 można połączyć się z kontem e-mail przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4.

importantWażne:
Jeśli używasz programu Outlook 2010, zalecamy łączenie się ze swoim kontem e-mail za pośrednictwem konta korzystającego z protokołu Exchange, a nie POP3 lub IMAP4. Użycie konta Exchange umożliwia korzystanie z funkcji kalendarza i innych funkcji współpracy, które nie są dostępne po połączeniu za pośrednictwem protokołu IMAP4 lub POP3. Aby uzyskać informacje na temat sposobu łączenia programu Outlook 2010 z użyciem konta Exchange, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013.
Jak skonfigurować dostęp do konta e-mail wykorzystujący protokół POP3 lub IMAP4 w programie Outlook 2010?

 1. Uruchom program Outlook 2010. Jeśli Kreator startowy programu Microsoft Outlook 2010 zostanie wyświetlony automatycznie, na jego pierwszej stronie kliknij przycisk Dalej. Następnie na stronie Konta e-mail kliknij przycisk Dalej i rozpocznij konfigurację konta poczty e-mail.

  Jeśli Kreator startowy programu Microsoft Outlook 2010 nie pojawi się automatycznie, na pasku narzędzi programu Outlook 2010 kliknij kartę Plik. Następnie tuż nad przyciskiem Ustawienia konta kliknij opcję Dodaj konto.

 2. Kliknij opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Wybór usługi kreatora wybierz opcję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Ustawienia internetowej poczty e-mail podaj następujące informacje.

  W obszarze Informacje użytkownika:

  1. W polu Nazwa wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana użytkownikom, do których wysyłasz wiadomości e-mail z tego konta.

  2. W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.

  W obszarze Informacje o serwerze:

  1. W obszarze Typ konta wybierz protokół IMAP lub POP3. Zaleca się używanie protokołu IMAP, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

  2. W polu Serwer poczty przychodzącej wprowadź nazwę serwera IMAP lub POP. Informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4) znajdziesz w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  3. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wprowadź nazwę serwera SMTP. Informacje dotyczące znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP) znajdziesz w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  W obszarze Informacje logowania:

  1. W polu Nazwa użytkownika wprowadź swój adres e-mail.

  2. W polu Hasło wprowadź swoje hasło. Jeśli chcesz, aby w programie Outlook zostało zapamiętane to hasło, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

 5. W dolnej prawej części strony kliknij przycisk Więcej ustawień, a następnie wypełnij następująco okno dialogowe Ustawienia internetowej poczty e-mail:

  Na karcie Serwer poczty wychodzącej wybierz opcję Mój serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

  Na karcie Zaawansowane:

  1. W obszarze Serwer poczty przychodzącej (IMAP) lub Serwer poczty przychodzącej (POP3) wybierz z pola rozwijanego Użyj następującego typu szyfrowanego połączenia opcję SSL.

  2. W obszarze Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wybierz w polu Użyj następującego typu szyfrowanego połączenia opcję TLS, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Jeśli używany jest protokół POP3, a kopie wiadomości mają pozostawać na serwerze, w obszarze Dostarczanie kliknij opcję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, wszystkie wiadomości będą usuwane z serwera i przechowywane tylko lokalnie na komputerze.

 6. Na stronie Dodawanie nowego konta kliknij przycisk Dalej. Gdy program Outlook 2010 przetestuje konto, kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Testowanie ustawień konta.

 7. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ.

 8. Na stronie Ustawienia konta kliknij przycisk Zamknij.

 9. W przypadku korzystania z protokołu IMAP4 może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz pobrać foldery dla dodanego serwera poczty. Kliknij przycisk Tak. Korzystając z interfejsu użytkownika programu Outlook 2010, wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować na serwerze i komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na temat pracy z programem Outlook 2010 można znaleźć w dokumentacji Pomocy dołączonej do programu Outlook 2010.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiadomo, czy należy użyć protokołu POP3 czy IMAP4, lepiej zastosować protokół IMAP4, ponieważ obsługuje on większy zakres funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.