Limit zbiorczej poczty e-mail i dzienny limit liczby adresatów

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-03-07

W przypadku kont e-mail w usłudze chmurowej obowiązuje limit liczby adresatów, zwany też limitem nadawcy lub limitem wysyłania. Limit ten określa maksymalną liczbę adresatów, do których w ciągu 24 godzin można wysłać wiadomości e-mail z jednego konta w usłudze chmurowej. Limity liczby adresatów w przypadku usługi Exchange Online wynoszą:

 

Microsoft Office 365 dla specjalistów i małych firm

10,000

Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteUwaga:
* Po uaktualnieniu organizacji Microsoft Live@edu do wersji Office 365 dla instytucji edukacyjnych limit liczby adresatów zostaje zwiększony do 10 000 na dzień.

Limit liczby adresatów dotyczy wiadomości kierowanych do adresatów wewnątrz organizacji i poza nią. Po osiągnięciu limitu nie można wysyłać wiadomości ze skrzynki do momentu, gdy liczba adresatów wiadomości z ostatnich 24 godzin będzie poniżej limitu. Wiadomości wysłane do tego samego adresata są zliczane oddzielnie. Jeśli na przykład użytkownik wyśle 10 wiadomości do tego samego adresata w ciągu 24 godzin, przy obliczaniu limitu te 10 wiadomości zostanie potraktowanych jako 10 adresatów.

importantWażne:
Najlepszym sposobem uniknięcia przekroczenia limitu liczby adresatów jest korzystanie z grup dynamicznej dystrybucji podczas wysyłania wiadomości jednocześnie do wielu adresatów. Przy obliczaniu limitu liczby adresatów każda grupa jest liczona jako jeden adresat. Jeśli na przykład wysłano wiadomość do 100 adresatów, dodając każdego z nich do pól Do, DW i UDW, przy obliczaniu limitu przyjmuje się liczbę 100 adresatów. Jeśli natomiast tych samych 100 adresatów zostanie dodanych do grupy dystrybucyjnej lub grupy dynamicznej dystrybucji, a następnie ta sama wiadomość zostanie wysłana do tej grupy, podczas obliczania limitu jest ona traktowana jako jeden adresat. Zobacz Strategie wysyłania zbiorczej poczty e-mail.
Przykłady limitu liczby adresatów

Limit liczby adresatów jest oparty na 24-godzinnym ruchomym oknie. Oznacza to, że limit liczby adresatów jest obliczany na podstawie liczby adresatów, do których wysłano wiadomości w ciągu dowolnego okresu 24-godzinnego. Poniżej przedstawiono przykłady ilustrujące limit liczby adresatów.

 • W poniedziałkowy poranek, po weekendzie, w trakcie którego nie wysłano żadnej wiadomości, użytkownik uruchamia aplikację, która automatycznie wysyła wiadomość do 10 000 adresatów, zaczynając od godziny 11:00. Do godziny 11:00 następnego dnia nie może już wysłać żadnej innej wiadomości.

 • W inny poniedziałkowy poranek o godzinie 9:00 użytkownik wysyła wiadomość do 500 adresatów. Następnie co pół godziny wysyła inną wiadomość do 500 adresatów. Ostatnia wiadomość zostaje wysłana o godzinie 19:00. Do godziny 9:00 następnego dnia użytkownik nie może już wysłać żadnej innej wiadomości.

 • Użytkownik nie wysłał żadnej wiadomości w ciągu ostatnich 24 godzin. O godzinie 7:30 wysyła wiadomość do 500 adresatów. W dalszej części dnia wysyła wiadomości do licznych adresatów. Jeśli wiadomość do dziesięciotysięcznego adresata zostaje wysłana o godzinie 17:00, następną będzie można wysłać dopiero o godzinie 7:30 następnego dnia.

Usługa Exchange Online nie przyjmuje do wysłania wiadomości przeznaczonej do częściowej dostawy dla niektórych adresatów. Jeśli użytkownik wyśle wiadomość do wielu adresatów, a liczba adresatów tej wiadomości przekroczy limit liczby adresatów, wiadomość zostanie zablokowana i nie będzie wysłana do żadnego adresata.

Dlaczego istnieje ten limit?

Limit liczby adresatów pomaga walczyć ze spamem oraz zapobiegać nadużyciom ze strony użytkowników wewnętrznych, hakerów i innych osób posługujących się przejętymi kontami. Niedozwolone wykorzystywanie jakiegokolwiek konta może negatywnie wpływać na działanie całej usługi w organizacji.

Wiadomości kierowane do adresatów w usłudze chmurowej są chronione za pomocą dodatkowych mechanizmów oferowanych przez firmę Microsoft, takich jak filtrowanie połączeń i zawartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie spamu i higiena wiadomości.

Co się stanie, gdy skrzynka pocztowa przekroczy limit liczby adresatów?

Program Outlook Web App uniemożliwi użytkownikowi wysłanie wiadomości i wyświetli na pasku informacyjnym komunikat o błędzie powiadamiający o osiągnięciu przez użytkownika limitu liczby adresatów. Użytkownik może kliknąć pozycję Zapisz w celu zapisania niewysłanych wiadomości w folderze Wersje robocze. Jeśli liczba adresatów w skrzynce pocztowej ponownie znajdzie się poniżej limitu, użytkownik może otworzyć wiadomość znajdującą się w folderze Kopie robocze i wysłać ją ponownie.

W programie Microsoft Outlook użytkownik może wysłać taką wiadomość. Zostanie ona jednak zwrócona użytkownikowi z komunikatem o błędzie mówiącym o niemożliwości dostarczenia i wysłania. Ten komunikat będzie zawierał opcję ponownego wysłania wiadomości. W momencie, gdy skrzynka znajdzie się poniżej limitu, użytkownik będzie mógł kliknąć przycisk Wyślij ponownie w celu ponownego wysłania wiadomości.

Strategie wysyłania zbiorczej poczty e-mail

Istnieje wiele uzasadnionych powodów wysyłania dużej liczby wiadomości e-mail w krótkim czasie. Na przykład może być konieczne jednoczesne wysłanie do kilkuset adresatów wiadomości powitalnej, zestawienia rozliczeniowe, ocen lub innych indywidualne adresowanych wiadomości. W organizacji może również funkcjonować aplikacja do automatycznego, zbiorczego wysyłania wiadomości e-mail, na przykład z powiadomieniami o opóźnieniach zwrotu książek, ogłoszeniami przeznaczonymi dla klientów czy reklamami.

Przyjrzyjmy się strategiom umożliwiającym realizację najpopularniejszych scenariuszy zbiorczego wysyłania wiadomości e-mail.

 

Scenariusz Przykłady Rozwiązanie

Rozgłaszanie wiadomości   Wysyłanie tej samej wiadomości do dużej liczby użytkowników w organizacji zdefiniowanej w usłudze chmurowej.

 • Ogłoszenia ogólnokampusowe

 • Wiadomości do wszystkich pracowników od prezesa lub innych członków zarządu firmy

Używanie grup dynamicznej dystrybucji   Ponieważ grupa dynamicznej dystrybucji jest traktowana jako jeden adresat, umożliwia pozostanie w granicach limitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości emisji do wszystkich użytkowników.

Używanie statycznych grup dystrybucyjnych   Zwykła grupa dystrybucyjna, zwana też grupą publiczną, jest traktowana jako jeden adresat. Grup dystrybucyjnych należy używać w sytuacji, gdy skład członkowski zmienia się w minimalnym zakresie.

Ważne   W przypadku dużych i grup dynamicznej dystrybucji należy ograniczać zakres nadawców mogących wysyłać do nich wiadomości albo włączać funkcję akceptowania wiadomości przez moderatora. Pozwoli to zapobiegać zjawiskom masowego odpowiadania do wszystkich oraz wysyłania spamu do grupy.

Zbiorcze wysyłanie wiadomości e-mail do chmurowych skrzynek pocztowych   Za pomocą funkcji korespondencji seryjnej lub aplikacji do automatycznego wysyłania wiadomości e-mail można wysyłać niestandardowe wiadomości do unikatowo zaadresowanych odbiorców w organizacji w usłudze chmurowej.

 • Powiadomienia biblioteczne

 • Informacje rozliczeniowe dla studentów

 • Wiadomość od prezesa lub innych członków zarządu firmy

Używanie lokalnego serwera poczty   W aplikacji do wysyłania korespondencji seryjnej lub automatycznego wysyłania poczty można określić, że ma być używany serwer lokalny. Adresy IP lokalnych serwerów należy dodać do list bezpiecznych nadawców w usłudze chmurowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scenariusz listy bezpiecznych nadawców poczty przychodzącej.

Zbiorcze wysyłanie wiadomości e-mail do zewnętrznych skrzynek pocztowych   Za pomocą funkcji korespondencji seryjnej lub aplikacji do automatycznego wysyłania wiadomości e-mail można wysyłać niestandardowe wiadomości do użytkowników zewnętrznych.

 • Wiadomości powitalne z poświadczeniami logowania wysyłane do nowych użytkowników

 • Wiadomości do absolwentów lub rodziców

 • Wiadomości do istniejących lub potencjalnych klientów

 • Ogłoszenia o sprzedaży lub oferty specjalne

Używanie lokalnego serwera poczty   W aplikacji do wysyłania korespondencji seryjnej lub automatycznego wysyłania poczty można określić, że ma być używany lokalny system.

Użyj statycznych lub dynamicznych grup dystrybucyjnych   Utwórz kontakty zewnętrzne dla adresatów, takich jak rodzice, klienci lub dostawcy, a następnie dodaj kontakty zewnętrzne do statycznej lub dynamicznej grupy dystrybucyjnej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.