Czyszczenie urządzenia przenośnego użytkownika

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2010-09-14

W przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego danego użytkownika warto jak najszybciej usunąć wszystkie dane z urządzenia, aby do ważnych informacji, np. danych osobowych lub poufnych wiadomości, nie uzyskał dostępu nikt oprócz właściciela skrzynki pocztowej. Można także usunąć wszystkie dane z urządzenia przenośnego należącego do organizacji, które ma zostać przekazane innemu użytkownikowi. Zawartość urządzenia przenośnego użytkownika można usunąć tylko wtedy, gdy do synchronizacji zawartości skrzynki pocztowej używany jest program Exchange ActiveSync.

Usuwanie zawartości urządzenia przenośnego, do którego nie ma fizycznego dostępu, określane jest jako zdalne czyszczenie urządzenia.

Urządzenie przenośne można wyczyścić na kilka sposobów:

Urządzenie może być również czyszczone automatycznie przez zasady dotyczące urządzeń w programie Exchange ActiveSync, jeśli ustawiono opcję usuwania wszystkich danych z urządzenia po przekroczeniu maksymalnej liczby prób logowania zakończonych niepowodzeniem.

Zanim rozpoczniesz

Aby uzyskać dostęp do strony opcji użytkownika, musisz być członkiem wbudowanej grupy ról Zarządzanie organizacją lub Pomoc techniczna. Aby dowiedzieć się, jak dodać użytkownika do grupy ról, zobacz Dodawanie lub usuwanie członków grup ról. Rola RBAC w opcjach użytkownika przydziela specjalne uprawnienia potrzebne do uzyskania dostępu do strony opcji użytkownika.

Uwaga   Nie wszystkie urządzenia obsługują zdalne czyszczenie. Aby chronić własność intelektualną organizacji, możesz ograniczyć korzystanie z urządzeń, które nie obsługują tej funkcji.

Uwaga   Ponieważ funkcja czyszczenia zdalnego zależy od połączenia urządzenia z serwerem, należy również wymusić blokadę urządzenia i maksymalną liczbę prób logowania zakończonych niepowodzeniem, korzystając z zasad dotyczących urządzeń w programie Exchange ActiveSync. Oto odpowiednia procedura: Tworzenie nowej zasady dotyczącej urządzeń w programie ActiveSync.

Uwaga   Po wyzerowaniu urządzenia przez funkcję zdalnego czyszczenia, odzyskanie danych wciąż będzie możliwe przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Kierowanie prośby do użytkownika o wyczyszczenie własnego urządzenia przenośnego

Jeśli użytkownik może uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook Web App, należy poprosić go o usunięcie danych z urządzenia przenośnego przez wykonanie czynności opisanych w sekcji Zarządzanie telefonem komórkowym.

Czyszczenie urządzenia przenośnego z poziomu listy Skrzynki pocztowe;

 1. W Panelu sterowania programu Exchange w polu Wybierz, czym chcesz zarządzać wybierz opcje Moja organizacja > Użytkownicy i grupy > Skrzynki pocztowe.

 2. Na liście Skrzynki pocztowe zaznacz użytkownika, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.

 3. W obszarze Funkcje telefoniczne i głosowe zaznacz pozycję Exchange ActiveSync, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W sekcji Urządzenia przenośne zaznacz zagubione urządzenie i kliknij przycisk Wyczyść urządzenie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz wyświetlić stan czyszczenia urządzenia, wybierając je i klikając przycisk Szczegóły.

Uwaga   Polecenie czyszczenia zdalnego zostanie przesłane do urządzenia przenośnego dopiero przy kolejnej próbie synchronizacji urządzenia z programem Microsoft Exchange. W przypadku znalezienia telefonu przed jego wyczyszczeniem można wycofać zdalne czyszczenie urządzenia, zgodnie z opisem w sekcji Odwracanie operacji czyszczenia urządzenia przenośnego. Poinformuj użytkownika, że w przypadku znalezienia urządzenia powinien, przed próbą synchronizacji, skontaktować się z Tobą w celu wycofania zdalnego czyszczenia. Zakończenie zdalnego czyszczenia urządzenia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną do urządzenia.

Powrót wyżej

Czyszczenie urządzenia przenośnego z poziomu strony Opcje użytkownika.

 1. W Panelu sterowania programu Exchange w polu Wybierz, czym chcesz zarządzać, zaznacz opcję Inny użytkownik.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie skrzynki pocztowej zaznacz żądane konto użytkownika i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlona strona opcji wybranego użytkownika. U góry strony znajduje się informacja o używanej skrzynce pocztowej.

 3. Wybierz kolejno Telefon > Telefony komórkowe.

 4. Zaznacz urządzenie, które chcesz wyczyścić, a następnie kliknij przycisk Wyczyść urządzenie.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem: Czy na pewno chcesz wyczyścić urządzenie? Kliknij przycisk Tak. Stan urządzenia przenośnego będzie widoczny jako Oczekiwanie na wyczyszczenie, aż do następnego połączenia urządzenia z kontem.

 6. Po zakończeniu zdalnego czyszczenia urządzenia można usunąć je z listy telefonów komórkowych.

 7. Po zakończeniu zamknij okno, aby wrócić do Panelu sterowania programu Exchange dla organizacji.

Uwaga   Polecenie czyszczenia zdalnego zostanie przesłane do urządzenia przenośnego dopiero przy kolejnej próbie synchronizacji urządzenia z programem Microsoft Exchange. W przypadku znalezienia telefonu przed jego wyczyszczeniem można wycofać zdalne czyszczenie urządzenia, zgodnie z opisem w sekcji Odwracanie operacji czyszczenia urządzenia przenośnego. Poinformuj użytkownika, że w przypadku znalezienia urządzenia powinien, przed próbą synchronizacji, skontaktować się z Tobą w celu wycofania zdalnego czyszczenia. Zakończenie zdalnego czyszczenia urządzenia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną do urządzenia.

Powrót wyżej

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.