Informacje o konwersacjach

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2009-09-14

Domyślnie w programie Outlook Web App widok konwersacji jest używany przy włączonym okienku odczytu wobec wszystkich folderów poczty e-mail. W widoku tym każda wiadomość konwersacji jest prezentowana w osobnym oknie.

Jak używać widoku konwersacji?

Widok konwersacji prezentuje wszystkie wiadomości z rozmowy, bez względu na folder, w którym się znajdują. Jeśli na przykład odpowiedziano na wiadomość umieszczoną w Skrzynce odbiorczej, w oknie konwersacji będzie widoczna zarówno wiadomość oryginalna, jak i odpowiedź.

W widoku listy strzałka widoczna obok wpisu konwersacji umożliwia rozwijanie i zwijanie jej szczegółów. Widok listy zawiera następujące informacje:

 • Temat — u góry okna konwersacji.

 • Nazwy wszystkich osób, które wysłały wiadomości.

 • Godzina otrzymania wiadomości (jeśli jest przechowywana w bieżącym folderze).

 • Folder, w którym jest przechowywana wiadomość (jeśli nie jest to bieżący folder).

 • Powiązanie wiadomości z innymi wiadomościami w konwersacji, oznaczone za pomocą pionowej linii i kropek.

Kliknięcie dowolnej wiadomości w widoku konwersacji spowoduje jej wyświetlenie w okienku odczytu.

W okienku odczytu strzałka widoczna obok wpisu wiadomości umożliwia rozwijanie i zwijanie jej szczegółów. Okienko odczytu zawiera następujące informacje:

 • Temat — u góry okienka.

 • Nadawcy wszystkich wiadomości.

 • Godzina otrzymania każdej wiadomości.

Po rozwinięciu wiadomości w okienku odczytu widać dodatkowo następujące szczegóły:

 • Na którą wiadomość oglądana wiadomość stanowi odpowiedź (jeśli w ogóle).

 • Folder bezpośrednio pod nazwą nadawcy, w którym znajduje się wiadomość (jeśli nie jest zapisana w bieżącym folderze).

 • Dostępność nadawców i adresatów dla konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, sygnalizowana kolorowymi kropkami obok ich nazw. Kliknięcie kropki spowoduje wyświetlenie listy dostępnych czynności.

 • Menu Akcje. Kliknięcie menu Akcje spowoduje wyświetlenie listy operacji, jakie można wykonywać na wiadomości.

 • Powiązanie wiadomości z innymi wiadomościami w konwersacji, oznaczone za pomocą pionowej linii i kropek.

Jak odpowiedzieć na wiadomość w widoku konwersacji?

Kliknięcie dowolnej wiadomości w widoku konwersacji powoduje zaznaczenie ostatniej wiadomości. Jeśli klikniesz przycisk Odpowiedz odpowiadanie, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej przesyłanie dalej, właśnie na tę wiadomość odpowiesz lub prześlesz ją dalej.

Aby przesłać dalej lub odpowiedzieć na inną wiadomość z konwersacji, zaznacz tę wiadomość, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz odpowiadanie, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej przesyłanie dalej. Wiadomość można zaznaczyć w widoku listy lub okienku odczytu.

W oknie wiadomości można także kliknąć menu Akcje i wyświetlić listę operacji dostępnych wobec wiadomości, wśród których znajduje się odpowiadanie.

Jak włączać i wyłączać widok konwersacji?

W widoku listy kliknij opcję Rozmieść według, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok pozycji Konwersacja. Widok konwersacji zostanie odpowiednio włączony lub wyłączony.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Można usunąć całość lub część konwersacji, a także ją zignorować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie wiadomości.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.