Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Automatyczne przesyłanie dalej wiadomości na inne konto za pomocą reguł

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-07-31

Reguł skrzynki odbiorczej możesz używać do automatycznego przesyłania dalej lub przekierowywania do innego konta wiadomości wysłanych do Twojej skrzynki pocztowej. Na dołączonym filmie pokazano metodę tworzenia reguły powodującej automatyczne przekierowywanie wiadomości.

noteUwaga:
Te informacje dotyczą standardowej wersji aplikacji Outlook Web App. Opisana funkcja nie jest dostępna w Outlook Web App Light.
Film: Przekierowywanie wszystkich wiadomości do innego konta

Film pokazuje, jak skonfigurować automatyczne przekierowywanie wszystkich wiadomości przychodzących do innego konta e-mail.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteUwaga:
Aby wyświetlić ten klip wideo, trzeba mieć zainstalowany dodatek Silverlight. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Silverlight, zobacz Uzyskiwanie dodatku Silverlight.
Jak automatycznie przekierowywać wszystkie wiadomości do innego konta?

 1. Po zalogowaniu się do programu Outlook Web App kliknij kolejno pozycje Opcje > Utwórz regułę skrzynki odbiorczej.

 2. Na karcie Reguły skrzynki odbiorczej kliknij przycisk Nowa.

 3. W obszarze Gdy nadejdzie wiadomość zaznacz opcję Zastosuj do wszystkich wiadomości.

 4. W obszarze Wykonaj następujące czynności zaznacz opcję Przekieruj wiadomość do.

 5. Wybierz adres, na który ma być przesyłana poczta, klikając go dwukrotnie w widoku książki adresowej. Jeśli nie ma danego adresu e-mail, na który chcesz przekierować pocztę, można go wpisać w polu Do.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i wrócić do okna nowej reguły.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać regułę i wrócić do karty Reguły skrzynki odbiorczej.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Nadawcą przekierowanej wiadomości pozostaje jej oryginalny nadawca. Odpowiedź na taką wiadomość zostanie wysłana do oryginalnego nadawcy.

 • Nadawcą przesłanej dalej wiadomości jesteś Ty. Odpowiedź na taką wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego została przesłana dalej, nie do oryginalnego nadawcy.

 • W skrzynce pocztowej pozostawiane są kopie przekierowanych i przesłanych dalej wiadomości. Dodanie akcji usuwania wiadomości powoduje, że wiadomość jest przenoszona do folderu Elementy usunięte i nadal jest wliczana do limitu wiadomości dla skrzynki pocztowej. W przypadku przekroczenia tego limitu może nastąpić zablokowanie możliwości wysyłania lub odbierania nowych wiadomości, a reguły przesyłania dalej mogą nie działać, dopóki nie usuniesz wystarczającej liczby wiadomości.

 • Tworząc regułę przesyłania dalej, można dodać więcej niż jeden adres docelowy. Liczba adresów, na jakie można przesyłać wiadomości, może być ograniczona przez ustawienia danego konta. Po dodaniu za dużej liczby adresów reguła przesyłania dalej nie będzie działać. W przypadku tworzenia reguły przesyłania dalej obejmującej więcej niż jeden adres należy ją przetestować, aby sprawdzić, czy działa.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.