Konfigurowanie poczty e-mail w telefonie Android G1

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2014-08-29

W telefonie z systemem Android można skonfigurować pocztę e-mail przy użyciu konta programu Exchange. Jeżeli masz inny telefon, zobacz Funkcje telefonu komórkowego. Jeśli masz problem z połączeniem swojego urządzenia po wykonaniu tych kroków, zobacz punkt „Co jeszcze należy wiedzieć?” na końcu tego tematu Pomocy.

Jak skonfigurować protokół Exchange ActiveSync w telefonie z systemem Android

 1. W menu Applications (Aplikacje) wybierz opcję Email (Poczta e-mail). W niektórych wersjach systemu Android ta aplikacja może nosić nazwę Mail (Poczta).

 2. Wpisz pełny adres e-mail, na przykład tomek@contoso.com, oraz hasło, a następnie naciśnij przycisk Next (Dalej).

 3. Wybierz opcję Exchange account (Konto Exchange). W niektórych wersjach systemu Android ta opcja może nosić nazwę Exchange ActiveSync.

 4. Wprowadź poniższe informacje o koncie i wybierz opcję Next (Dalej).

  • Domain\Username (Domena\Nazwa użytkownika)  W tym polu wpisz swój pełny adres e-mail. Jeśli w używanej wersji systemu Android są oddzielne pola tekstowe Domain (Domena) i Username (Nazwa użytkownika), pozostaw pole Domain (Domena) puste i wpisz pełny adres e-mail w polu Username (Nazwa użytkownika).

   noteUwaga:
   W niektórych wersjach systemu Android adres trzeba podać w postaci domena\nazwa_użytkownika. Jeśli na przykład Twój adres e-mail to tomek@contoso.com, wpisz contoso.com\tomek@contoso.com. Twoja nazwa użytkownika to pełny adres e-mail.
  • Password (Hasło)   Użyj hasła, z którego korzystasz do logowania się na swoim koncie.

  • Exchange Server (Serwer Exchange)   Użyj adresu swojego serwera programu Exchange. Aby znaleźć ten adres, zapoznaj się w sekcją „Znajdowanie nazwy serwera” w dalszej części tego tematu.

 5. Gdy telefon zweryfikuje ustawienia serwera, zostanie wyświetlony ekran Account Options (Ustawienia konta). Dostępne opcje zależą od wersji systemu Android w urządzeniu. Mogą to być następujące opcje:

  • Email checking frequency (Częstotliwość sprawdzania poczty e-mail)   Wartość domyślna to Automatic (push) (Automatycznie — wypychanie). Po wybraniu tej opcji wiadomości e-mail będą wysyłane do telefonu bezpośrednio po ich dotarciu. Zalecamy wybranie tej opcji tylko w przypadku taryfy z nieograniczonym transferem danych.

  • Amount to synchronize (Liczba do zsynchronizowania) Liczba wiadomości e-mail, które chcesz przechowywać w telefonie. Do wyboru są różne przedziały czasu — m.in. One day (Jeden dzień), Three days (Trzy dni) i One week (Jeden tydzień).

  • Notify me when email arrives (Powiadom mnie o nadejściu poczty e-mail)   Po wybraniu tej opcji telefon będzie wyświetlać powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

  • Sync contacts from this account (Synchronizuj kontakty z tego konta)  Po wybraniu tej opcji kontakty będą synchronizowane między telefonem a Twoim kontem.

 6. Naciśnij przycisk Next (Dalej), a następnie wpisz nazwę tego konta oraz nazwę, jaka ma być wyświetlana w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Wybierz opcję Done (Gotowe), aby zakończyć konfigurowanie poczty e-mail i rozpocząć korzystanie ze swojego konta.

  tipPorada:
  Możliwe, że po skonfigurowaniu konta trzeba będzie zaczekać 10 do 15 minut, zanim będzie można wysyłać i odbierać wiadomości.
Znajdowanie nazwy serwera

W celu ustalenia nazwy serwera wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku narzędzi programu Outlook Web App kliknij opcje Pomoc > Informacje.

 3. Na stronie Informacje pod pozycją Ustawienia zewnętrznego konta POP znajdź wartość pola Nazwa serwera, która pomoże ustalić nazwę serwera:

  • Jeśli wartość widoczna po wybraniu opcji Ustawienia zewnętrznego konta POP > Nazwa serwera zawiera nazwę organizacji, np. pop.contoso.com, to nazwa serwera jest taka sama, jak nazwa serwera programu Outlook Web App bez sufiksu /owa. Na przykład, jeśli w celu uzyskania dostępu do programu Outlook Web App podajesz adres https://mail.contoso.com/owa, nazwa serwera używana w programie Exchange ActiveSync to mail.contoso.com.

  • Jeśli wartość widoczna po wybraniu opcji Ustawienia zewnętrznego konta POP > Nazwa serwera ma postać podxxxxx.outlook.com, twoja nazwa serwera Exchange ActiveSync to m.outlook.com. W niektórych przypadkach urządzenia przenośne z systemem Android mogą mieć problemy z połączeniem, gdy używaną nazwą serwera jest m.outlook.com. Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia, znajdź na stronie Informacje pozycję Nazwa hosta. Użyj w swoim urządzeniu wartości z pola Nazwa hosta jako nazwy serwera Exchange ActiveSync.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą telefonu komórkowego nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj się połączyć, korzystając z telefonu komórkowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli używasz wartości pola Nazwa hosta jako nazwy serwera Exchange w swoich ustawieniach konta e-mail, musisz wiedzieć, że to ustawienie może się zmieniać co pewien czas. Na przykład nazwa hosta Twojej skrzynki pocztowej zmieni się, gdy skrzynka zostanie przeniesiona na inny serwer albo zostanie tymczasowo przeniesiona podczas uaktualniania serwera.

 • Jeśli jesteś informatykiem lub administratorem poczty e-mail, przeczytaj wpis w blogu na temat łączności klienta Exchange ActiveSync w usłudze Office 365, aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwych problemach z połączeniami.

  noteUwaga:
  Zawartość każdego blogu i jego adres URL mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zawartość każdego blogu jest dostarczana „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji i bez żadnych praw. Zawarte przykłady skryptów i kodu mogą być używane zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Warunki użytkowania produktu firmy Microsoft.
 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.