Raportowanie w usłudze Microsoft Live@edu

 

Dotyczy: Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2010-05-27

Opcje zawarte na stronie Reporting (Sprawozdawczość) dostępnej w Centrum administracji programu Windows Live umożliwiają generowanie raportów o domenach używanych przez uczelnię. Raporty zawierają szczegółowe dane na poziomie domen będących własnością uczelni. Mogą one pomóc w ustaleniu następujących informacji:

 • Liczba skrzynek pocztowych w domenie.

 • Liczba użytkowników, którzy logowali się na swoich kontach co najmniej raz w 30-dniowym okresie sprawozdawczym.

 • Trendy dotyczące liczby aktywnych skrzynek pocztowych w poszczególnych domenach. Skrzynka pocztowa jest uznawana za aktywną, jeśli użytkownik zaloguje się do niej co najmniej raz w 30‑dniowym okresie sprawozdawczym.

 • Trendy dotyczące liczby skrzynek pocztowych na uczelni oraz liczby skrzynek wśród nich, które są aktywne.

Jakiego rodzaju raporty są dostępne?

W odniesieniu do domen zarejestrowanych w usłudze Microsoft Live@edu można generować trzy typy raportów:

 • Domain Summary (Podsumowanie domeny)   Zwraca informacje o ogóle czynności wykonywanych w domenie, takich jak łączne liczby istniejących i aktywnych skrzynek pocztowych.

 • Service Usage Trend (Trend korzystania z usługi)   Zwraca liczbę aktywnych skrzynek pocztowych w poszczególnych miesiącach.

 • Domain Accounts Trend (Trend liczby skrzynek pocztowych w domenie)   Zawiera porównanie liczby aktywnych skrzynek pocztowych z łączną liczbą skrzynek.

Raporty można wyświetlać w postaci graficznej w Centrum administracji programu Windows Live albo eksportować do programu Microsoft Office Excel.

Jak często są aktualizowane dane?

W Centrum administracji programu Windows Live nowe dane dotyczące domen zarejestrowanych w usłudze Microsoft Live@edu są dostępne z końcem każdego miesiąca. W przypadku zarejestrowania nowej domeny na początku miesiąca informacje o domenie będą dostępne dopiero po jego zakończeniu. Raport wygenerowany w trakcie miesiąca nie będzie zawierał żadnych wyników.

Generowanie raportów

Aby wygenerować raporty:

 1. Przejdź do strony https://domains.live.com/.

 2. Zaloguj się w Centrum administracji programu Windows Live i kliknij przycisk Reporting (Sprawozdawczość).

 3. Na stronie Commercial Reports (Raporty komercyjne) zaznacz jeden z następujących raportów:

  • Domain Summary (Podsumowanie domeny)

  • Service Usage Trend (Trend korzystania z usługi)

  • Domain Accounts Trend (Trend liczby skrzynek pocztowych w domenie)

   Uwaga   Obecnie raport E-mail Storage Trend (Trend przechowywania wiadomości e-mail) jest dostępny tylko dla kont pocztowych usługi Hotmail. Obsługa w programie Outlook Live zostanie dodana w niedalekiej przyszłości.

 4. Zaznacz następujące opcje:

  • Miesiąc rozpoczęcia

  • Miesiąc zakończenia

  • Domena

 5. Kliknij przycisk Run Report (Uruchom raport).

  Uwaga   Jeśli jest dostępna opcja eksportowania do programu Excel, zamiast przycisku Run Report (Uruchom raport) można kliknąć przycisk Export (Eksportuj). Przycisk Export (Eksportuj) jest niedostępny, jeśli raportu nie można wyeksportować.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.