Exchange Server 2010
 
 
   
 

Dotyczy: Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-03-13

Migrowanie użytkowników i zapewnianie im łączności

Po zakończeniu wdrażania można przystąpić do migrowania skrzynek pocztowych i ich danych do chmurowej organizacji poczty e-mail. Należy również pamiętać o poinformowaniu użytkowników, w jaki sposób mogą połączyć się ze swoimi kontami.

Migracja wiadomości e-mail — omówienie

Zobacz, która metoda migracji będzie najlepsza dla Twojej organizacji.

Czy w lokalnej organizacji jest wdrożony program Exchange w wersji 2003 lub nowszej? Dowiedz się, jak rozszerzyć zasięg lokalnych funkcji programu Exchange na chmurowe skrzynki pocztowe. Zobacz: Wdrażanie hybrydowe programu Exchange i migracja z usługą Office 365

Omówienie migracji poczty e-mail

Migrowanie wszystkich skrzynek pocztowych do chmury za pomocą jednorazowej migracji programu Exchange

Migrowanie skrzynek pocztowych i ich danych z programu Microsoft Exchange do organizacji poczty e-mail w chmurze za pomocą funkcji jednorazowej migracji programu Exchange.

Migrowanie skrzynek pocztowych przy użyciu migracji jednorazowej

Migracja poczty e-mail z serwera IMAP do chmurowych skrzynek pocztowych

W systemie obsługi wiadomości obsługującym protokół IMAP mogą istnieć skrzynki pocztowe użytkowników. Przenieś zawartość tych skrzynek za pomocą funkcji migracji skrzynek typu IMAP.

Migrowanie poczty e-mail z serwera IMAP

Migrowanie podzestawu skrzynek pocztowych do usługi chmurowej za pomocą etapowej migracji programu Exchange

Użyj migracji etapowej programu Exchange, aby przenieść części skrzynek pocztowych do chmury, a resztę obsługiwać lokalnie, lub użyj jej jako kroku pośredniego w procesie przenoszenia wszystkich skrzynek pocztowych do chmurowej organizacji poczty e-mail.

Migrowanie skrzynek pocztowych przy użyciu migracji etapowej

Microsoft Exchange PST Capture

Narzędzie PST Capture umożliwia wyszukanie plików PST znajdujących się na komputerach w organizacji lokalnej i import tych plików do skrzynek pocztowych w chmurze.

Narzędzie PST Capture

Manage Migration Batches in Exchange Online

Pulpit nawigacyjny migracji poczty e-mail w Panelu sterowania programu Exchange umożliwia zarządzanie migracją skrzynek pocztowych do usługi Exchange Online.

Zarządzanie partiami migracji w usłudze Exchange Online

Prezentacje: Importowanie nowych użytkowników programu Exchange Online, migrowanie ich poczty e-mail i zapewnianie im łączności

Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych użytkowników z systemu obsługi wiadomości wykorzystującego protokół IMAP.

Pokaz: importowanie nowych użytkowników i migrowanie ich poczty e-mail

Wysyłanie wiadomości powitalnej do nowych użytkowników

Użyj korespondencji seryjnej, aby wysłać do użytkowników wiadomość powitalną , która ułatwi rozpoczęcie korzystania z nowego konta.

Wysyłanie wiadomości powitalnej do nowych użytkowników