Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-07-31

W programie Outlook 2010 można skonfigurować opcje pozwalające na dostęp do konta przy użyciu przeglądarki Exchange jedynie po podaniu adresu e-mail i hasła.

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Office 365, musisz skonfigurować swój pulpit przed skonfigurowaniem programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set up your desktop for Office 365 (Konfigurowanie pulpitu dla usługi Office 365) (strona w j. angielskim).

noteUwaga:
Czasami z kontem e-mail można się połączyć również za pomocą programu Outlook 2010 korzystającego z protokołu POP lub IMAP. Jeśli jednak używasz protokołu POP lub IMAP, nie możesz używać wielu funkcji kalendarza i innych funkcji współpracy dostępnych w przypadku uzyskiwania dostępu do konta przy użyciu konta Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja dostępu do konta poczty e-mail wykorzystującego protokół IMAP lub POP w programie Outlook 2010.
Ten film pokazuje, jak skonfigurować program Outlook 2010

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Jak skonfigurować program Outlook 2010?

 1. Uruchom program Outlook 2010. Jeśli Kreator startowy programu Microsoft Outlook 2010 zostanie wyświetlony automatycznie, na jego pierwszej stronie kliknij przycisk Dalej. Następnie na stronie Konta e-mail kliknij przycisk Dalej i rozpocznij konfigurację konta poczty e-mail.

  Jeśli Kreator startowy programu Microsoft Outlook 2010 nie pojawi się automatycznie, na pasku narzędzi programu Outlook 2010 kliknij kartę Plik. Następnie tuż nad przyciskiem Ustawienia konta kliknij opcję Dodaj konto.

 2. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta w programie Outlook może nastąpić próba automatycznego wypełnienia pól Imię i nazwisko oraz Adres e-mail na podstawie danych użytych przez Ciebie do zalogowania się na komputerze. Jeśli ustawienia zostaną wprowadzone automatycznie i są poprawne, kliknij przycisk Dalej. W programie Outlook zostanie dokończone konfigurowanie konta.

  Jeśli ustawienia na stronie Automatyczne konfigurowanie konta nie zostaną skonfigurowane automatycznie albo są błędne, wprowadź je zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Jeśli ustawienia na stronie Automatyczne konfigurowanie konta nie zostały wprowadzone automatycznie, skonfiguruj je zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby zarządzającej Twoim kontem poczty e-mail.

  • Jeśli dane w polu Imię i nazwisko są błędne, być może w celu ich zmiany trzeba będzie zresetować opcje zawarte na stronie Automatyczne konfigurowanie konta. W tym celu kliknij kolejno przyciski opcji Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i Konto e-mail.

 3. Gdy w kreatorze na stronie Automatyczne konfigurowanie konta klikniesz przycisk Dalej, program Outlook spróbuje automatycznie poszukać odpowiednich ustawień serwera poczty w Internecie. Podczas wyszukiwania możesz otrzymać monit o podanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Pamiętaj, aby jako swoją nazwę użytkownika podać pełny adres e-mail (na przykład tony@contoso.com).

  Jeśli program Outlook pomyślnie skonfiguruje konto, zobaczysz następujący komunikat: Twoje konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane. Kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli program Outlook nie był w stanie skonfigurować konta, zobacz część „Co jeszcze należy wiedzieć?” w dalszej części tego tematu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu Outlook nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie, korzystając z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli nie możesz nawiązać połączenia ze swoim kontem za pomocą kreatora automatycznej konfiguracji konta, wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

  • Jeżeli musisz bezzwłocznie nawiązać połączenie z kontem e-mail, użyj przeglądarki sieci Web lub programu poczty e-mail obsługującego protokół POP lub IMAP i spróbuj połączyć się kontem za pomocą programu Outlook Web App. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się przy użyciu przeglądarki sieci Web, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się za pomocą programu poczty e-mail korzystającego z protokołu POP lub IMAP, zobacz Dostęp do konta przy użyciu programów poczty e-mail z obsługą protokołów IMAP lub POP.

  • Jeżeli znasz nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie skrzynką pocztową (administratora poczty e-mail), skontaktuj się z nią i zgłoś błąd otrzymywany podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu programu Outlook.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.