Filtrowanie spamu i higiena wiadomości

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-12-04

We wszystkich wersjach chmurowej usługi poczty e-mail firmy Microsoft do ochrony przed spamem i wyłudzaniem informacji jest wykorzystywany program Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Wiadomości odebrane z serwera bramy chmurowej usługi poczty e-mail są oceniane i otrzymują wartość SCL (spam confidence level — poziom ufności filtru spamu). Ocena SCL przypisana do wiadomości określa prawdopodobieństwo, że jest to spam, na podstawie takich właściwości, jak zawartość, nagłówek wiadomości itd. Wartość SCL jest dodawana do metadanych wiadomości podczas jej przekazywania w obrębie infrastruktury chmurowej usługi poczty e-mail.

Wartość SCL jest liczbą z zakresu od 0 do 9. Wyższa ocena oznacza większe prawdopodobieństwo, że wiadomość jest spamem. W infrastrukturze chmurowej usługi poczty e-mail określono progi SCL definiujące akcje podejmowane w przypadku określonych wartości SCL.

 

Próg SCL

Akcja

Wartość SCL wynosi 5 lub więcej.

Wiadomość jest dostarczana do chmurowej usługi poczty e-mail i umieszczana w folderze Wiadomości-śmieci.

Wartość SCL wynosi 4 lub mniej.

Wiadomość jest dostarczana do chmurowej usługi poczty e-mail i umieszczana w skrzynce odbiorczej.

Użytkownicy mogą konfigurować listy bezpiecznych nadawców, których wiadomości nigdy nie będą traktowane jako spam, oraz zablokowanych nadawców, których wiadomości będą zawsze traktowane jako spam.

Funkcje filtrowania spamu zarządzane przez użytkownika

Funkcja filtrowania wiadomości-śmieci jest domyślnie włączona we wszystkich skrzynkach pocztowych chmurowej usługi poczty e-mail. Użytkownicy mogą zarządzać niektórymi ustawieniami spamu we własnych skrzynkach pocztowych. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu spamem przez użytkownika, zobacz Ustawienia Wiadomości-śmieci.

Higiena wiadomości, którą zarządza administrator za pomocą programu FOPE

Mimo że wszystkie chmurowe systemy poczty e-mail firmy Microsoft są chronione przez infrastrukturę programu FOPE, możliwość zarządzania funkcjami higieny wiadomości za pomocą centrum administracji programu FOPE jest ograniczona do administratorów pakietu Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw i programu Live@edu.

W tabeli poniżej opisano funkcje higieny wiadomości, którymi można zarządzać w centrum administracji programu FOPE.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie zarządzania tymi funkcjami w usłudze Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw, zobacz FOPE in Office 365 Feature Differences (Różnice między funkcjami programu FOPE w usłudze Office 365) (strona w j. angielskim).

 

Obszar

Opis

Ochrona przed spamem

Filtrowanie połączeń przy użyciu listy blokowanych adresów opartej na usłudze Microsoft DNS.

Ochrona przed spamem

Filtrowanie treści wiadomości od zespołu analizy spamu firmy Microsoft pod kątem przeprowadzanych w czasie rzeczywistym aktualizacji definicji spamu

Ochrona przed spamem

Obsługa bezpiecznych nadawców

Ochrona antywirusowa

Wszechstronny aparat antywirusowy skanujący na bramie programu FOPE

Formant poczty przychodzącej

Listy nadawców bezpiecznych i pomijanych

Formant poczty przychodzącej

Konfiguracja i wymuszanie szyfrowania TLS

Formant poczty przychodzącej

Filtrowanie połączeń, zawartości i zasad

Formant poczty wychodzącej

Niestandardowy routing wychodzący SMTP

Formant poczty wychodzącej

Konfiguracja i wymuszanie szyfrowania TLS

Proces filtrowania spamu

Przed dostarczeniem wiadomości e-mail do skrzynek pocztowych chmurowej usługi poczty e-mail stosowane są dwa rodzaje filtrowania spamu:

  • Filtrowanie połączeń   Monitorowana jest liczba wiadomości wysyłanych z jednego adresu IP. Połączenia z jednego adresu IP wysyłające duże liczby wiadomości e-mail do jednego lub wielu odbiorców w domenie są potencjalnymi źródłami spamu.

  • Filtrowanie treści   Sprawdzane są temat i treść wiadomości na obecność słów kluczowych i wyrażeń mogących kwalifikować ją jako spam.

Wiadomości spełniające kryteria filtrowania mogą być blokowane lub umieszczane w folderze Wiadomości-śmieci. Można także używać reguł na poziomie organizacji do kontrolowania przepływu wiadomości e-mail w organizacji. Na przykład, reguła może odrzucać wszystkie wiadomości e-mail zawierające określone słowa kluczowe lub pochodzące z danego źródła.

Komunikaty awaryjne i emisji

W sytuacjach awaryjnych organizacja może wymagać szybkiej reakcji w postaci komunikatu emisji wysyłanego do wszystkich użytkowników chmurowej usługi poczty e-mail. Niektóre organizacje korzystają w tym celu z zewnętrznych usług powiadomień awaryjnych.

Aby zapewnić, że wiadomości te nie będą traktowane jako spam w programie FOPE oraz że wszyscy użytkownicy otrzymają je możliwie szybko, należy zastosować następujące środki zapobiegawcze:

Jeśli komunikat emisji jest wysyłany do dużej liczby użytkowników jednocześnie, należy pamiętać, że jedno połączenie może przyjąć tylko 100 wiadomości. Jeśli w kolejce dostarczania chmurowej usługi poczty e-mail znajdzie się ponad 100 wiadomości, połączenie jest przerywane po dostarczeniu 100 wiadomości i lokalne serwery poczty muszą nawiązać nowe połączenie w celu wysłania kolejnej partii 100 wiadomości. Z tego względu należy opracować plan wysyłania komunikatu emisji, który pozwoli szybko wysłać wiadomość do wszystkich odbiorców bez przekraczania limitu 100 wiadomości na połączenie. Najlepszym sposobem na wykonanie tego jest skonfigurowanie grup dystrybucyjnych lub dynamicznej grupy dystrybucyjnej w celu ograniczenia liczby wiadomości wysyłanych jednocześnie. W systemie ograniczeń dostarczania poczty e-mail grupa jest traktowana jako jeden odbiorca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości emisji do wszystkich użytkowników.

W przypadku korzystania z zewnętrznej usługi powiadomień awaryjnych należy skontaktować się z przedstawicielem chmurowej usługi poczty e-mail celem sprawdzenia jej zgodności z usługą Windows Live.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.