Informacje o połączonych kontach

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-11-23

Z konta chmurowego można połączyć się z maksymalnie pięcioma innymi kontami e-mail. Umożliwia to wysyłanie, odbieranie i odczytywanie wiadomości e-mail z tych kont w programie Outlook Web App. Zacznij, klikając kolejno pozycje Opcje > Pokaż wszystkie opcje > Konto > Połączone konta.

noteUwaga:
Ta funkcja może być niedostępna dla konkretnego konta.
Łączenie się z innymi kontami e-mail

Konto, z którym nawiązujesz połączenie, prawdopodobnie umożliwia dostęp za pośrednictwem protokołu POP lub IMAP. Niektóre usługi e-mail wymagają włączenia dostępu za pośrednictwem protokołu POP lub IMAP przez zalogowanie do konta. W innych usługach konta POP i IMAP są udostępniane automatycznie. Przed nawiązaniem połączenia z programu Outlook Web App upewnij się, że na docelowym koncie jest włączony dostęp za pośrednictwem protokołu POP lub IMAP. Aby uzyskać informacje o konieczności włączenia dostępu za pośrednictwem protokołu POP lub IMAP w często używanych usługach, zobacz Włączanie dostępu przy użyciu protokołu POP lub IMAP w celu nawiązania połączenia z innym kontem.

Protokół POP (Post Office Protocol) w wersji 3 umożliwia programowi poczty e-mail pobranie informacji z serwera poczty e-mail przez Internet do programu poczty e-mail na komputerze lub telefonie komórkowym. Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) w wersji 4rev1 pozwala pobrać nie tylko wiadomości e-mail z połączonego konta, ale także kopiuje strukturę wszystkich folderów i etykiet z połączonego konta do komputera lub telefonu komórkowego. Aby uzyskać więcej informacji o protokołach POP i IMAP, zobacz Używanie programów poczty e-mail POP3 i IMAP4.

Pobierz wiadomości e-mail z innych kont
Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu adresu połączonego konta

Istnieje możliwość wysyłania wiadomości e-mail lub odpowiedzi z konta chmurowego przy użyciu adresu połączonego konta. W oknie wiadomości e-mail wybierz z listy rozwijanej Od adres e-mail połączonego konta. Wiadomość wysyłana z adresu połączonego konta zostanie wysłana z konta chmurowego przy użyciu adresu e-mail połączonego konta. Jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail przy użyciu połączonego konta, należy się upewnić, że zweryfikowano własność tego konta, aby możliwe było wysyłanie wiadomości przy użyciu jego adresu. Wybierz kolejno Opcje > Konto > Połączone konta i kliknij łącze do połączonego konta wyświetlanego w kolumnie Akcja, aby ponownie wysłać weryfikującą wiadomość e-mail na połączone konto. Następnie zaloguj się do tego konta i kliknij łącze w weryfikacyjnej wiadomości e-mail, aby z konta chmurowego możliwe było wysyłanie i odpowiadanie przy użyciu tego adresu.

Korzystanie z reguł skrzynki odbiorczej do sortowania pobranych wiadomości

Po dodaniu połączonego konta można użyć reguły skrzynki odbiorczej Otrzymano za pośrednictwem tego konta w celu przeniesienia wiadomości z tego konta do określonego folderu.

 1. Aby utworzyć własną regułę, kliknij kolejno pozycje Opcje > Utwórz regułę skrzynki odbiorczej.

 2. Kliknij pozycję Nowa.

 3. W oknie Nowa reguła skrzynki odbiorczej kliknij pozycję Więcej opcji.

 4. W obszarze Po nadejściu wiadomości kliknij pozycję Została wysłana lub odebrana, a następnie kliknij pozycję Otrzymano za pośrednictwem tego konta.

 5. Wybierz połączone konto, dla którego tworzysz regułę.

 6. W obszarze Wykonaj następujące czynności wybierz opcję Przenieś wiadomość do folderu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby wybrać lub utworzyć folder, do którego ma zostać przeniesiona wiadomość.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie reguły.

Sprawdzanie stanu połączonego konta i częstotliwości pobierania wiadomości e-mail

Aby szybko sprawdzić stan połączonego konta, sprawdź wartość w kolumnie Stan dla wybranego konta, korzystając z następujących opcji: Opcje > Pokaż wszystkie opcje > Konto > Połączone konta. Szczegółowe informacje o stanie połączenia można także wyświetlić, klikając przycisk Szczegóły w sekcji Bieżący stan. Sekcja Bieżący stan zawiera pomocne informacje dotyczące połączonego konta. Jeśli połączone konto nie pobiera wiadomości e-mail, w tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące ewentualnych możliwości naprawienia tego problemu. Po wprowadzeniu zalecanych zmian w sekcji Bieżący stan kliknij przycisk Zapisz. Program Outlook Web App podejmie próbę pobrania wiadomości e-mail z konta. Zamiast usuwania połączenia z kontem zaleca się rozwiązanie problemów z połączonym kontem za pomocą informacji podanych w sekcji Bieżący stan. W przypadku usunięcia i ponownego utworzenia połączenia wiadomości pobrane wcześniej zostaną pobrane ponownie.

Po dodaniu po raz pierwszy połączonego konta poczta e-mail jest pobierana od razu. Po wstępnym pobraniu poczta e-mail jest pobierana z połączonych kont co godzinę, o ile użytkownik nie zalogował się w aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu się w aplikacji Outlook Web App poczta e-mail jest pobierana częściej. Aby pobrać pocztę e-mail z połączonych kont w dowolnym momencie, należy kliknąć przycisk Sprawdź wiadomości znajdujący się w górnej części widoku listy wiadomości.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli łączysz się z kontem obsługującym dostęp POP, wiadomości są domyślnie przechowywane w skrzynce pocztowej połączonego konta i w poczcie e-mail konta chmurowego. Niektóre usługi nie zapisują jednak kopii w skrzynce odbiorczej. Aby ustawić tę opcję, trzeba przejść do ustawień konta i zaznaczyć opcję zapisywania kopii w tej lokalizacji.

 • Jeśli wiadomości z konta Hotmail mają być wysyłane i pobierane dla tego konta, zalecamy logowanie się na koncie Hotmail co 120 dni, aby uniknąć usunięcia konta Hotmail. (Nieaktywne konta w usłudze Hotmail są usuwane w ramach walki z wiadomościami-śmieciami).

 • Można dodać wyłącznie konto e-mail usługi Hotmail lub konto e-mail z obsługą protokołu IMAP lub POP. Aby odbierać pocztę z konta innego niż Hotmail, które nie obsługuje protokołu POP lub IMAP, należy skonfigurować usługę przesyłania poczty dalej e-mail. Skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, aby sprawdzić, czy taka usługa jest dostępna. Jeśli tak, możesz przekazywać wiadomości e-mail z innych kont na konto chmurowe.

 • Po połączeniu się z kontem przy użyciu dostępu POP możesz nie otrzymywać wszystkich wiadomości w skrzynce odbiorczej innego konta. W takim przypadku sprawdź ustawienia dostępu POP drugiego konta.

 • Jeśli nie widzisz oczekiwanej zawartości połączonego konta, być może utworzono dwa konta o tych samych nazwach użytkownika i hasłach. Zobacz pytanie „Skonfigurowano połączenie z kontem w usłudze innej niż Hotmail, ale aplikacja Outlook Web App nawiązała połączenia z kontem w usłudze Hotmail” w części Często zadawane pytania: Pobieranie wiadomości e-mail z kont połączonych.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.