Instalacja i konfiguracja programu Windows PowerShell

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2010-05-18

Przed użyciem programu Windows PowerShell należy się upewnić, że na komputerze są zainstalowane i skonfigurowane poprawne wersje programu Windows PowerShell i usługi Windows Remote Management (WinRM). Wymagane jest używanie pakietu Windows Management Framework zawierającego odpowiednie wersje narzędzia Windows PowerShell v2 i usługi WinRM 2.0.

Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 nie muszą niczego instalować. Pakiet Windows Management Framework jest już zainstalowany.

Pakiet Windows Management Framework można pobrać i zainstalować w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub SP2

 • Windows Server 2008 z dodatkiem SP1 lub SP2

 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2

 • Windows XP z dodatkiem SP3

Rozpoczynamy pracę:

 1. Odinstalowywanie poprzednich wersji narzędzia Windows PowerShell z komputera

 2. Odinstalowywanie poprzednich wersji usługi WinRM z komputera

 3. Instalowanie pakietu Windows Management Framework

 4. Sprawdzanie możliwości uruchamiania skryptów w programie Windows PowerShell

 5. Sprawdzanie, czy usługa WinRM zezwala na połączenie programowi Windows PowerShell

1. Odinstalowywanie poprzednich wersji narzędzia Windows PowerShell z komputera

Aby można było zainstalować pakiet Windows Management Framework, należy odinstalować wszystkie istniejące wersje narzędzia Windows PowerShell.

Uwaga:   ten krok nie jest wymagany w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Odinstalowywanie programu Windows PowerShell z systemu Windows Vista

 1. W Panelu sterowania w aplecie Programy otwórz okno Programy i funkcje, a następnie odinstaluj wszelkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych programów. Na przykład wersja Community Technology Preview (CTP) programu Windows PowerShell v2 może się pojawiać jako Windows PowerShell (TM) V2.

 2. W obszarze Zadania zaznacz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i odinstaluj wszystkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych aktualizacji. Na przykład wersja Windows PowerShell V1 jest wyświetlana jako aktualizacja Windows o jednym z następujących numerów artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • KB928439

  • KB923569

Odinstalowywanie programu Windows PowerShell z systemu Windows Server 2008

 1. Uruchom program Menedżer serwera i przejdź do okna Funkcje.

  1. Kliknij przycisk Odinstaluj funkcje.

  2. Wybierz pozycję Windows PowerShell i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby odinstalować program.

 2. W Panelu sterowania w aplecie Programy otwórz okno Programy i funkcje, a następnie odinstaluj wszelkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych programów.

 3. W obszarze zadań zaznacz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje. Odinstaluj wszystkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych aktualizacji.

Początek strony

Odinstalowywanie programu Windows PowerShell z systemów Windows Server 2003 i Windows XP

 1. W Panelu sterowania w aplecie Dodaj lub usuń programy odinstaluj wszelkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych programów.

 2. W aplecie Dodaj lub usuń programy zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizacje. Odinstaluj wszystkie wystąpienia programu Windows PowerShell znajdujące się na liście zainstalowanych aktualizacji. Na przykład wersja Windows PowerShell V1 jest wyświetlana jako aktualizacja Windows o numerze artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base KB926139.

Początek strony

2. Odinstalowywanie poprzednich wersji usługi WinRM z komputera

Aby można było zainstalować pakiet Windows Management Framework, należy odinstalować wszystkie istniejące wersje usługi WinRM.

Uwaga:   ten krok nie jest wymagany w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Odinstalowywanie usługi WinRM z systemu Windows Vista lub Windows Server 2008

 1. W Panelu sterowania w aplecie Programy otwórz okno Programy i funkcje, a następnie odinstaluj wszelkie wystąpienia usługi zdalnego zarządzania systemem Windows znajdujące się na liście zainstalowanych programów.

 2. W obszarze zadań zaznacz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje. Odinstaluj wszystkie wystąpienia usługi zdalnego zarządzania systemem Windows znajdujące się na liście zainstalowanych aktualizacji. Na przykład wersja Community Technology Preview (CTP) usługi WinRM 2.0 może być wyświetlana jako WindowsRemoteManagement o jednym z następujących numerów artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base:

  • KB936059

  • KB950099

Odinstalowywanie programu Windows PowerShell z systemów Windows Server 2003 i Windows XP

 1. W Panelu sterowania w aplecie Dodaj lub usuń programy odinstaluj wszelkie wystąpienia usługi zdalnego zarządzania systemem Windows znajdujące się na liście zainstalowanych programów.

 2. W aplecie Dodaj lub usuń programy zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizacje. Odinstaluj wszystkie wystąpienia usługi zdalnego zarządzania systemem Windows znajdujące się na liście zainstalowanych aktualizacji. Na przykład usługa WinRM może być wyświetlana jako aktualizacja Windows o numerze artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base KB936059.

Początek strony

3. Instalowanie pakietu Windows Management Framework

 • Pobierz i zainstaluj pakiet Windows Management Framework. Wybierz pakiet zawierający programy Windows PowerShell v2 i WinRM 2.0 oraz zgodny z używanym systemem operacyjnym, jego architekturą i językiem.

  Po zainstalowaniu usługi WinRM i programu Windows PowerShell należy skonfigurować oprogramowanie do poprawnego działania z programem Outlook Live, jak to opisano w kolejnych krokach.

  Uwaga:   jeśli komputer lokalny jest chroniony przez serwer programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), w celu połączenia programu Windows PowerShell z programem Outlook Live może być konieczne zainstalowanie klienta zapory systemu Windows lub skonfigurowanie serwera proxy na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows PowerShell: Często zadawane pytania dla administratorów.

Początek strony

4. Sprawdzanie możliwości uruchamiania skryptów w programie Windows PowerShell

 1. Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Windows PowerShell.

 2. W celu uruchomienia programu Windows PowerShell wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użytkownicy systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 powinni kliknąć program Windows PowerShell prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uruchom jako administrator. Jeśli pojawi się monit kontroli konta użytkownika z zapytaniem o kontynuację, wybierz opcję Kontynuuj.

  • Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Server 2003 powinni kliknąć program Windows PowerShell.

 3. Uruchom następujące polecenie:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Jeśli zwrócona wartość jest różna od RemoteSigned, należy zmienić ją na wartość RemoteSigned.

  Uwaga:   jeśli skonfigurowano zasadę wykonywania skryptów RemoteSigned, będzie można uruchamiać tylko skrypty utworzone na komputerze lub skrypty podpisane przez zaufane źródło.

Włączanie uruchamiania skryptów w programie Windows PowerShell

W sesji programu Windows PowerShell, który został uruchomiony w trybie administratora, uruchom następujące polecenie:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Początek strony

5. Sprawdzanie, czy usługa WinRM zezwala na połączenie programowi Windows PowerShell

 1. Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria.

 2. Aby otworzyć wierz polecenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użytkownicy systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 powinni kliknąć wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uruchom jako administrator. Jeśli pojawi się monit kontroli konta użytkownika z zapytaniem o kontynuację, wybierz opcję Kontynuuj.

  • Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Server 2003 powinni kliknąć wiersz polecenia.

 3. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Uwaga:   jeśli usługa WinRM już działa, nie trzeba jej uruchamiać. Stan usługi WinRM można sprawdzić, uruchamiając polecenie sc query winrm.

 4. W wynikach wyszukaj wartość Basic = . Jeśli wartością jest Basic = false, należy ją zmienić na Basic = true.

  Uwaga:   jeśli usługa WinRM już działa i nie musisz zmieniać wartości Basic, aby zatrzymać usługę WinRM, uruchom polecenie net stop winrm.

Skonfiguruj usługę WinRM w sposób umożliwiający uwierzytelnianie podstawowe

 1. W wierszu polecenia, który został uruchomiony w trybie administratora, uruchom następujące polecenia: W wartości ujętej w nawiasy { } jest uwzględniana wielkość liter:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. W danych wyjściowych polecenia sprawdź wartość Basic = true.

  Uwaga:   jeśli usługa WinRM już działa, uruchom polecenie net stop winrm, aby ją zatrzymać.

Początek strony

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.