Konfigurowanie programu Outlook 2007 w celu uzyskiwania dostępu do konta e-mail przy użyciu protokołu POP lub IMAP

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-22

W programie Microsoft Office Outlook 2007 można połączyć się z kontem e-mail przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4.

importantWażne:
Jeśli używasz programu Outlook 2007, zalecane jest łączenie się z kontem e-mail przy użyciu konta programu Exchange zamiast protokołu POP3 lub IMAP4. Użycie konta Exchange umożliwia korzystanie z funkcji kalendarza i innych funkcji współpracy, które nie są dostępne po połączeniu za pośrednictwem protokołu IMAP4 lub POP3. Aby uzyskać informacje na temat sposobu łączenia programu Outlook 2007 z użyciem konta Exchange, zobacz Konfiguracja ustawień poczty e-mail w programie Outlook 2007.
Jak skonfigurować dostęp do konta e-mail wykorzystujący protokół POP3 lub IMAP4 w programie Outlook 2007?

 1. Uruchom program Outlook. Podczas pierwszego otwarcia programu Outlook zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kont. Jeśli okno dialogowe Ustawienia kont nie zostanie wyświetlone przy pierwszym otwarciu programu Outlook, zrób tak:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

  2. W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Nowy.

 2. Na stronie Wybierz usługę e-mail upewnij się, że została wybrana pozycja Microsoft Exchange, POP, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. U dołu strony Automatyczna konfiguracja konta zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

 4. Kliknij pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Ustawienia internetowej poczty e-mail wprowadź następujące informacje.

  W obszarze Informacje użytkownika:

  1. W polu Imię i nazwisko wprowadź imię i nazwisko widoczne dla użytkowników, którzy otrzymają wiadomości e-mail wysłane przy użyciu tego konta.

  2. W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.

  W obszarze Informacje o serwerze:

  1. W obszarze Typ konta wybierz pozycję IMAP lub POP3. Rozważ użycie protokołu IMAP.

  2. W polu Serwer poczty przychodzącej wprowadź nazwę serwera IMAP lub POP. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  3. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wprowadź nazwę serwera SMTP. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  W obszarze Informacje o logowaniu:

  1. W polu Nazwa użytkownika wprowadź swój adres e-mail.

  2. W polu Hasło wprowadź swoje hasło. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane w programie Outlook, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru obok pozycji Zapamiętaj hasło.

 6. W prawym dolnym rogu strony kliknij pozycję Więcej ustawień, a następnie wprowadź następujące informacje w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail:

  Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

  Na karcie Zaawansowane:

  1. W obszarze Serwer przychodzący (IMAP) lub Serwer przychodzący (POP3) obok pozycji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz w polu listy rozwijanej pozycję SSL.

  2. W obszarze Serwer wychodzący (SMTP) obok pozycji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz pozycję TLS, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Jeśli korzystasz z protokołu POP3 i chcesz zachowywać kopie wiadomości na serwerze, w obszarze Dostarczanie kliknij pozycję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, wszystkie wiadomości będą usuwane z serwera i przechowywane lokalnie na komputerze.

 7. Na stronie ustawień Dodawanie nowego konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ. Zamknij okno dialogowe Ustawienia konta.

 9. Na stronie Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.

 10. Jeśli korzystasz z protokołu IMAP4, zostanie wyświetlony monit o pobranie folderów z dodanego serwera poczty. Kliknij przycisk Tak. Korzystając z interfejsu użytkownika programu Outlook 2007, wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować na serwerze i komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na temat pracy z programem Outlook 2007 można znaleźć w dokumentacji Pomocy dołączonej do programu Outlook 2007.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiesz, czy użyć protokołu POP3, czy IMAP4, rozważ użycie protokołu IMAP4, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.