Informacje o grupach publicznych

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-03-19

Grupa publiczna we współużytkowanej książce adresowej organizacji funkcjonuje jak lista wysyłkowa wiadomości e-mail. Wysłanie wiadomości e-mail na adres grupy publicznej umożliwi jej dalsze rozesłanie wszystkim członkom grupy. Można dołączyć do jednej z istniejących grup lub utworzyć własną w menu Opcje > Pokaż wszystkie opcje > Grupy. Własne grupy można tworzyć i zarządzać nimi w okienku Należące do mnie grupy publiczne. Dołączyć do istniejącej grupy we współużytkowanej książce adresowej można za pomocą okienka Grupy publiczne, do których należę.

noteUwaga:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Grupy publiczne można stosować w różnych celach. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

  • Grupa o nazwie „klubkawoszy” przeznaczona dla osób chcących wymieniać się wiadomościami na temat różnych zagadnień oraz swoich doświadczeń dotyczących kawy.

  • Grupa o nazwie „RozmowyUbezpieczycieli” przeznaczona dla agentów konkretnej firmy ubezpieczeniowej do wymiany informacji o produktach ubezpieczeniowych.

Grupy publiczne — informacje
Typy użytkowników w grupach

W grupie publicznej mogą występować następujące typy użytkowników, które zależą od ich relacji z grupą.

Właściciel Jeśli utworzysz grupę publiczną, jesteś jej właścicielem. Właściciel grupy może ją usunąć, dodawać i usuwać członków, dodawać i usuwać właścicieli, określać uprawnienia wysyłania wiadomości do grupy oraz ustawiać opcje zatwierdzania wiadomości przed ich wysłaniem do grupy.

Inni właściciele Jeśli dodano Cię jako właściciela grupy, masz te same uprawnienia zarządzania grupą co jej twórca.

Członek Jeśli dołączysz do grupy z książki adresowej lub dodano Cię jako członka, możesz wysyłać wiadomości do grupy i odbierać wiadomości wysłane do grupy. Możesz wyświetlić właścicieli grupy, jej członków, moderatorów oraz inne informacje za pomocą książki adresowej, klikając przycisk Szczegóły właściwy dla danej grupy.

Moderator Jeśli jesteś właścicielem i twórcą grupy, jesteś jej domyślnym moderatorem po włączeniu w niej opcji Zatwierdzanie wiadomości. Jeśli dodano Cię jako właściciela grupy, ale nie jesteś jej twórcą, możesz dodać siebie jako moderatora. Moderator może dodawać innych moderatorów, zatwierdzać i odrzucać wiadomości przed ich wysłaniem do grupy oraz określać sposób powiadamiania nadawców o niezatwierdzeniu ich wiadomości.

Nadawcy Nie musisz być członkiem grupy, aby wysłać do niej wiadomość. Domyślnie każdy może wysyłać wiadomości do grupy (w tym osoby spoza współużytkowanej książki adresowej).

Tworzenie i usuwanie grupy

Można utworzyć własną grupę w okienku Należące do mnie grupy publiczne. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie grupy publicznej. Aby usunąć swoją grupę, zobacz Usuwanie własnej grupy publicznej.

Zarządzanie własną grupą

Podczas tworzenia grupy trzeba wybrać kilka opcji oraz nadać jej nazwę, alias i opis. Aby zarządzać wszystkimi ustawieniami grupy, kliknij przycisk Szczegóły. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień, zobacz Zmiana ustawień utworzonej grupy publicznej.

Poniżej przedstawiono kilka dodatkowych ustawień dostępnych w grupie:

  • Własność Domyślnie właścicielem grupy jest osoba, która ją utworzyła. Twórca grupy jest jej podstawowym właścicielem i nie może usunąć samego siebie z listy właścicieli grupy. W wyniku podjęcia takiej próby wyświetlony zostanie błąd. Można jednak określać innych właścicieli spośród osób znajdujących się w Twojej książce adresowej. Właściciel grupy może dodawać i usuwać właścicieli, zarządzać uprawnieniami wysyłania wiadomości do grupy, zatwierdzać wiadomości wysyłane do grupy itd. Ustawienia te są dostępne w sekcji Własność.

  • Członkostwo W tej sekcji można dodawać członków do grupy lub usuwać ich z grupy.

  • Zatwierdzanie członkostwa W tej sekcji można określić, czy dołączenie do grupy lub opuszczenie jej wymaga zatwierdzania.

  • Zarządzanie dostarczaniem Można ustalić, kto może wysyłać wiadomości do grupy. Opcje ograniczania uprawnień wysyłania wiadomości do grupy są dostępne w sekcji Zarządzanie dostarczaniem.

  • Zatwierdzanie wiadomości W ustawieniach grupy można włączyć funkcję zatwierdzania wiadomości. Gdy jest ona włączona, wiadomość nadesłana do grupy najpierw trafia do skrzynki odbiorczej w celu zatwierdzenia. Wiadomość można zaakceptować lub odrzucić. Wiadomość nie dotrze do członków grupy, dopóki nie zostanie zaakceptowana przez któregokolwiek z moderatorów grupy. Właściciel grupy może przypisać uprawnienia moderatora większej liczbie osób. Te opcje zarządzania są dostępne w sekcji Zatwierdzanie wiadomości.

Dołączanie do grupy i opuszczanie grupy

Można dołączyć do grupy lub opuścić grupę znajdującą się w książce adresowej, używając okienka Grupy publiczne, do których należę. Aby wyświetlić więcej informacji na temat grupy, kliknij przycisk Szczegóły właściwy dla wybranej grupy. Pozwala to dowiedzieć się więcej o grupie, np. kto jest jej właścicielem i kim są jej członkowie. Można też dołączyć do grupy lub opuścić ją w oknie dialogowym szczegółów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dołączanie do grupy publicznej lub jej opuszczanie.

Włączanie reguł skrzynki odbiorczej

Jeśli do wykonywania działań na wiadomościach wysyłanych do grupy, której użytkownik jest członkiem, są stosowane reguły skrzynki odbiorczej, warto włączyć opcję zatrzymania wykonywania dodatkowych reguł wobec tych wiadomości. Jest to przydatne, jeśli do wiadomości ma mieć zastosowanie tylko jedna z reguł. Reguły są stosowane sekwencyjnie od góry do dołu listy reguł. Jeśli wiadomość spełnia kryteria więcej niż jednej reguły, wiadomość będzie podlegała każdej z nich. Można tworzyć reguły pomagające organizować wiadomości dostarczane do skrzynki odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o regułach skrzynki odbiorczej.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.