Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Konfiguracja ustawień poczty e-mail w programie Outlook 2007

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-21

Ustawienia programu Office Outlook 2007 możesz automatycznie skonfigurować, aby uzyskiwać dostęp do konta tylko przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Microsoft Office 365, przed skonfigurowaniem programu Outlook musisz skonfigurować komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set up your desktop for Office 365 (Konfigurowanie komputera dla usługi Office 365) (strona w j. angielskim).

noteUwaga:
W programie Outlook 2007 dla jednego profilu programu Outlook można używać tylko jednego konta e-mail programu Exchange. Jeśli w trakcie próby dodania drugiego konta e-mail programu Exchange do profilu programu Outlook 2007 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, być może w celu używania konta programu Exchange w programie Outlook 2007 trzeba będzie utworzyć nowy profil. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część „Co jeszcze należy wiedzieć?” w dalszej części tego tematu.
Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak skonfigurować program Outlook 2007

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Jak skonfigurować ustawienia programu Outlook 2007

 1. Uruchom program Outlook 2007. Jeśli Kreator startowy programu Outlook 2007 zostanie wyświetlony automatycznie, na jego pierwszej stronie kliknij przycisk Dalej. Następnie na stronie Konta e-mail kliknij przycisk Dalej i rozpocznij konfigurację konta poczty e-mail.

  Jeśli Kreator startowy programu Outlook 2007 nie pojawi się automatycznie, w menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia konta. W oknie dialogowym Ustawienia konta na karcie E-mail kliknij przycisk Nowy.

 2. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta w programie Outlook może nastąpić próba automatycznego wypełnienia pól Imię i nazwisko oraz Adres e-mail na podstawie danych użytych przez Ciebie do zalogowania się na komputerze. Jeśli ustawienia zostaną wprowadzone automatycznie i są poprawne, kliknij przycisk Dalej. W programie Outlook zostanie dokończone konfigurowanie konta.

  Jeśli ustawienia na stronie Automatyczne konfigurowanie konta nie zostaną skonfigurowane automatycznie albo są błędne, wprowadź je zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Jeśli ustawienia na stronie Automatyczne konfigurowanie konta nie zostały wprowadzone automatycznie, skonfiguruj je zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby zarządzającej Twoim kontem poczty e-mail.

  • Jeśli dane w polu Imię i nazwisko są błędne, być może w celu ich zmiany trzeba będzie zresetować opcje zawarte na stronie Automatyczne konfigurowanie konta. W tym celu zaznacz, a następnie wyczyść pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

 3. Po kliknięciu przycisku Dalej na stronie Automatyczna konfiguracja konta w kreatorze program Outlook spróbuje wyszukać online ustawienia serwera poczty e-mail.

  W programie Outlook 2007 zostanie wyświetlony komunikat z monitem o zezwolenie witrynie sieci Web na automatyczne skonfigurowanie konta. Program Outlook będzie musiał okresowo nawiązywać połączenie z tą witryną sieci Web, aby zapewnić aktualność tego konta. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany przed każdą z tych operacji, zaznacz opcję Nie pytaj ponownie o tę witrynę sieci Web i kliknij przycisk Zezwalaj.

  W programie Outlook 2007 będzie kontynuowane konfigurowanie konta. Aby program Outlook 2007 mógł połączyć się z kontem, otrzymasz monit o podanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Pamiętaj, aby jako swoją nazwę użytkownika podać pełny adres e-mail (na przykład tony@contoso.com). Zanim zostanie nawiązane połączenie, może pojawić się kilka monitów o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

  • Jeśli konto w programie Outlook zostanie skonfigurowane pomyślnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane do korzystania z programu Microsoft Exchange. Kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli w programie Outlook nie udało się skonfigurować konta, zobacz część „Co jeszcze należy wiedzieć?” w dalszej części tego tematu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu Outlook nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie, korzystając z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli nie możesz nawiązać połączenia ze swoim kontem za pomocą kreatora automatycznej konfiguracji konta, wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

  • Jeżeli musisz bezzwłocznie nawiązać połączenie z kontem e-mail, użyj przeglądarki sieci Web lub programu poczty e-mail obsługującego protokół POP lub IMAP i spróbuj połączyć się kontem za pomocą programu Outlook Web App. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się przy użyciu przeglądarki sieci Web, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się za pomocą programu poczty e-mail korzystającego z protokołu POP lub IMAP, zobacz Dostęp do konta przy użyciu programów poczty e-mail z obsługą protokołów IMAP lub POP.

  • Jeżeli znasz nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie skrzynką pocztową (administratora poczty e-mail), skontaktuj się z nią i zgłoś błąd otrzymywany podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu programu Outlook.

 • W programie Outlook 2007 dla jednego profilu programu Outlook można używać tylko jednego konta e-mail programu Exchange. Jeśli podczas działania programu Outlook spróbujesz dodać do profilu drugie konto programu Exchange, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

   

  Nie można dodać konta programu Microsoft Exchange do tego profilu, dopóki program Outlook jest uruchomiony. Zamknij program Outlook i użyj ikony Poczta w Panelu sterowania, aby dodać konto programu Microsoft Exchange.

   

  Jeśli w profilu programu Outlook jest już dodane konto programu Exchange, przed wykonaniem czynności podanych w tym temacie może być konieczne usunięcie bieżącego lub dodanie nowego profilu. Aby uzyskać więcej informacji o profilach programu Outlook, zobacz Add or remove an e-mail account (Dodawanie lub usuwanie konta e-mail) w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web.

  Czasami z kontem e-mail można się połączyć również za pomocą programu pocztowego korzystającego z protokołu POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie programu Outlook 2007 w celu uzyskiwania dostępu do konta e-mail przy użyciu protokołu POP lub IMAP.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.