Konfigurowanie programu Mail for Mac OS X w celu uzyskania dostępu do konta e-mail za pomocą protokołu IMAP lub POP

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-05-10

Program Mail for Mac OS X można połączyć z kontem e-mail za pomocą protokołu POP3 lub IMAP4. Ta procedura dotyczy systemów operacyjnych Mac OS 10.4 Tiger i Mac OS 10.5 Leopard.

Jeśli używasz systemu Mac OS 10.6 Snow Leopard lub Mac OS 10.7 Lion, zobacz sekcję „Chcę dowiedzieć się więcej” na końcu tego tematu.

Jak skonfigurować program Mail for Mac OS X w celu uzyskania dostępu do konta e-mail za pomocą protokołu POP3 lub IMAP4?

 1. Otwórz program Mail, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli żadne konto e-mail nie było dotąd konfigurowane za pomocą programu Mail, zostanie wyświetlona strona Mail — Zapraszamy! Przejdź do etapu 2.

  • Jeśli konta e-mail były już tworzone za pomocą programu Mail, w menu Poczta kliknij polecenie Preferencje. Na karcie Konta kliknij znak plus (+) u dołu okienka nawigacji, aby otworzyć okno Dodawanie konta.

 2. W oknie Mail — Zapraszamy! lub Dodawanie konta:

  1. W polu Pełna nazwa wpisz nazwę, która ma być wyświetlana u osób, do których wysyłasz wiadomości e-mail.

  2. W polu Adres e-mail wprowadź podstawowy adres e-mail.

  3. W polu Hasło wprowadź hasło konta programu Outlook Web App, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W oknie Serwer poczty przychodzącej wprowadź następujące informacje:

  1. Obok opcji Typ konta wybierz protokół POP lub IMAP. Protokół IMAP obsługuje więcej funkcji.

  2. W polu Opis wprowadź nazwę wskazującą na przeznaczenie konta e-mail.

  3. W polu Serwer poczty przychodzącej wprowadź nazwę serwera IMAP4 lub POP3. Informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  4. W polu Nazwa użytkownika wprowadź podstawowy adres e-mail.

  5. W polu Hasło wprowadź hasło do konta e-mail, jeśli nie zostało ono jeszcze wyświetlone w tym polu.

  6. Kliknij przycisk Kontynuuj. Program Mail przetestuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej, korzystając z ustawień domyślnych.

   noteUwaga:
   Jeśli test zakończy się niepomyślnie, ponownie kliknij przycisk Kontynuuj. Po zakończeniu tej procedury można zweryfikować ustawienia.
 4. W oknie Serwer poczty wychodzącej wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Opis wprowadź nazwę tego serwera poczty, na przykład „Serwer poczty wychodzącej Outlook”.

  2. W polu Serwer poczty wychodzącej wprowadź nazwę serwera SMTP. Informacje dotyczące znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Używaj tylko tego serwera.

  4. Zaznacz pole wyboru Użyj uwierzytelniania. Nazwa i hasło użytkownika wprowadzone dla serwera poczty przychodzącej zostaną wyświetlone w polach tekstowych Nazwa użytkownika i Hasło. Te wartości są takie same dla serwera poczty wychodzącej. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Kliknij przycisk Kontynuuj. Program Mail przetestuje połączenie z serwerem poczty wychodzącej, korzystając z ustawień domyślnych.

   noteUwaga:
   Jeśli test zakończy się niepomyślnie, ponownie kliknij przycisk Kontynuuj. Na zakończenie tej procedury można sprawdzić ustawienia.
 5. W przypadku używania protokołu IMAP4 w polu Podsumowanie konta kliknij przycisk Utwórz.

 6. W przypadku korzystania z protokołu POP3 zaleca się skonfigurowanie klienta tak, aby przechowywał na serwerze kopie wiadomości pobranych na komputer lokalny. Umożliwi to dostęp do wiadomości przy użyciu różnych programów pocztowych. Aby zachować kopie tych wiadomości na serwerze, należy wykonać następujące czynności:

  1. W polu Podsumowanie konta usuń zaznaczenie pola wyboru Przenieś konto do trybu online, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  2. W programie Mail, w menu Poczta kliknij polecenie Preferencje.

  3. Na karcie Konta, w okienku nawigacji wybierz żądane konto.

  4. W prawym okienku kliknij opcję Zaawansowane.

  5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Po pobraniu wiadomości usuń kopię z serwera, a następnie zamknij okno Konta.

 7. Jeśli nie chcesz, aby program Mail przechowywał kopie wiadomości na serwerze, zaznacz pole wyboru Przenieś konto do trybu online, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiadomo, czy należy użyć protokołu POP3 czy IMAP4, lepiej zastosować protokół IMAP4, ponieważ obsługuje on większy zakres funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli program Mail nie może nawiązać połączenia, warto sprawdzić, czy jest on skonfigurowany do wysyłania i odbierania wiadomości przy użyciu ustawienia zabezpieczeń znanego jako protokół SSL (Secure Sockets Layer). Poniżej przedstawiono sposób sprawdzenia, czy program Mail jest skonfigurowany do używania protokołu SSL:

 1. W programie Mail kliknij kolejno opcje Poczta > Preferencje > Konta.

 2. Na karcie Konta wybierz żądane konto, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

 3. Na karcie Zaawansowane:

  1. Upewnij się, że została wybrana opcja Użyj protokołu SSL.

  2. W przypadku używania protokołu IMAP4 upewnij się, że pole Port ma wartość 993. W przypadku używania protokołu POP3 pole Port powinno mieć wartość 995.

  3. Upewnij się, że pole Uwierzytelnianie ma wartość Hasło.

  4. Upewnij się, że pole tekstowe Nazwa domeny jest puste.

 4. Na karcie Informacje o koncie:

  1. Sprawdź, czy w obszarze Serwer poczty wychodzącej (SMTP) została wybrana opcja Używaj tylko tego serwera.

  2. W obszarze Serwer poczty wychodzącej (SMTP) kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz kolejno opcje Edytuj listę serwerów > Zaawansowane.

  3. Sprawdź, czy w obszarze Port serwera została wybrana opcja Użyj protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

  4. Sprawdź, czy pole Port serwera ma wartość 25.

  5. Zobacz, czy w obszarze Uwierzytelnianie jest wybrana opcja Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.