Obsługiwane programy i funkcje poczty e-mail

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-11-01

Istnieje wiele sposobów uzyskania dostępu do konta e-mail. Najpopularniejsze to skorzystanie z programu Outlook Web App, zainstalowanej wersji programu Microsoft Office Outlook lub programu Microsoft Entourage. Wszystkie programy zapewniają dostęp do poczty e-mail oraz wielu innych funkcji umożliwiających współpracę. Poza podanymi programami do łączenia się z kontem e-mail można użyć programu Outlook Voice Access, różnych innych programów do poczty e-mail, a także telefonu komórkowego.

Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdziesz w tematach Kreator ułatwiający konfigurowanie poczty e-mail i Kreator konfiguracji telefonu komórkowego.

Łączenie się z kontem e-mail

Na ilustracji poniżej pokazano niektóre sposoby łączenia się z kontem e-mail.

Sposoby łączenia się ze skrzynką pocztową.

Poniższa lista zawiera dokładniejsze informacje o poszczególnych metodach łączenia:

 • Przeglądarka sieci Web   Aplikacji Outlook Web App oraz wersji uproszczonej aplikacji Outlook Web App można używać w przeglądarkach, takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari.

 • Programy internetowej poczty e-mail   Można użyć dowolnego programu obsługującego protokoły IMAP4 i POP3 (np. Mozilla Thunderbird, Outlook Express Windows czy Poczta usługi Live).

 • Dostęp do konta serwera Exchange przy użyciu programów Outlook lub Entourage   Następujące programy obsługują dostęp do konta serwera Exchange: Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 for Mac oraz Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Dostęp do konta serwera Exchange przy użyciu programów Poczta systemu Windows 8 i Apple Mail   Program Poczta systemu Windows 8 obsługuje dostęp do konta serwera Exchange przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Programy Apple Mail 10.6 Snow Leopard oraz Apple Mail 10.7 Lion także obsługują dostęp do konta Exchange. Wersje programu Apple Mail 10.5 Leopard oraz wcześniejsze wersje programu Apple Mail korzystają z protokołu IMAP4 lub POP3. Program Outlook 2003 jest obsługiwany tylko w przypadku używania protokołu IMAP4 lub POP3.

 • Telefony komórkowe z połączeniem internetowym   Można się łączyć przy użyciu urządzeń z systemem Android, urządzeń BlackBerry, iPhone, iPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile lub innych telefonów i tabletów z dostępem do Internetu.

 • Dowolny telefon   Programu Outlook Voice Access można użyć na dowolnym telefonie do przeglądania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów.

Porównanie funkcji w obsługiwanych programach

Następująca tabela zawiera podsumowanie niektórych różnic, które należy uwzględnić przed wyborem programu poczty e-mail, który będzie używany do łączenia się z kontem e-mail.

 

Program poczty e-mail Edytowanie i przeglądanie kontaktów, elementów kalendarza, zadań i wiadomości e-mail Edytowanie i przeglądanie folderów poczty e-mail innych niż skrzynka odbiorcza Odsłuchiwanie poczty głosowej Dostęp do informacji w trybie offline Automatyczna konfiguracja Ułatwienia dostępu dla użytkowników niewidomych i słabowidzących

Outlook Web App

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nie

Wersja uproszczona aplikacji Outlook Web App

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie dotyczy

Tak

Outlook 2007, Outlook 2010 lub Outlook 2013

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Poczta systemu Windows 8

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Outlook 2011 for Mac

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Entourage 2008, Web Services Edition

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Programy korzystające z protokołu Exchange ActiveSync

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Niektóre programy mogą obsługiwać funkcje ułatwień dostępu.

Outlook Voice Access

Tak

Tak

Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niedostępna

Programy korzystające z protokołu POP3

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Niektóre programy mogą obsługiwać funkcje ułatwień dostępu.

Programy korzystające z protokołu IMAP4

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Niektóre programy mogą obsługiwać funkcje ułatwień dostępu.

Outlook Web App

Dostęp do konta e-mail można uzyskać za pomocą różnych przeglądarek sieci Web. Potrzebny jest do tego dowolny komputer podłączony do Internetu lub sieci lokalnej w domu, biurze lub podczas podróży. Można przeglądać i edytować wiadomości e-mail, terminy i spotkania, kontakty oraz zadania. Można także odsłuchiwać wiadomości głosowe i odczytywać wiadomości tekstowe. Oto niektóre inne funkcje dostępne w programie Outlook Web App:

 • sprawdzanie pisowni;

 • zmiana czcionki oraz jej koloru i rozmiaru w wiadomościach e-mail;

 • grupowanie wiadomości e-mail na różne sposoby;

 • otrzymywanie przypomnień o zbliżających się zdarzeniach.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App obsługuje tylko niektóre funkcje dostępne w wersji Outlook Web App. Uproszczona wersja oferuje środowisko dla osób niewidomych i słabowidzących. Działa w każdej przeglądarce sieci Web. W uproszczonej wersji jest niedostępnych kilka funkcji, w tym:

 • przypomnienia,

 • przeglądanie kalendarza w widoku tygodniowym,

 • zmiana opcji poczty głosowej,

 • zmiana schematu kolorów.

Wersje przeglądarek umożliwiające korzystanie z aplikacji Outlook sieci Web

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek, zobacz Obsługiwane przeglądarki sieci Web.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 i Outlook 2011 for Mac

Użytkownicy programów Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 lub Outlook 2011 for Mac mogą skonfigurować połączenie z kontem e-mail za pośrednictwem serwera Exchange lub przy użyciu protokołu IMAP4 lub POP3. Połączenie z programem Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 lub Outlook 2011 for Mac przy użyciu konta serwera Exchange zapewnia większą liczbę funkcji niż połączenie przy użyciu protokołu IMAP4 lub POP3, w tym:

 • dostęp do poczty e-mail, kontaktów i kalendarza bez połączenia z Internetem;

 • możliwość proponowania nowych godzin w odpowiedzi na otrzymane wezwania na spotkanie;

 • możliwość importu, eksportu i archiwizacji kontaktów i innych danych przechowywanych w programie Outlook.

Jeśli skrzynka pocztowa znajduje się w środowisku opartym na chmurze (na przykład Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw lub Office 365 dla specjalistów i małych firm), a chcesz połączyć się z kontem za pomocą programu Outlook 2003, podczas konfigurowania konta musisz wybrać opcję POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy technicznej programu Outlook 2003, zobacz Często zadawane pytania „Czy za pomocą programu Outlook 2003 mogę nawiązywać połączenia z moim kontem e-mail?” w artykule Często zadawane pytania o programach poczty e-mail.

Entourage 2008, Web Services Edition

Program Microsoft Entourage 2008 for Mac OS X może łączyć się z kontem poczty e-mail za pomocą programu Entourage 2008 Web Services Edition. W tym celu trzeba najpierw zainstalować program Entourage 2008 Web Services Edition. Ta wersja programu Entourage jest dostępna jako aktualizacja do programu Microsoft Office 2008 for Mac.

Aby pobrać tę aktualizację i dowiedzieć się więcej o wersji Web Services Edition, odwiedź stronę sieci Web Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition.

Chociaż program Entourage for Mac OS X można połączyć z kontem (Entourage 2004 lub Entourage 2008) przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4, to jednak taka konfiguracja nie daje dostępu do wszystkich opcji oferowanych przez konto Exchange. Program Entourage 2008 Web Services Edition umożliwia synchronizowanie notatek, zadań, wpisów kalendarza i kategorii między programem Outlook Web App a programem Entourage 2008.

Dostęp do konta e-mail przy użyciu programu Outlook Voice Access

Programu Outlook Voice Access można używać na dowolnym telefonie. Umożliwia on odsłuchiwanie wiadomości głosowych, dostęp do informacji o kontakcie osobistym i korzystanie z kalendarza. Z menu programu Outlook Voice Access można korzystać przy użyciu głosu lub klawiatury telefonu.

Krótki przewodnik po programie Outlook Voice Access zawiera informacje na temat wszystkich opcji menu oraz opis sposobu poruszania się po menu. Aby pobrać kopię Krótkiego przewodnika, przejdź do Centrum pobierania Microsoft.

Dostęp do konta e-mail przy użyciu telefonu komórkowego

Dostęp do konta e-mail można skonfigurować w wielu telefonach komórkowych. Użytkownicy telefonu Apple iPhone lub telefonu komórkowego z systemem Windows Mobile mogą uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Inne telefony komórkowe obsługują zarówno protokół IMAP4, jak i POP3, dzięki czemu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu telefonu.

Dostęp do konta e-mail przy użyciu innych programów poczty e-mail

Program poczty e-mail z obsługą protokołu IMAP4 lub POP3 można skonfigurować do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Protokół IMAP4 lub POP3 nie umożliwia uzyskania dostępu do kontaktów, zadań ani kalendarza. Niektóre programy umożliwiające dostęp do konta e-mail przy użyciu protokołu IMAP4 lub POP3 to:

 • Microsoft Outlook Express

 • Poczta systemu Windows

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail dla Mac OS X

noteUwaga:
Użytkownicy systemu operacyjnego Mac OS 10.6 Snow Leopard nie używają protokołów IMAP i POP do łączenia się z kontem poczty e-mail. Połączenie z kontem za pomocą programu Mail dla Mac OS 10.6 Snow Leopard wymaga mniej ręcznej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie programu Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard w celu uzyskania dostępu do konta e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Program Outlook Web App nie jest obsługiwany w telefonach komórkowych.

 • Przy próbie uruchomienia aplikacji Outlook Web App na komputerze lub w nieobsługiwanej przeglądarce sieci Web zostanie uruchomiona uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.