Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Karta Połączone konta

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-07-30

W tym temacie (obejmującym film wideo) pokazano sposób konfiguracji połączonych kont. Można śledzić pocztę e-mail z innych kont, łącząc się z nimi z konta w programie Outlook Web App. Istnieje możliwość łączenia się z pięcioma innymi kontami e-mail, takimi jak Hotmail, Gmail czy Yahoo! Umożliwia to wysyłanie, odbieranie i odczytywanie poczty ze wszystkich kont w jednym miejscu.

noteUwaga:
Ta funkcja może być niedostępna dla konkretnego konta.
Film: Łączenie się ze swoim kontem Gmail

Film pokazuje, jak połączyć się ze swoim kontem w usłudze Gmail za pomocą programu Outlook Web App.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteUwaga:
Aby wyświetlić ten klip wideo, trzeba mieć zainstalowany dodatek Silverlight. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Silverlight, zobacz Uzyskiwanie dodatku Silverlight.
Jak połączyć się z innym kontem w celu pobrania z niego poczty e-mail?

 

Ustawienie Opis

Połączone konta

Aby utworzyć lub zmodyfikować połączenie z kontem, użyj pozycji Połączone konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nowe połączenie z kontem.

Domyślny Adres zwrotny

Po skonfigurowaniu połączonego konta pojawi się Domyślny adres zwrotny. To ustawienie pozwala określić domyślny adres zwrotny dla wiadomości wysyłanych z aplikacji Outlook Web App. Można także określić adres zwrotny dla poszczególnych wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślny adres zwrotny.

Prześlij dalej

Przesyłanie dalej pozwala na automatyczne przekierowywanie wiadomości e-mail wysłanych na konto użytkownika Outlook Web App pod inny adres. Zaznacz pole wyboru Zachowuj w usłudze Outlook Web App kopie wiadomości przesłanych dalej, jeśli zamierzasz regularnie otwierać i opróżniać swoją skrzynkę pocztową programu Outlook Web App. Jeśli po zaznaczeniu tego pola wyboru skrzynka pocztowa nie będzie regularnie otwierana i opróżniana, może się zapełnić, co uniemożliwi otrzymywanie nowych wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dalej.

Co jeszcze należy wiedzieć?

  • W większości przypadków należy utworzyć konto w usłudze Yahoo! Mail Plus, aby pobrać pocztę e-mail z konta Yahoo!

  • Można dodać wyłącznie konto e-mail usługi Hotmail, konto e-mail z obsługą protokołu IMAP lub konto e-mail z obsługą protokołu POP. Aby odbierać pocztę z konta innego niż wymienione typy, należy na nim skonfigurować usługę przesyłania poczty dalej e-mail.

  • Po dodaniu po raz pierwszy połączonego konta poczta e-mail jest pobierana od razu. Po wstępnym pobraniu poczta e-mail jest pobierana z połączonych kont co godzinę, o ile użytkownik nie zalogował się w aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu się w aplikacji Outlook Web App poczta e-mail jest pobierana częściej. Aby pobrać pocztę e-mail z połączonych kont w dowolnym momencie, należy kliknąć przycisk Sprawdź wiadomości znajdujący się w górnej części widoku listy wiadomości.

  • Jeśli nie widzisz oczekiwanej zawartości połączonego konta, być może utworzono dwa konta o tych samych nazwach użytkownika i hasłach. Zobacz pytanie „Skonfigurowano połączenie z kontem w usłudze innej niż Hotmail, ale aplikacja Outlook Web App nawiązała połączenia z kontem w usłudze Hotmail” w części Często zadawane pytania: Pobieranie wiadomości e-mail z kont połączonych.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.