Konfigurowanie dostępu do konta e-mail w programie Mozilla Thunderbird 2.0

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-21

Program Mozilla Thunderbird 2.0 możesz połączyć z kontem e-mail przy użyciu protokołu łączności POP3 lub IMAP4. Te instrukcje dotyczą zarówno systemu Windows, jak i komputerów Mac.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia konta e-mail za pomocą programu Thunderbird 3.0, zobacz Konfigurowanie dostępu do konta e-mail w programie Mozilla Thunderbird 3.0.

Jak w programie Mozilla Thunderbird skonfigurować dostęp do aplikacji Outlook Web App?

 1. Otwórz program Mozilla Thunderbird. Po pierwszym otwarciu programu Thunderbird zostanie uruchomiony Kreator konta. Jeśli podczas pierwszego uruchamiania aplikacji Thunderbird nie zostanie uruchomiony Kreator połączeń internetowych, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

  2. Na stronie Ustawienia konta kliknij przycisk Dodaj konto.

 2. W oknie Kreator kont na stronie Konfiguracja nowego konta zaznacz opcję Konto pocztowe i kliknij przycisk Dalej lub Kontynuuj.

 3. Na stronie Tożsamość w polu Twoje imię, nazwisko lub pseudonim wprowadź swoją nazwę, która ma być wyświetlana w polu Od w wiadomościach wychodzących, a następnie w polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.

 4. Na stronie Informacje o serwerze zaznacz opcję POP lub IMAP, a następnie kliknij przycisk Dalej lub Kontynuuj. Lepiej używać protokołu IMAP4, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

 5. W polach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej wprowadź odpowiednie nazwy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej lub Kontynuuj.

  • Serwer POP3 lub Serwer IMAP4   Nazwa serwera, którą należy wprowadzić dla komputera mającego się łączyć z kontem poczty e-mail. Informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  • Serwer SMTP   Nazwa serwera SMTP, którą należy wprowadzić, jeśli z kontem poczty e-mail będzie się łączył klient używający protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

 6. Na stronie Nazwy użytkowników wprowadź swój adres e-mail w polach Nazwa użytkownika dla poczty przychodzącej i Nazwa użytkownika dla poczty wychodzącej, a następnie kliknij przycisk Dalej lub Kontynuuj.

 7. Na stronie Nazwa konta wprowadź nazwę dla tego konta i kliknij przycisk Dalej lub Kontynuuj.

 8. Na stronie Gratulacje! sprawdź poprawność konfiguracji. Jeśli nie wymaga korekt, kliknij przycisk Zakończ lub Gotowe, co spowoduje zamknięcie kreatora.

  noteUwaga:
  Po wykonaniu tej czynności może zostać wyświetlone przypomnienie z informacją, że w ustawieniach połączenia z kontem poczty e-mail należy skonfigurować użycie protokołu SSL lub TLS. Wykonasz to w następnym etapie. Kliknij przycisk OK.
 9. Skonfiguruj program Thunderbird do używania protokołu SSL lub TLS. W tym celu:

  noteUwaga:
  Jeśli strona Ustawienia konta nie zostanie otwarta automatycznie, w programie Thunderbird z menu Narzędzia wybierz polecenie Ustawienia konta.
  1. Na stronie Ustawienia konta w okienku nawigacji zaznacz pozycję Serwer poczty wychodzącej (SMTP). Na stronie Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP) wybierz serwer SMTP i kliknij przycisk Edytuj.

  2. W obszarze Zabezpieczenia i uwierzytelnianie sprawdź, czy w obszarze Używaj połączenia szyfrowanego została wybrana opcja Protokół TLS, jeśli jest dostępny, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Na stronie Konfiguracja kont w okienku nawigacji w ustawieniach konfiguracyjnych konta poczty e-mail kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  4. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Ustawienia zabezpieczeń zaznacz opcję SSL i kliknij przycisk OK.

  5. W polu komunikatu Wymagane hasło do serwera poczty wpisz swoje hasło. Jeśli chcesz, aby w programie Thunderbird zostało zapamiętane hasło, zaznacz opcję Użyj Menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło. Jeśli używasz protokołu IMAP, kliknij przycisk OK. Jeśli używasz protokołu POP, przejdź do następnego etapu.

 10. W przypadku korzystania z protokołu POP3 w obszarze Konfiguracja serwera warto zaznaczyć pole wyboru Pozostaw wiadomości na serwerze. Powoduje to zachowanie na serwerze kopii wiadomości pobranych na komputer lokalny. Umożliwia to także dostęp do wiadomości przy użyciu innych aplikacji pocztowych.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiesz, czy użyć protokołu POP3, czy IMAP4, rozważ użycie protokołu IMAP4, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • W niektórych przypadkach, gdy skonfigurowano program Thunderbird do korzystania z protokołu IMAP, należy skonfigurować opcje powodujące umieszczanie wiadomości wysłanych w folderze Elementy wysłane na serwerze Exchange. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Aby zalogować się do konta e-mail za pomocą programu Thunderbird, w programie Thunderbird kliknij pozycję Pobierz pocztę.

  2. W oknie programu Thunderbird z menu Narzędzia wybierz polecenie Ustawienia konta.

  3. W okienku nawigacji okna Konfiguracja kont wybierz pozycję Kopie i foldery dla swojego konta e-mail.

  4. W sekcji Kopie i foldery w prawym okienku w obszarze Wysyłając wiadomości automatycznie zaznacz pozycję Inne. Na liście rozwijanej wybierz swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij pozycję Wysłane elementy.

  5. Kliknij przycisk OK.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.