Konfiguracja dostępu do konta e-mail w programie Poczta systemu Windows

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-05-01

Program Poczta systemu Windows dla systemu Windows Vista można połączyć ze swoim kontem poczty e-mail przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4.

Jak skonfigurować dostęp do konta e-mail w programie Poczta systemu Windows?

 1. Uruchom program Poczta systemu Windows. Po pierwszym otwarciu programu uruchamiany jest Kreator połączeń internetowych. Jeśli przy pierwszym otwarciu programu nie zostanie uruchomiony Kreator połączeń internetowych, zrób tak:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W oknie dialogowym Konta internetowe kliknij przycisk Dodaj.

  3. Na stronie Wybierz typ konta zaznacz opcję Konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie Imię i nazwisko w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko.

 3. Na stronie Internetowy adres e-mail w polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Konfigurowanie serwerów poczty e-mail w obszarze Typ serwera poczty przychodzącej z menu rozwijanego wybierz pozycję IMAP lub POP3. Lepiej używać protokołu IMAP, ponieważ obsługuje on więcej funkcji. Wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Serwer poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP) wprowadź nazwę serwera IMAP lub POP. Informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  2. W polu Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP) wprowadź nazwę serwera SMTP. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP), zobacz Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  3. Zaznacz pole wyboru Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania i kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Logowanie do poczty internetowej wprowadź swój adres e-mail i hasło. Jeśli chcesz, aby program Poczta systemu Windows pamiętał to hasło, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło. Po wprowadzeniu tych informacji kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Gratulacje zaznacz jedno z następujących pól wyboru, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  • W przypadku korzystania z protokołu IMAP4 przy polu wyboru zostanie wyświetlony tekst Nie pobieraj teraz moich wiadomości e-mail ani folderów.

  • Jeśli używany jest protokół POP3, przy polu wyboru zostanie wyświetlony tekst Nie pobieraj teraz moich wiadomości e-mail.

 7. Na stronie Konta internetowe na karcie Poczta zaznacz właśnie skonfigurowane konto i kliknij przycisk Właściwości.

  noteUwaga:
  Aby otworzyć stronę Konta internetowe, w menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 8. Na stronie Właściwości konta kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. W obszarze Numery portów serwera odszukaj sekcję Poczta wychodząca (SMTP). W tej sekcji zaznacz pole wyboru obok pozycji Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  2. W obszarze Poczta przychodząca (IMAP) lub Poczta przychodząca (POP3) zaznacz pole wyboru obok tekstu Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  3. Jeśli używasz protokołu POP3, najlepiej skonfiguruj klienta tak, aby zachowywał na serwerze kopie wiadomości pobranych na komputer lokalny. W tym celu w obszarze Dostarczanie kliknij pozycję Umieść kopie wiadomości na serwerze. Umożliwi to dostęp do wiadomości przy użyciu innego programu pocztowego.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 9. Na stronie Konta internetowe kliknij przycisk Zamknij.

 10. Jeśli korzystasz z protokołu IMAP4, zostanie wyświetlony monit o pobranie folderów z dodanego serwera poczty. Kliknij przycisk Tak. W interfejsie programu Poczta systemu Windows określ foldery, których zawartość chcesz zsynchronizować między serwerem a swoim lokalnym komputerem, i kliknij przycisk OK.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z programem Poczta systemu Windows, zobacz dokumentację Pomocy dołączoną do programu Windows.

 • Jeśli nie wiesz, czy użyć protokołu POP3, czy IMAP4, rozważ użycie protokołu IMAP4, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Jeśli mimo wykonania tych czynności program Poczta systemu Windows nie może się połączyć, sprawdź, czy używasz właściwego ustawienia uwierzytelniania. Możesz to zrobić w następujący sposób:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. Na stronie Konta internetowe wybierz konto, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  3. Na stronie Właściwości odpowiedniego konta na karcie Serwery upewnij się, że nie jest zaznaczone pole wyboru Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.