Konfigurowanie dostępu do konta e-mail w programie Outlook Express

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-11-23

Program Outlook Express można połączyć ze swoim kontem poczty e-mail przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP4.

Jak skonfigurować dostęp do programu Outlook Live w programie Outlook Express?

 1. Otwórz program Outlook Express. Po pierwszym uruchomieniu programu Outlook Express zostanie otwarty Kreator połączeń internetowych. Jeśli Kreator połączeń internetowych nie zostanie uruchomiony po pierwszym otwarciu programu Outlook Express, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W oknie dialogowym Konta internetowe kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij opcję Poczta.

 2. Na stronie Imię i nazwisko w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko.

 3. Na stronie Internetowy adres e-mail wprowadź swój adres e-mail w polu Adres e-mail.

 4. Na stronie Nazwy serwerów e-mail w menu rozwijanym w obszarze Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer <typu> wybierz opcję IMAP lub POP3. Protokół IMAP4 obsługuje więcej funkcji.

 5. W polu Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) wprowadź nazwę serwera POP3 lub IMAP4. Informacje dotyczące sposobu znajdowania nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

 6. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wprowadź nazwę serwera SMTP. Informacje dotyczące znajdowania nazwy serwera poczty wychodzącej (SMTP) podano w sekcji Jak odnaleźć ustawienia serwera? w dalszej części tego tematu.

  Po wprowadzeniu nazwy serwera kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Logowanie do poczty internetowej wprowadź swój adres e-mail i hasło. Jeśli chcesz, aby program Outlook Express zapamiętał hasło, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ.

 9. Na stronie Konta internetowe zaznacz właśnie skonfigurowane konto i kliknij przycisk Właściwości.

  noteUwaga:
  Aby otworzyć stronę Konta internetowe, w menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
 10. Na stronie Właściwości konta kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Numery portów serwera w sekcji Poczta wychodząca (SMTP) wybierz opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  2. W obszarze Poczta przychodząca (IMAP) lub Poczta przychodząca (POP3) zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL).

  3. W przypadku korzystania z protokołu POP3 warto przechowywać na serwerze kopie wiadomości pobranych na komputer lokalny. W tym celu w obszarze Dostarczanie zaznacz pole wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Umożliwi to dostęp do wiadomości przy użyciu innego programu pocztowego.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 11. Na karcie Serwery w obszarze Serwer poczty wychodzącej kliknij opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

 12. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 13. Na stronie Konta internetowe kliknij przycisk Zamknij.

 14. W przypadku korzystania z protokołu IMAP4 pojawi się monit o pobranie folderów dla dodanego serwera poczty. Kliknij przycisk Tak. Korzystając z programu Outlook Express, wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować na serwerze i komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Outlook Express, zapoznaj się z dokumentacją Pomocy programu Outlook Express.

Jak odnaleźć ustawienia serwera?

Aby można było skonfigurować program poczty e-mail korzystający z protokołu POP3 lub IMAP4, należy sprawdzić ustawienia używanych serwerów POP3, IMAP4 i SMTP.

Obejrzyj ten klip wideo i zobacz, jak sprawdzić ustawienia serwerów obsługujących używany program e-mail korzystający z protokołu POP lub IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

W celu ustalenia ustawień serwera zaloguj się do swojego konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu wybierz kolejno pozycje Opcje > Zobacz wszystkie opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu do serwerów POP, IMAP i SMTP. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia protokołu w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

noteUwaga:
Jeśli obok pozycji Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP lub Ustawienia usługi SMTP jest wyświetlany tekst Niedostępne, może to oznaczać, że konto nie jest skonfigurowane w celu korzystania z programów poczty e-mail POP lub IMAP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie wiadomo, czy należy użyć protokołu POP3 czy IMAP4, lepiej zastosować protokół IMAP4, ponieważ obsługuje on większy zakres funkcji.

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą programu pocztowego używającego protokołu POP3 lub IMAP4 nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pośrednictwem programu używającego protokołu POP3 lub IMAP4. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.