Ten temat zawiera wideo Ten temat zawiera wideo

Wyszukiwanie elementu

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-07-23

W tym temacie, który obejmuje klip wideo, pokazano, jak wyszukiwać elementy w aplikacji Outlook Web App. Aplikacja Outlook Web App umożliwia wyszukiwanie dowolnych elementów znajdujących się w skrzynce pocztowej lub na listach adresów. Kalendarz nie ma okna wyszukiwania, ale wezwania na spotkania i odpowiedzi na nie są uwzględniane w wynikach przeszukiwania folderów poczty, w których się znajdują.

Jak szukać elementu?

 • W folderach poczty, kontaktów i zadań nad listą elementów znajduje się okno wyszukiwania. Kliknięcie strzałki listy rozwijanej w oknie wyszukiwania pozwala określić miejsce, w którym ma być przeprowadzone wyszukiwanie:

  • Ten folder,

  • Ten folder i podfoldery,

  • Wszystkie foldery i elementy (Poczta),

  • Przeszukuj wszystkie elementy kontaktów (Kontakty),

  • Przeszukuj wszystkie elementy zadań (Zadania).

 • Dowolną opcję z powyższych można ustawić jako domyślną lokalizację wyszukiwania.

 • Kliknięcie znaków cudzysłowu ostrokątnego ikona rozwijania znajdujących się po prawej stronie okna wyszukiwania powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji umożliwiających zawężenie zakresu wyszukiwania. W widoku Poczta można zawęzić wyszukiwanie do następujących zakresów:

  • Wyniki w temacie i treści wiadomości, tylko w treści wiadomości lub tylko w temacie.

  • Elementy otrzymane od określonej osoby lub grupy albo wysłane do niej.

  • Elementy z określonej kategorii (podczas wyszukiwania w widoku Kontakty lub Zadania dostępna jest tylko ta opcja).

 • Po skonfigurowaniu wyszukiwania naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Ikona wyszukiwaniaWyszukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie. Aby przerwać lub anulować wyszukiwanie, kliknij przycisk anulowanie wyszukiwania.

Klip wideo: wyszukiwanie elementu

Na tym klipie wideo pokazano, jak za pomocą okna wyszukiwania znajdować elementy w skrzynce pocztowej.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteUwaga:
Aby wyświetlić ten klip wideo, trzeba mieć zainstalowany dodatek Silverlight. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Silverlight, zobacz Uzyskiwanie dodatku Silverlight.
Jak wyszukać adres?

 • Użyj opcji Znajdź kogoś w górnej części okna aplikacji Outlook Web App. Wpisz fragment nazwiska lub imienia poszukiwanej osoby i naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę możliwych dopasowań. Kliknij imię lub nazwisko osoby, której informacje kontaktowe chcesz zobaczyć.

Jak używać filtru?

 1. Kliknij strzałkę obok opcji Filtr filtrowanie, aby wybrać jego kryteria.

 2. Po kliknięciu strzałki zostanie wyświetlona lista rozwijana kryteriów. Kliknij kryteria do zastosowania i kliknij przycisk Zastosuj.

 3. Aby usunąć filtr, kliknij przycisk Wyczyść filtr czyszczenie filtru.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Aby poszukać elementu zaczynającego się od wybranego wyrazu lub nazwy, umieść gwiazdkę (*) za wyszukiwanym terminem. Aby na przykład poszukać elementu rozpoczynającego się literami „niedo”, w oknie wyszukiwania wpisz „niedo*”.

 • Elementów można również szukać za pomocą funkcji kwerendy wyszukiwania zaawansowanego (AQS). Jej użycie polega na wpisaniu w oknie wyszukiwania następującego wyrażenia: słowo kluczowe, dwukropek i wyszukiwany termin. Aby na przykład znaleźć wszystkie elementy zawierające w temacie słowo "tomorrow" (jutro), należy wpisać "temat:tomorrow".

   

  Słowo kluczowe funkcji AQS Opis

  From

  Przeszukiwanie wiersza Od.

  To

  Przeszukiwanie wiersza Do.

  Cc

  Przeszukiwanie wiersza DW.

  Bcc

  Przeszukiwanie wiersza UDW.

  Participants

  Przeszukiwanie wierszy Do, DW i UDW.

  Subject

  Przeszukiwanie tematu.

  Body or Content

  Przeszukiwanie treści wiadomości.

  Sent

  Przeszukiwanie daty wysłania. Można szukać konkretnej daty lub zakresu dat rozdzielonych dwiema kropkami (..). Można także szukać dat względnych: dzisiaj, jutro, wczoraj, ten tydzień, następny miesiąc, ubiegły tydzień i ubiegły miesiąc. Ponadto można szukać dnia tygodnia lub miesięcy roku.

  Received

  Przeszukiwanie daty odebrania. Można użyć tych samych wyszukiwanych terminów, co dla kryterium Wysłano.

  Category

  Przeszukiwanie kategorii.

  Attachment

  Wyszukiwanie określonego załącznika. Na przykład wyrażenie „załącznik:list.doc” spowoduje znalezienie załącznika o nazwie list.doc.

  Has

  Wyrażenie „ma:flaga” służy do znajdowania elementów oflagowanych.

 • W przypadku używania kwerend AQS można znajdować wiele wyszukiwanych terminów. Po wprowadzeniu wielu wyszukiwanych terminów można wyszukać dowolne lub wszystkie z nich albo dokładną frazę.

  • Wyrażenie „Temat: plan produktu” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „plan” lub „produktu” w temacie.

  • Wyrażenie „Temat: (plan produktu)” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „plan” i „produktu” w temacie.

  • Wyrażenie „Temat: "plan produktu"” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z frazą „plan produktu” w temacie.

 • Można znaleźć kogoś, klikając przycisk Książka adresowa książka adresowa w górnej części okna Filtr filtrowanie, aby wyświetlić folder Kontakty lub udostępnioną książkę adresową organizacji i je przeszukać.

 • Istnieje także możliwość utworzenia folderu wyszukiwania na podstawie bieżącego filtru przez kliknięcie przycisku Dodaj filtr do ulubionych dodawanie do ulubionych. Po kliknięciu przycisku Dodaj filtr do ulubionych w folderze Ulubione zostanie wyświetlony nowy folder wyszukiwania stosujący kryteria tego filtru. Jeśli na przykład przycisk Dodaj filtr do ulubionych zostanie kliknięty dla aktywnego filtru wyświetlania oflagowanych wiadomości zawartych w skrzynce odbiorczej, do ulubionych zostanie dodany folder pokazujący oflagowane wiadomości znajdujące się w skrzynce odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat ulubionych, zobacz Ulubione.

Więcej informacji

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.