Informacje o regułach skrzynki odbiorczej

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-11-23

Reguły mogą służyć do automatycznego sortowania wiadomości e-mail w folderach, np. wg nadawcy, adresata lub ważności. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą automatycznie do określonego folderu wszystkie wiadomości wysyłane do grupy, której użytkownik jest członkiem.

noteUwaga:
Te informacje dotyczą standardowej wersji aplikacji Outlook Web App. Opisana funkcja nie jest dostępna w Outlook Web App Light.
Jak zarządzać regułami?

Aby zarządzać regułami, kliknij polecenie Opcje > Utwórz regułę skrzynki odbiorczej.

Nowe reguły można tworzyć na karcie Reguły skrzynki odbiorczej, jak również edytować i usuwać reguły już istniejące.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Aby utworzyć nową pustą regułę na karcie Reguły skrzynki odbiorczej, kliknij przycisk regułyNowy.

 • Karta Reguły skrzynki odbiorczej nie jest jedynym miejscem, w którym można tworzyć reguły. Można je także tworzyć bezpośrednio z poziomu wiadomości. Aby utworzyć regułę bezpośrednio w wiadomości:

  1. Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy w okienku listy wiadomości.

  2. Kliknij opcję Utwórz regułę lub otwórz wiadomość i kliknij przycisk regułyUtwórz regułę na pasku narzędzi.

 • Reguły są uruchamiane od góry do dołu, w kolejności ich wyświetlania w oknie Reguły. Aby zmienić kolejność reguł, kliknij regułę, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk strzałki w górę poprzednia lub w dół następna w celu przeniesienia reguły na żądaną pozycję na liście.

 • Niektóre typy wiadomości nie powodują aktywacji reguł skrzynki odbiorczej. Są to między innymi:

  • powiadomienia o statusie doręczenia, w tym raporty o niedoręczeniu i komunikaty systemowe;

  • potwierdzenia przeczytania i potwierdzenia dostarczenia generowane przez klienta poczty email;

  • niektóre odpowiedzi automatyczne (Poza biurem).

 • Bardziej złożone reguły można tworzyć po kliknięciu przycisku Więcej opcji. Kliknięcie przycisku Więcej opcji umożliwia:

  • Definiowanie więcej niż jednego warunku dla reguły.

  • Definiowanie więcej niż jednej akcji dla reguły.

  • Dodawanie wyjątków przez kliknięcie przycisku Dodaj wyjątek.

  • Użytkownik może włączyć lub wyłączyć opcję Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł. Opcja zatrzymania przetwarzania dalszych reguł jest domyślnie włączona. W takim przypadku, gdy wiadomość przychodząca spełnia kryteria kilku reguł, zostanie do niej zastosowana tylko pierwsza reguła. W przypadku braku tego ustawienia zostaną zastosowane wszystkie reguły, których kryteria są spełnione przez wiadomość.

   Na przykład, jeśli opcja Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł jest wyłączona i pewna reguła powoduje przeniesienie wszystkich wiadomości wysyłanych do grupy publicznej do określonego folderu, a inna reguła powoduje przenoszenie wszystkich wiadomości od menedżera do innego folderu i menedżer wyśle wiadomość do tej grupy, to kopia wiadomości znajdzie się w obu folderach. Jeśli ma zostać zastosowana tylko reguła przenosząca wiadomości od menedżera, należy umieścić ją nad regułą przenoszącą wiadomości wysłane do grupy, a następnie w pierwszej regule dodać opcję zatrzymania przetwarzania kolejnych reguł.

  • W polu Nazwa można edytować nazwę reguły.

 • Każda utworzona reguła jest umieszczana w ukrytej sekcji skrzynki pocztowej. Jej rozmiar jest ograniczony do 64 KB. Rzeczywista ilość miejsca zajmowanego przez regułę zależy od kilku czynników, takich jak długość nazwy i liczba warunków. Kiedy limit 64 KB zostanie osiągnięty, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i nie będzie można utworzyć kolejnych reguł. W takim przypadku, aby utworzyć nową regułę, należy usunąć lub uprościć część reguł istniejących. Poniżej podano kilka sposobów na ograniczenie miejsca zajmowanego przez reguły:

  • Usuń niepotrzebne reguły.

  • Skróć nazwy reguł.

  • Połącz jedną lub klika reguł odpowiedzialnych za tę samą rzecz.

  • Usuń kryteria z reguł.

 • Tworząc regułę przesyłania dalej, można dodać więcej niż jeden adres docelowy. Liczba adresów, na jakie można przesyłać wiadomości, może być ograniczona przez ustawienia danego konta. Po dodaniu za dużej liczby adresów reguła przesyłania dalej nie będzie działać. W przypadku tworzenia reguły przesyłania dalej obejmującej więcej niż jeden adres należy ją przetestować, aby sprawdzić, czy działa.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.