Tworzenie wiadomości

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-11-23

Do tworzenia nowych wiadomości służy formularz nowej wiadomości. Ten sam formularz służy w programie także do odpowiadania na wiadomości i przesyłania ich dalej.

Jak utworzyć nową wiadomość?

 1. W dowolnym folderze pocztowym kliknij przycisk Nowy nowa wiadomość lub naciśnij klawisze CTRL+N na klawiaturze.

  Nową wiadomość można także utworzyć w czasie wyświetlania książki adresowej. W tym celu należy kliknąć przycisk Książka adresowa książka adresowa, a następnie za pomocą pola tekstowego wyszukiwania znaleźć osobę lub grupę, do której ma zostać wysłana wiadomość. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę adresata na liście, a następnie kliknij polecenie tworzenie wiadomości do kontaktuNowa wiadomość.

 2. Wprowadź żądanych adresatów w wierszach Do i DW. Aby uzyskać więcej informacji na temat adresatów, zobacz Dodawanie lub usuwanie adresatów.

 3. Wpisz temat.

 4. Wpisz wiadomość w treści wiadomości.

 5. Po wpisaniu wiadomości kliknij przycisk wysyłanieWyślij lub naciśnij klawisze ALT+S, aby wysłać wiadomość.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Administrator może przyznać uprawnienia umożliwiające wysyłanie wiadomości jako inna osoba w organizacji. Po skonfigurowaniu takich uprawnień można, używając wiersza Od, tworzyć wiadomości, w których nadawcą będzie osoba wybrana z tego wiersza. Aby wiersz Od był dostępny, kliknij przycisk Opcje na pasku narzędzie wiadomości, zaznacz pole wyboru Pokaż wartość pola Od, a następnie kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna wiadomości. Aby użyć wiersza Od, wpisz imię i nazwisko osoby, w imieniu której możesz wysyłać wiadomości, albo kliknij strzałkę w dół obok pola Od, wybierz opcję Inny adres e-mail i wybierz adres tej osoby z Książki adresowej.

  W sekcji Opcje wiadomości Karta Poczta umożliwia włączenie wyświetlanie wiersza Od we wszystkich wiadomościach.

 • Podczas odpowiadania na wiadomość pola informacji znajdujące się w nagłówku (Do, Od i Temat) są już wypełnione. Kiedy wiadomość jest przesyłana danej, pole Do wypełnia użytkownik. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Odpowiadanie na wiadomość lub przesyłanie jej dalej.

 • Podczas tworzenia wiadomości można ustawić jej format jako HTML lub Zwykły tekst, używając listy znajdującej się u góry formularza wiadomości. W przypadku wybrania formatu HTML nad treścią wiadomości jest wyświetlany pasek narzędzi formatowania. Za pomocą paska narzędzi można zmieniać czcionkę całej wiadomości lub jej wybranych części. Pasek narzędzi może zawierać inne opcje formatowania (oprócz domyślnych). Jeśli chcesz je dodać, kliknij przycisk Dostosuj ikona rozwijania znajdujący się na końcu paska formatowania, a następnie zaznacz pole wyboru obok opcji, którą chcesz dodać. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu wiadomości, zobacz Formatowanie wiadomości.

 • Jeśli wysyłasz bardzo dużo wiadomości e-mail — albo mniej, ale do wielu adresatów — możesz wyczerpać limit wysyłania swojej skrzynki pocztowej. Limit wysyłania jest ustalany w oparciu o liczbę adresatów, do których można wysłać wiadomości w okresie 24 godzin, i może być różny w zależności od ustawień przyjętych w organizacji. W przypadku przekroczenia limitu przy następnej próbie wysłania wiadomości zostaje wyświetlone ostrzeżenie.

  Wiadomość e-mail napisana po przekroczeniu limitu wysyłania zostanie automatycznie zapisana w folderze Kopie robocze. Po pewnym czasie można otworzyć wiadomość e-mail z tego folderu i spróbować ją wysłać ponownie. Jeśli limit wysyłania nadal jest przekroczony, znowu zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wiadomość e-mail pozostanie w folderze Kopie robocze do czasu jej wysłania lub usunięcia. Jeśli poczekasz pełne 24 godziny i ponownie otrzymasz to samo ostrzeżenie przy próbie wysłania wiadomości, spróbuj zmniejszyć liczbę adresatów.

 • Opcje opisane poniżej są dostępne na pasku narzędzi podczas tworzenia wiadomości.

   

  Przycisk Opis

  wysyłanieWyślij

  Umożliwia wysłanie wiadomości do adresatów.

  zapisywanie

  Umożliwia zapisanie wiadomości w folderze Kopie robocze, ale nie powoduje wysłania wiadomości.

  ikona załącznika

  Umożliwia dołączenie pliku do wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o dołączaniu plików, zobacz Praca z załącznikami.

  książka adresowa

  Umożliwia otwarcie książki adresowej w celu wyszukania nazw adresatów.

  sprawdzanie nazw

  Umożliwia sprawdzenie nazw adresatów wiadomości w Książce adresowej lub w folderze Kontakty. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoznawania nazw, zobacz Dodawanie lub usuwanie adresatów.

  wysoka ważność

  Umożliwia ustawienie wysokiego poziomu ważności wiadomości.

  niska ważność

  Umożliwia ustawienie niskiego poziomu ważności wiadomości.

  podpis

  Dodaje podpis na końcu wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat podpisów, zobacz Dodawanie podpisu.

  Aby uaktywnić ten przycisk, trzeba najpierw utworzyć podpis.

  sprawdzanie pisowni

  Sprawdza pisownię w tekście wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu pisowni, zobacz Informacje o pisowni.

  Opcje

  Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Opcje wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiadomości, zobacz Ustawianie opcji wiadomości.

  Lista formatów wiadomości

  Ustawia dla wiadomości format HTML lub Zwykły tekst. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania formatowania, zobacz Formatowanie wiadomości.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.