Paski narzędzi

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2010-08-13

Każdy typ folderów w skrzynce pocztowej (poczta, kalendarz, kontakty i zadania) ma własny zestaw opcji dostępnych na pasku narzędzi, który odpowiada jego funkcji i zastosowaniom. Poniższa tabela przedstawia przykłady przycisków dostępnych na pasku narzędzi folderów pocztowych. Inne foldery mają podobne zestawy opcji dostępnych na pasku narzędzi, które odpowiadają typom przechowywanych w nich informacji.

 

Przycisk Opis

Nowe

Tworzenie nowej wiadomości e-mail.

Usuń

Usunięcie zaznaczonych wiadomości e-mail.

Przenieś

Kliknij, aby przenieść wybrany element do innego folderu.

Filtruj

Kliknij, aby wybrać zdefiniowany filtr w celu znalezienia elementów spełniających kryteria filtra.

Wyświetl

Pokazywanie lub ukrywanie okienka odczytu.

sprawdzanie wiadomości

Sprawdzanie, czy na serwerze są nowe wiadomości.

Odpowiedz

Odpowiedź do nadawcy wiadomości e-mail.

Odpowiedz wszystkim

Odpowiedź do wszystkich adresatów wiadomości e-mail.

Prześlij dalej

Przesłanie dalej wiadomości e-mail do adresata lub adresatów.

Oprócz korzystania z pasków narzędzi użytkownik może wykonywać wiele akcji, klikając prawym przyciskiem myszy element i wybierając żądaną akcję z menu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Jeśli używasz okienka odczytu, pasek narzędzi nie zawiera przycisków Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim ani Prześlij dalej. Zamiast tego ikony odpowiadanie odpowiadania, odpowiadania wszystkim i przesyłanie dalej przesyłania dalej znajdują się u góry okna każdej wiadomości.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.