Praca z folderami

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-11-23

Wiadomości wysłane do użytkownika są domyślnie przechowywane w jego folderze Skrzynka odbiorcza. Wiadomości można jednak zorganizować w hierarchicznym systemie folderów i dopasowywać go do zmieniających się potrzeb.

Jak utworzyć nowy folder pocztowy?

 1. W obszarze Okienko nawigacji kliknij pozycję E-mailPoczta, aby wyświetlić listę wszystkich folderów w Skrzynce odbiorczej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz utworzyć nowy folder. Aby na przykład utworzyć folder w skrzynce odbiorczej, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Skrzynka odbiorcza. Aby utworzyć nowy folder na tym samym poziomie, co Skrzynka odbiorcza, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wyświetlaną u góry listy folderów.

 3. Kliknij polecenie Utwórz nowy folder.

 4. Wpisz nazwę nowego folderu.

 5. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać zmiany.

Jak utworzyć nowy folder kalendarza?

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk KalendarzKalendarz.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nowy kalendarz.

 3. Wpisz nazwę nowego kalendarza.

 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać zmiany.

Jak utworzyć nowy folder kontaktów?

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk kontaktKontakty.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu kontaktów.

 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać zmiany.

Jak utworzyć nowy folder zadań?

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk zadanieZadania.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nowy folder.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu zadań.

 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać zmiany.

Jak usunąć folder?

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk E-mailPoczta, aby wyświetlić listę wszystkich folderów w skrzynce pocztowej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć.

 3. W menu kliknij polecenie UsuńUsuwanie.

Jak zmienić nazwę folderu?

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk E-mailPoczta, aby wyświetlić listę wszystkich folderów w skrzynce pocztowej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 3. Wpisz nową nazwę folderu i naciśnij klawisz ENTER.

Jak przenieść lub skopiować folder?

Kopiowanie lub przenoszenie folderów można wykonać na dwa sposoby.

Przez przeciąganie

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk E-mailPoczta, aby wyświetlić listę wszystkich folderów w skrzynce pocztowej.

 2. Aby przenieść folder, przeciągnij go w miejsce, w którym chcesz go umieścić.

 3. Aby skopiować folder, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL w czasie przenoszenia folderu do lokalizacji, do której ma być skopiowany. W czasie przeciągania folderu obok wskaźnika jest widoczny znak plus.

Za pomocą menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk E-mailPoczta, aby wyświetlić listę wszystkich folderów w skrzynce pocztowej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie kliknij w menu polecenie przenoszenie folderuPrzenieś folder lub kopiowanie folderuKopiuj folder. Zostanie wyświetlone nowe okno, zawierające foldery, do których można przenieść lub skopiować folder. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść lub skopiować folder, a następnie kliknij opcję Przenieś lub Kopiuj.

 3. Można także utworzyć nowy folder, do którego ma być przeniesiony lub skopiowany folder, klikając opcję Utwórz nowy folder w oknie Przenoszenie do folderu lub Kopiowanie do folderu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Tworzone foldery można umieszczać na tym samym poziomie, co foldery domyślne, na przykład Skrzynka odbiorcza i Elementy wysłane. Można też utworzyć podfoldery w istniejącym folderze poczty. Można na przykład utworzyć podfoldery w folderze Skrzynka odbiorcza. Foldery tworzone w folderach Kalendarz, Kontakty lub Zadania stają się podfolderami tych folderów nadrzędnych. Podfoldery będą folderami tego samego typu, co folder nadrzędny, w którym są tworzone. Jeżeli na przykład podfolder zostanie utworzony w folderze Kalendarz, to nowy folder też będzie folderem kalendarza.

 • Aby wyświetlić folder utworzony na liście folderów, może być konieczne odświeżenie okna przeglądarki.

 • Jeśli folder z informacjami osobistymi ma być podfolderem folderu poczty, można go po utworzeniu przeciągnąć w żądane miejsce. Niektórych folderów (na przykład Skrzynka odbiorcza) nie można przenosić do innej lokalizacji.

 • Nazw niektórych folderów (takich jak Skrzynka odbiorcza) nie można zmieniać. Jeśli nie jest możliwa zmiana nazwy folderu, opcja Zmień nazwę będzie w menu wyszarzona.

 • Usuwany folder jest przenoszony do folderu Elementy usunięte. Usunięte foldery są usuwane w sposób trwały po opróżnieniu folderu Elementy usunięte lub po ręcznym usunięciu go z folderu Elementy usunięte.

Chcę dowiedzieć się więcej.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.