Konfigurowanie dostępu do skrzynki pocztowej użytkownika przy użyciu programu Exchange ActiveSync

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2014-08-29

Mając telefon z systemem Windows Mobile lub telefon komórkowy obsługujący dostęp Exchange ActiveSync, możesz użyć go do uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej. Przy użyciu telefonu komórkowego możesz uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, terminów i spotkań, kontaktów, zadań oraz wiadomości poczty głosowej.

Telefon z systemem Windows Mobile można skonfigurować w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej. Telefon można synchronizować tylko z jedną skrzynką pocztową. Możesz również skonfigurować skrzynkę pocztową do odbierania wiadomości poczty głosowej z telefonu komórkowego.

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania wielu popularnych modeli telefonów komórkowych, zobacz Funkcje telefonu komórkowego.

Jak skonfigurować dostęp Exchange ActiveSync w telefonie z systemem Windows Mobile 6.0?

 1. Na telefonie komórkowym kliknij przycisk Start na ekranie głównym, a następnie kliknij pozycję ActiveSync.

 2. Kliknij opcję Menu, a następnie opcję Konfiguruj serwer.

 3. Wprowadź adres serwera. Adres serwera to m.outlook.com.

 4. Zaznacz pole wyboru Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL).

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i domenę. Nazwa użytkownika powinna składać się z imienia, symbolu adresu (@) oraz nazwy domeny, na przykład tomasz@contoso.com.

 7. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Zaznacz pole wyboru obok każdego typu informacji, który ma być synchronizowany z serwerem, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jak skonfigurować dostęp Exchange ActiveSync w telefonie z systemem Windows Mobile 5.0?

 1. Na telefonie komórkowym kliknij przycisk Start na ekranie głównym, a następnie kliknij pozycję ActiveSync.

 2. Kliknij opcję Menu, a następnie opcję Konfiguruj serwer.

 3. Wprowadź adres serwera. Adres serwera to m.outlook.com.

 4. Zaznacz pole wyboru Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL).

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i domenę. Nazwa użytkownika powinna składać się z imienia, symbolu adresu (@) oraz nazwy domeny, na przykład tomasz@contoso.com.

 7. Zaznacz pole wyboru Zapisz hasło.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Zaznacz pole wyboru obok każdego typu informacji, który ma być synchronizowany z serwerem, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jak skonfigurować protokół Exchange ActiveSync w telefonie iPhone firmy Apple?

 1. Naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Poczta, Kontakty, Kalendarze > Dodaj konto.

 2. Wybierz opcję Microsoft Exchange.

 3. W polu Domena nie musisz nic wprowadzać. Wprowadź wymagane informacje w polach E-mail, Nazwa użytkownika i Hasło. W polach E-mail i Nazwa użytkownika musisz wprowadzić swój pełny adres e-mail (na przykład tomek@contoso.com).

 4. Naciśnij przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu. Urządzenie iPhone spróbuje odnaleźć ustawienia potrzebne do skonfigurowania konta. Przejdź do kroku 7, jeśli iPhone znajdzie ustawienia.

 5. Jeśli urządzenie nie może znaleźć ustawień, musisz ręcznie sprawdzić nazwę serwera Exchange ActiveSync. Instrukcje sprawdzania nazwy serwera Exchange ActiveSync znajdują się poniżej w sekcji Znajdowanie nazwy serwera.

 6. W polu Serwer wpisz nazwę serwera, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 7. Wybierz typy informacji, które chcesz synchronizować między swoim kontem a urządzeniem, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. Domyślnie są synchronizowane poczta, kontakty i kalendarz.

  CautionPrzestroga:
  W przypadku wyświetlenia monitu o utworzenie hasła naciśnij przycisk Kontynuuj i wprowadź hasło numeryczne. Jeśli nie ustawisz hasła, nie będziesz mieć dostępu do swojego konta poczty e-mail w urządzeniu iPhone. Hasło możesz skonfigurować później w ustawieniach urządzenia iPhone.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli konto poczty e-mail jest typem konta, które wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane w aplikacji Outlook Web App, nawiązanie połączenia z kontem e-mail za pomocą telefonu komórkowego nie powiedzie się. Zaloguj się do swojego konta i od razu wyloguj. Następnie spróbuj się połączyć, korzystając z telefonu komórkowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się do swojego konta za pomocą aplikacji Outlook Web App, zobacz Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web. Jeśli masz problem z zalogowaniem się, zobacz Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem lub skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

 • Skonfigurowanie telefonu z systemem Windows Mobile w celu synchronizacji ze skrzynką pocztową spowoduje zastosowanie wobec telefonu zasad dostępu do skrzynki pocztowej Exchange ActiveSync. Zasady te umożliwiają wykonanie zdalnego czyszczenia urządzenia w telefonie komórkowym.

 • W telefonie z systemem Windows Mobile można skonfigurować tylko jedno konto synchronizowane przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Aby zmienić konto korzystające z programu Exchange ActiveSync, musisz usunąć istniejące konto i utworzyć nowe.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.