Często zadawane pytania: problemy z logowaniem i hasłem

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-11

Poniżej zamieszczono zadawane przez użytkowników pytania dotyczące problemów z logowaniem i hasłami.

Odpowiedzi

Jak wyeliminować następujący błąd: „Błąd wewnętrzny HTTP 500” lub „Dla kodu uwierzytelniania LiveId został zwrócony błąd 0x8004920a wskazujący, że wystąpił problem z konfiguracją serwera. Przejrzyj dziennik zdarzeń aplikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje i rozwiązać problem”?

Wyczyść pliki cookie i usuń pliki tymczasowe z przeglądarki sieci Web, a następnie spróbuj zalogować się ponownie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz 500 Błąd wewnętrzny protokołu HTTP.

Pytania

Jak zmienić hasło?

Aby uzyskać informacje o sposobie zmieniania hasła, zobacz Zmiana hasła konta.

Pytania

Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła?

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz je zresetować, aby uzyskać dostęp do konta. Zależnie od sposobu skonfigurowania konta na stronie zmiany hasła może się pojawić łącze Nie pamiętasz hasła? lub podobne. Jeśli tak się stanie, użyj go, aby uzyskać pomoc dotyczącą resetowania hasła. Jeśli nie możesz zresetować hasła w ten sposób, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Pytania

Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia z kontem z urządzenia przenośnego lub programu poczty e-mail na komputerze po zresetowaniu lub zmianie hasła?

Musisz zaktualizować wartość hasła w ustawieniach na urządzeniu przenośnym lub w programie poczty e-mail na komputerze (na przykład w programie Apple Mail, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook lub Poczta usługi Windows Live) po każdej zmianie hasła.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że hasło wprowadzone w ustawieniach na urządzeniu przenośnym lub w programie poczty e-mail na komputerze jest zgodne z bieżącym hasłem używanym do logowania się w aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana hasła konta.

Pytania

Jak wyeliminować następujący błąd: „Logowanie nie powiodło się”?

Ten błąd może wystąpić w następujących sytuacjach:

  • Podjęto zbyt wiele prób logowania się za pomocą nieprawidłowego adresu e-mail lub hasła.

  • Występują zduplikowane identyfikatory Windows Live ID.

Aby rozwiązać problem, znajdź na stronie logowania łącze resetowania hasła. Jeśli nie możesz znaleźć łącza resetowania lub odzyskiwania hasła, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Pytania

Co zrobić, jeśli nie można się zalogować na koncie e-mail?

Za pierwszym razem musisz się zalogować na koncie za pomocą aplikacji Outlook Web App. Jeśli pierwsze logowanie powiodło się, a później nie można się zalogować, spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Użyj pełnego adresu e-mail z nazwą domeny (przykład: marek@contoso.com) podczas logowania się na koncie.

  • Sprawdź, czy używasz poprawnej nazwy logowania. Nazwa logowania może być po prostu nazwą użytkownika (np. Marek) lub pełnym adresem e-mail (np. marek@contoso.com). Te dane konta powinny zostać udostępnione przez administratora po utworzeniu konta.

Pytania

Nadal nie mogę się zalogować na swoim koncie e-mail w aplikacji Outlook Web App.

Jeśli masz pewność, że identyfikator Windows Live ID jest prawidłowy, a mimo to nie możesz się zalogować, być może korzystasz w danej chwili z innej usługi przy użyciu innego konta Windows Live ID.

Wyloguj się z wszystkich innych aplikacji, takich jak Windows Live Messenger, wymagających logowania się przy użyciu konta usługi Windows Live, innych niż konto, którego używasz do logowania się na koncie e-mail. Następnie zaloguj się ponownie na swoim koncie. Więcej informacji na temat sposobu określania adresu internetowego, którego należy użyć, aby zalogować się na swoim koncie, można znaleźć w artykule Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web.

Pytania

Adres internetowy, którego używam, przestał działać.

Jeśli wcześniej używany był pakiet BPOS, a teraz nastąpiło przejście do usługi Microsoft Office 365, przejdź do strony http://mail.office365.com, aby zalogować się do aplikacji Outlook Web App.

Więcej informacji na temat sposobu określania adresu internetowego, którego należy użyć, aby zalogować się na swoim koncie, można znaleźć w artykule Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web.

Pytania

Dlaczego nie mogę wylogować się ze swojego konta w aplikacji Outlook Web App?

Jeśli klikniesz przycisk Wyloguj się, a przeglądarka czeka na ukończenie procesu, zamknij okno przeglądarki.

Pytania

Dlaczego podczas logowania na koncie w aplikacji Outlook Web App otrzymuję monit o podanie informacji ze swojego profilu?

Przy pierwszym logowaniu na koncie e-mail w aplikacji Outlook Web App zostanie wyświetlony monit o podanie danych profilu. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 25 października 2007 r., ten monit może zostać wyświetlony ponownie. Gdy wprowadzisz dane profilu i zaakceptujesz umowę o świadczenie usługi Windows Live oraz zasady zachowania poufności informacji, nie otrzymasz więcej monitów o podanie tych informacji. Odtąd logowanie na koncie i jego używanie powinno przebiegać normalnie.

Pytania

Jak naprawić problem pętli wylogowania występujący w przeglądarce Safari?

Jeśli korzystasz z konta przy użyciu przeglądarki Safari, po kliknięciu przycisku Wyloguj się może wystąpić błąd pętli wylogowania. W takim przypadku zobacz Pętla wyrejestrowania w przeglądarce Safari.

Pytania

Chcę dowiedzieć się więcej.

Jeśli nadal masz pytania, użyj poniższych łączy:

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.