E-mail instellen met behulp van de Windows 8 Mail-app

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2012-11-20

U kunt de Windows 8 Mail-app gebruiken om uw e-mailacount te openen door middel van uw e-mailadres en wachtwoord. De Windows 8 Mail-app is ingebouwd bij Windows 8 en Windows RT.

warningWaarschuwing:
Als u een cloudgebaseerde e-mailaccount gebruikt zoals een Microsoft Office 365-account, moet u uw account registreren alvorens u uw e-mail kunt instellen in Windows 8 Mail. Voor meer informatie, zie "Wat moet ik nog meer weten?".
Hoe kan ik e-mail instellen met behulp van de Windows 8 Mail-app?

 1. Open de Windows 8 Mail-app.

 2. Als u de knop Een account toevoegen ziet wanneer u Mail opstart, selecteert u Account toevoegen > Exchange. Als u de optie Een account toevoegen niet ziet, opent u het hoofdvenster aan de rechterkant van de pagina en selecteert u Instellingen > Accounts > Een account toevoegen > Exchange.

 3. Op de pagina Uw Exchange-account toevoegen, typt u uw e-mailadres en wachtwoord en selecteert u vervolgens Verbinding maken. Zorg ervoor dat u voor de gebruikersnaam uw volledig e-mailadres (bijvoordeeld tony@contoso.com) invoert.

  Nadat u Verbinding maken hebt geselecteerd, zal Mail online zoeken naar de instellingen van uw e-mailserver.

 4. Als u het bericht "Uw e-mailaccount is geconfigureerd" ziet, selecteert u Voltooien. Als u het bericht "De mailserver voor <e-mailadres> vereist dat deze pc beter wordt beveiligd alvorens de synchronisatie te starten" ziet, selecteert u Volgende. Vervolgens selecteert u in het vak Maak mijn pc veiliger, Deze beleidsregels afdwingen. Als u het bericht "Uw e-mailaccount is geconfigureerd" ziet, selecteert u Voltooien.

noteOpmerking:
Als Mail uw account niet kan instellen, gaat u naar "Wat moet ik nog meer weten?" verderop in dit onderwerp.

De instellingen van de Windows 8 Mail-app bekijken of wijzigen

 

Optie

Beschrijving

Instellingen

Accountnaam

De naam van de account die wordt weergegeven wanneer u uw account bekijkt in Windows 8 Mail.

N.v.t.

Nieuwe e-mails downloaden

Hoe vaak e-mail van de e-mailserver wordt gedownload naar Windows 8 Mail.

Zodra items binnenkomen

Elke 15 minuten

Elke 30 minuten

Elk uur

Handmatig

E-mail downloaden van

De hoeveelheid e-mail die u van de server wilt downloaden.

De laatste 3 dagen

De laatste 7 dagen

De laatste 2 weken

De afgelopen maand

Elk gewenst moment

Te synchroniseren inhoud

Duid aan wat u naar uw pc wilt synchroniseren.

E-mail

Contactpersonen

Agenda

Automatisch externe afbeeldingen downloaden

Of u wilt dat Windows 8 Mail afbeeldingen automatisch download. Als u deze optie instelt op Uit, kunt u per bericht kiezen of u de externe afbeeldingen in ontvangen berichten wilt downloaden.

Aan of Uit

Gebruik een e-mailhandtekening

Maak een e-mailhandtekening aan die wordt weergegeven aan het einde van elk bericht dat wordt verzonden vanaf uw account.

Ja of Nee

E-mailadres

Het e-mailadres voor uw account.

N.v.t.

Wachtwoord

Het wachtwoord dat is ingevoerd bij het instellen van uw account.

N.v.t.

Domein

Het domein voor uw account. Deze instelling zal leeg zijn als u geen domein opgaf bij het instellen van uw account.

N.v.t.

E-mail gebruikersnaam

De naam die moet verschijnen in het vak Van voor berichten die u verstuurt via deze account

N.v.t.

Server

De naam van uw e-mailserver

N.v.t.

Server vereist SSL

Of de e-mailservice die u gebruikt een verbinding vereist door middel van SSL (Secure Sockets Layer)

Aan- of uitvinken

E-mailmeldingen tonen voor deze account

Of Windows 8 meldingen moet weergeven wanneer u nieuwe berichten ontvangt op deze account.

Aan of Uit

Wat moet ik nog meer weten?

 • Als u over een e-mailaccount beschikt van een type waarvoor registratie is vereist, moet u dit registreren als u zich voor het eerst aanmeldt op Outlook Web App. Verbinding maken met uw e-mailaccount via Outlook zal mislukken als u uw account niet hebt geregistreerd via Outlook Web App. Wanneer u bent aangemeld bij uw account, meldt u zich af. Probeer vervolgens verbinding te maken via Outlook. Voor meer informatie over hoe u zich moet aanmelden op uw account met Outlook Web App, zie Hoe u zich aanmeldt op uw e-mailaccount via een webbrowser. Als u problemen ondervindt bij het aanmelden, zie Veelgestelde vragen: Problemen met aanmelden en wachtwoorden of neem contact op met de beheerder van uw e-mailaccount.

 • Als Mail geen correcte verbinding kan maken met uw account, voert u een of meer van de onderstaande handelingen uit:

  • Controleer dat u de laatste versie van Windows 8 Mail gebruikt. Om vanaf het scherm Start te zoeken naar updates voor de Windows 8 Mail-app, gaat u naar Winkel > Instellingen > App updates > Zoeken naar updates.

  • Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

  • Als u onmiddellijk verbinding moet maken met uw e-mailaccount, gebruikt u een webbrowser naar uw account door Outlook Web App te gebruiken. Zie Hoe u zich aanmeldt op uw e-mailaccount via een webbrowser voor informatie over hoe u verbinding maakt met behulp van een webbrowser. U kunt ook verbinding maken met een e-mailprogramma dat POP of IMAP ondersteunt. Zie Toegang tot uw account via IMAP- of POP-e-mailprogramma's voor informatie over hoe u verbinding maakt met behulp van een e-mailprogramma op basis van POP of IMAP.

  • Als u weet wie de beheerder van uw postvak is (ook wel e-mailbeheerder genoemd), neemt u contact met diegene op en meldt u de fout die wordt gerapporteerd wanneer u probeert verbinding te maken.

 • Een Outlook-account in Windows 8 Mail is een account die Exchange ActiveSync gebruikt om verbinding te maken met uw e-mailserver. Alle Windows Communications-apps in Windows 8 (E-mail, Personen, Kalender en Messenger) kunnen gebruik maken van Exchange ActiveSync-accounts. Door een account toe te voegen in Mail zullen de contactpersonen en kalendergegevens verschijnen in de andere apps en vice versa.

 • Windows 8 Mail ondersteunt de S/MIME-berichtindeling niet. Als u een bericht in de S/MIME-berichtindeling ontvangt, geeft Windows 8 Mail een e-mailitem weer met de volgende inhoud: "Dit gecodeerd bericht kan niet worden weergegeven". Om e-mailitems te bekijken in het S/MIME-formaat, raden we u aan om het bericht te openen met Outlook Web App, Microsoft Outlook of een ander e-mailprogramma dat S/MIME-berichten ondersteunt.

 • In Windows 8 Mail kunt u ook verbinding maken met uw account door middel van de configuratieoptie Een account toevoegen > Andere account. Wanneer u verbinding maakt met deze methode, kunt u uw account configureren door middel van IMAP en SMTP. Om uw account op deze manier te configureren moet u manueel uw IMAP- en SMTP-serverinstellingen invoeren. Wanneer u met IMAP en SMTP verbinding maakt met uw account, kunt u met uw account e-mails verzenden en ontvangen. U kunt uw contactpersonen en kalenderinformatie tussen Windows 8 Mail en uw e-mailserver niet synchroniseren met IMAP. Zie Toegang tot uw account via IMAP- of POP-e-mailprogramma's voor informatie over het gebruik van IMAP. Zie POP3- en IMAP4-instellingen weergeven voor informatie over het opzoeken van uw serverinstellingen.

Wat als ik meer wil weten?

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.