Exchange hybride implementatie en migratie met Office 365

 

Van toepassing op: Office 365 for enterprises

Onderwerp laatst gewijzigd: 2012-05-02

Als u momenteel een lokaal e-mailsysteem beheert en nu Microsoft Office 365 voor ondernemingen implementeert, dient u zorgvuldig te plannen. Overweeg eerst uw lange-termijndoelen:

 • Als uw lange-termijndoel is het onderhouden van zowel lokale als cloud-postvakken, moet u Exchange lokaal implementeren in wat een hybride implementatie wordt genoemd.

  Voor een hybride imprementatie is Microsoft Exchange Server 2010 nodig. Het is echter niet nodig om een volledige organisatie van Exchange 2010 te hebben voor een hybride implementatie. U kunt een minimale Exchange 2010 hybride server installeren in een bestaande Exchange 2003- of Exchange 2007-organisatie.

 • Als uw lange-termijndoel het migreren van al uw postvakken naar de cloud is, moet u uw huidige lokale e-mailinfrastructuur evalueren en het migratieprogramma en de methode kiezen die het beste werkt voor uw organisatie. Er zijn verschillende methoden om alle postvakken te migreren naar Office 365 voor ondernemingen. Elke methode heeft zijn voordelen en nadelen voor beheerders en gebruikers, en voor elke methode zijn bepaalde vereisten en afhankelijkheden.

Dit onderwerp is erop gericht alle opties uit te leggen en u te helpen bij het plannen van de implementatie. De terminologie wordt uitgelegd en er wordt ingegaan op de implementatie-opties en -hulpprogramma's die bij Exchange Online en Office 365 voor ondernemingen worden geleverd, als volgt:

Terminologie: De geheime decoderring

Bij het verkennen van de software en de ondersteunende documentatie zult u zien dat we termen als "uitgebreide co-existentie" en "eenvoudige co-existantie" en "implementaties op meerdere locaties" en "hybride implementaties" hebben gebruikt. Deze termen weerspiegelen de evolutie van de software om het eenvoudige scenario "locatieoverkoepelend" te verwerken.

We werken eraan de terminologie overzichtelijker te maken. Ondertussen hopen we dat deze tabel u helpt wegwijs te worden in de terminologie die wordt gebruikt in de software en de documentatie.

 

Term

Omschrijving

Hybride implementatie

Een volledige implementatie van een Exchange-berichtoplossing op meerdere locaties met Office 365 voor ondernemingen en Exchange Online. Tot de kenmerken behoren:

 • E-mailroutering tussen lokale organisaties en organisaties in de cloud

 • E-mailroutering met een gedeelde domeinnaamruimte. Zowel lokaal als in de cloud wordt bijvoorbeeld het SMTP-domein @contoso.com gebruikt.

 • Een gezamenlijke globale adreslijst, ook een "gedeeld adresboek" genoemd.

 • Vrij/bezet-agendadeling tussen lokale organisaties en organisaties in de cloud

 • Gecentraliseerde beheersing van e-mailstroom. De lokale organisatie en de e-mailstroom van zowel de lokale als cloud-organisatie regelen.

 • Eén Outlook Web App-URL voor zowel de lokale- als de cloud-organisatie

 • De mogelijkheid om bestaande lokale postvakken te verplaatsen naar de cloud-organisatie

 • Gecentraliseerd postvakbeheer met de lokale Exchange Management Console (EMC)

 • Berichttracering, E-mailtips en zoeken in meerdere postvakken tussen lokale en cloud-organisaties.

hybride

Een verkorte vorm van "hybride implementatie"

Meerdere locaties

Een algemene term die verwijst naar implementaties van berichtensystemen waarbij de e-mailroutering zowel in de plaatselijke als in de cloud-organisatie plaatsvindt.

Uitgebreide co-existentie   

Zie "hybride implementatie". De term "uitgebreide co-existentie" zal worden vervangen door "hybride implementatie".

Eenvoudige co-existentie

Een verouderde term voor implementaties op meerdere locaties waarbij Exchange 2010 niet lokaal is geïmplementeerd. Tijdens de ontwikkeling is gebleken dat deze term te breed is en hebben we besloten de term niet meer te gebruiken. U kunt "eenvoudige co-existentie" zien in sommige documentatie en de gebruikersinterface.

Exchange-migratie

De Exchange Online functionaliteit die u kunt gebruiken voor het verplaatsen van postvakken, of in het geval van IMAP-e-mailmigratie, de inhoud van postvakken van gebruikers, van uw lokale Exchange-organisatie naar de cloud. U vindt de Exchange Online-migratiehulpprogramma's op het tabblad E-mailmigratie op het configuratiescherm van Exchange. Er zijn drie soorten Exchange-migratie:

 • Cutover Exchange-migratie, eerder bekend als eenvoudige migratie van Exchange.

 • Gefaseerde Exchange-migratie, waarbij e-mailroutering in een lokale implementatie en een cloud-organisatie voor de korte of lange termijn behouden blijft.

 • IMAP-e-mailmigratie, gebruikt voor het migreren van de inhoud van postvakken van een IMAP-berichtensysteem naar een cloud-postvak

Eenmalige aanmelding

Het proces waarbij gebruikers hun bestaande Active Directory-aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunnen gebruiken voor het opvragen van diensten in Office 365 voor ondernemingen. Eenmalige aanmelding, ook identiteitsfederatie genoemd in Microsoft Office 365 gebruikt Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

Identiteitsfederatie

Een andere term die wordt gebruikt voor "eenmalige aanmelding". Deze term wordt gebruikt in Microsoft Office 365-documentatie maar zal plaatsmaken voor "eenmalige aanmelding". Zie de wiki-post Federation in Office 365 and Exchange voor een verklaring van federatieterminologie gebruikt in Office 365.

hybride server

Een computer die een Hybride versie van Exchange Server 2010 heeft en is geïnstalleerd in een Exchange 2003- of Exchange 2007-organisatie om een hybride implementatie mogelijk te maken. Dit kon vroeger ook "coëxistentieserver" worden genoemd in sommige documentatie.

Terug naar boven

Primaire e-mailimplementatieopties voor lange termijn

De Office 365 voor ondernemingen-plannings en -implementatiehulpprogramma's zijn ontworpen om ondersteuning te bieden voor de volgende e-mailimplementatieopties voor de lange termijn:

 • Hybride implementatie   Postvakken voor uw organisatie kunnen zich bevinden in een Exchange-organisatie en in de cloud. In een hybride implementatie is de berichtfunctionaliteit tussen de lokale en cloud-implementatie naadloos. Zie "hybride implementatie" in de voorgaande tabel voor de volledige lijst van ondersteunde functies.

  In deze hybride implementatie kan ook eenmalige aanmelding aanwezig zijn. Daarmee kunnen gebruikers hun bestaande Active Directory-aanmeldgegevens gebruiken om toegang te krijgen tot alle lokale en cloudbronnen.

 • Alle postvakken in de cloud   Als voor uw lange-termijndoel geen berichtfunctionaliteit voor meerdere locaties nodig is, kunt u plannen alle postvakken naar de cloud te verplaatsen. De migratie kan een week of misschien maanden in beslag nemen, maar het is de beste optie als het uw lange-termijndoel is om alle postvakken naar de cloud te migreren.

Zoals uitgelegd in het volgende gedeelte kunnen veel van de hulpprogramma's voor implementatie en meerdere locaties die zijn ontworpen om deze twee postvakopties voor lange termijn te ondersteunen, worden gebruikt voor het ondersteunen voor andere scenario's met meerdere locaties. De hulpprogramma's voor planning en implementatie die zijn ingebouwd in Office 365 voor ondernemingen en Exchange Online zijn echter ontworpen voor het ondersteunen van migratie van alle postvakken naar de cloud en voor het ondersteunen van een hybride implementatie.

Terug naar boven

Aanvullende implementatieopties

Met de hulpprogramma's die zijn beschreven in dit document kunt u andere oplossingen samenstelling die mogelijk werken voor uw organisatie, voor de korte termijn, alleen tijdens de migratie, of voor de lange termijn. Laten we eens kijken naar de opties.

Lokale gebruikers beheren met Office 365-hulpprogramma's

Een alternatieve vorm van migratie is het verplaatsen van alle postvakken naar de cloud, maar het blijven beheren van gebruikers en bronnen vanaf uw bestaande Active Directory. Nadat u eenmalige aanmelding instelt en het Microsoft Online Services Directory Synchronization-hulpprogramma installeert, kunnen gebruikers hun Active Directory-aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) gebruiken om nieuwe postvakken in de cloud en bestaande lokale bronnen op te vragen. Als uw organisatie met Exchange 2003 of een latere versie werkt en u minder dan 1000 postvakken hebt, kunt u een omschakelingsmigratie gebruiken om uw postvakken te verplaatsen en dan eenmalige aanmelding configureren Voor meer informatie, zie Exchangemigrate via omschakeling en eenmalige aanmelding.

Of, als u op dit moment plaatselijk met Exchange 2003 of 2007 werkt, kunt u gefaseerde Exchange-migratie gebruiken om dit scenario mogelijk te maken. Zie Plan Gebruikersidentiteit in een gefaseerde Exchange-migratie voor meer informatie.

Gebruikers in uw lokale Active Directory voorzien in de cloud

Als u geen eenmalige aanmelding nodig hebt, kunt u met een Active Directory-synchronisatie voor alleen de lokale organisatie de gebruikers in uw lokale Active Directory voorzien in de cloud. Deze oplossing kan van pas komen voor organisaties die e-mailroutering tussen organisaties in de cloud en een lokaal niet-Exchange berichtsysteem hebben, of voor organisaties die liever alle gebruikers opvragen via een lokale Active Directory. Organisaties met veel gebruikers zouden een oplossing op maat moeten overwegen om wachtwoorden te synchroniseren tussen de plaatselijke organisatie en de cloud, voor dit scenario.

Oplossingen van derden verkennen

Als u Exchange 2003 of een latere versie niet gebruikt, of als u een berichtensysteem via het web of een ander lokaal berichtensysteem gebruikt, kan het nodig zijn om in samenwerking met een partner een oplossing te bepalen die aansluit op uw eisen met de hulpprogramma's die in dit document worden beschreven. IMAP-e-mailmigratie kan bijvoorbeeld voldoende zijn als methode om postvakgegevens voor uw gebruikers te verplaatsen, terwijl een oplossing van een derde nodig kan zijn voor werkstroom op basis van berichten naar Exchange Online.

Terug naar boven

De variabelen: Wat u moet overwegen tijdens de voorbereiding van de implementatie

Nadat u uw e-mailimplementatieoptie voor de lange termijn hebt bepaald, dient u te weten welke hulpprogramma's u kunt gebruiken om postvakken naar de cloud te verplaatsen en de migratiefase een betere ervaring voor uw gebruikers en IT-personeel te maken. U dient ook rekening te houden met routering, e-mailstroom en identiteitsbeheer wanneer u een migratie voor een hybride implementatie plant.

 • Identiteitsbeheer

 • Microsoft Online Services Directory Synchronization-hulpprogramma

 • E-mailroutering

 • Migratie-methodes en hulpprogramma's

Identiteitsbeheer

Hoe wilt u de identiteit van gebruikers in de cloud beheren? U hebt twee opties:

 • Niet-gefedereerde identiteit

 • Eenmalige aanmelding (ook identiteitsfederatie genoend)

Niet-gefedereerde identiteit

Met niet-gefedereerde identiteit kunnen alle gebruikers met postvakken in de cloud gebruik maken van aanmeldgegevens van Office 365 om toegang te krijgen tot hun Office 365-bronnen. U kunt nieuwe gebruikersaccounts en wachtwoorden voor Office 365-gebruikers maken in de Office 365 Portal. U kunt ook directorysynchronisatie gebruiken om automatisch gebruikers te voorzien via de lokale Active Directory. In beide gevallen worden er aanmeldgegevens gegenereerd en beheerd door Office 365.

Als u een lokaal identiteitsbeheersysteem gebruikt, hebben gebruikers een set aanmeldgegevens voor hun Office 365-bronnen en een set aanmeldgegevens voor hun lokale bronnen.

De voordelen van een niet-gefedereerde identiteitsbeheeroplossing is dat er minder overhead is voor het implementeren en opzetten van de identiteitsoplossing. Voor sommige kleine organisaties of voor organisaties die alle bronnen binnenkort naar de cloud gaan verplaatsen, is een niet-gefedereerde identiteitsbeheeroplossing ideaal.

Het nadeel van een niet-gefedereerde identiteitsoplossing voor organisaties die gebruikersbronnen lokaal bewaren, is dat de gebruikerservaring gefragmenteerd is en dat er meer voorlichting nodig is over het beheer van aanmeldgegevens. Ondersteuning kan duur zijn als u van uw gebruikers vraagt twee sets aanmeldgegevens voor vele verschillende bronnen in twee implementaties te bewaren.

Voor grote en middelgrote organisaties worden beheer op lange termijn en de helpdesk-kosten voor een niet-gefedereerde identiteitsoplossing waarschijnlijk duurder dan bij een eenmalige aanmelding.

Eenmalige aanmelding

Wanneer u eenmalige aanmelding implementeert, gebruiken alle gebruikers met postvakken in de cloud hun bestaande lokale Active Directory-aanmeldgegevens om zowel lokale als cloudbronnen op te vragen.

Kort gezegd kunt u dit activeren door een of meerdere AD FS-servers te installeren in uw lokale organisatie. De AD FS-server wordt gefedereerd met uw Office 365-dienst in de cloud om gemachtigde toegang voor uw lokale identiteiten tot bepaalde Office 365- en Exchange Online-bronnen in uw clouddomeinnaamruimte te geven.

Het voordeel van eenmalige aanmelding is dat gebruikers geen nieuw aanmeldsysteem hoeven te leren. Naast voordelen voor gebruikers, zijn er ook vele voordelen voor beheerders:

 • Policy control:De beheerder kan accountsbeleidsregels beheren via Active Directory, waarmee de beheerder wachtwoordbeleid, werkstationbeperkingen, buitensluitingen en meer kan regelen zonder extra taken in de cloud te moeten uitvoeren.

 • Access control: De beheerder kan de toegang tot Office 365 zo beperken dat de diensten kunnen worden opgevraagd via de bedrijfsomgeving, via online servers, of beide.

 • Minder supportverzoeken: Vergeten wachtwoorden zijn in alle bedrijven een veel voorkomende bron van supportvragen. Als gebruikers minder wachtwoorden hebben te onthouden, is het minder waarschijnlijk dat ze die vergeten.

 • Beveiliging: Gebruikersidentiteiten en informatie zijn beschermd omdat alle servers en diensten die in eenmalige aanmelding worden gebruikt, lokaal worden beheerd en geregeld.

 • Ondersteuning voor sterke verificatie: U kunt sterke verificatie, ook tweefactorverificatie genoemd, gebruiken in Office 365. Maar als u sterke verificatie gebruikt, dient u eenmalige aanmelding te gebruiken.

Nadat u AD FS en directorysynchronisatie implementeert, beheert u alle gebruikers en bronnen vanaf uw bestaande lokale Active Directory.

Het nadeel van eenmalige aanmelding is dat u nieuwe servers moet installeren, waarvoor een certificaat moet worden uitgegeven door een certificaatautoriteit (CA) en waardoor complexiteit en kosten worden toegevoegd aan het gebruikersbeheer.

Opmerking   Eenmalige aanmelding wordt aanbevolen maar is niet vereist in een hybride implementatie.

Eenmalige aanmelding kan ook een goede oplossing zijn voor sommige grote organisaties die van plan zijn alle postvakken te migrereren naar Office 365 over een periode van vele maanden.

Op den duur is eenmalige aanmelding een goede oplossing voor het stroomlijnen van het beheer van gebruikersidentiteiten voor de meeste organisaties die van plan zijn een lokale set Active Directory-bronnen naast Office 365 te behouden.

Belangrijk

 • Voor eenmalige aanmelding met AD FS is lokale Active Directory nodig.

 • Voor eenmalige aanmelding dient u het Microsoft Online Services Directory Synchronization-hulpprogramma te installeren.

 • Als u alle postvakken naar de cloud wilt migreren en een eenmalige aanmelding wilt opzetten, kunt u AD FS of directorysynchronisatie niet implementeren voordat u een omschakelingsmigratie in Exchange uitvoert via het Exchange-configuratiescherm. U kunt echter een gefaseerde Exchange-migratie uitvoeren nadat u AD FS en directorysynchronisatie implementeert.

Raadpleeg voor meer informatie:

Terug naar boven

Het hulpprogramma adreslijstsynchronisatie voor Microsoft Online Services

Het hulpprogramma Microsoft Online Services Directory Synchronization wordt voornamelijk gebruikt om de globale adreslijst van Exchange te synchroniseren, complexe routeringsscenario's te ondersteunen en gebruikers te voorzien in een implementatie op meerdere locaties. Directorysynchronisatie is een vereiste voor de hybride implementatie en kan in sommige migratiescenario's leiden tot een beter resultaat, vooral als u enkele aanmelding wilt inschakelen.

Vanuit het perspectief van gebruikersbeheers is directorysynchronisatie echter bedoeld voor gebruik op lange termijn. Hoewel u de adressenlijstsynchronisatie kunt uitschakelen (en terug inschakelen), zou u moeten overwegen om adressenlijstsynchronisatie op lange termijn in te zetten. Voor meer planningsinformatie over het in- en uitschakelen van de adressenlijstsynchronisatie, zie de wiki-post Directory synchronization and source of authority (Adressen lijstsynchronisatie en autoriteitsbron).

Het directorysynchronisatie-hulpprogramma synchroniseert standaard in één richting van de lokale directory naar de cloud-directory door gebruikers- en postvakinformatie naar de cloud-directory voor uw Office 365-organisatie te schrijven.

Om enkele kenmerken van hybride implementatie in te schakelen, moet u schrijftoegang geven aan het hulpprogramma Directory Synchronization om berichtgerelateerde gebruikersgegevens te synchroniseren met de lokale Active Directory. De volgende functies worden geactiveerd door schrijftoegangsynchronisatie met uw lokale Active Directory:

 • Lokale postvakken archiveren in de cloud

 • Postvakken verplaatsen van de cloud naar de lokale Exchange-organisatie

 • Door de gebruiker beheerde lijsten van veilige en geblokkeerde afzenders van de cloud synchroniseren

 • Voicemail-meldingen van de cloud synchroniseren

Belangrijk   Directorysynchronisatie is vereist voor hybride implementatie, eenmalige aanmelding en gefaseerde Exchange-migratie.

Zie Active Directory synchronization: Roadmap (Active Directory-synchronisatie: stappenplan) voor meer informatie.

Terug naar boven

E-mailroutering

Over het algemeen is mailroutering voor een hybride implementatie eenvoudig. De hulpprogramma's (met name het Directory Synchronization-hulpprogramma) zijn geoptimaliseerd om uw MX-records te laten wijzen naar het MX-record van uw lokale Exchange-systeem als gezaghebbend domein. E-mail naar afzenders in de cloud worden vervolgens doorgestuurd van de lokale Exchange-organisatie naar de cloud. De Exchange Server Deployment Assistant legt uit hoe dit routeringsschema kan worden geconfigureerd voor hybride implementaties.

U kunt ook routering voor hybride implementaties configureren zodat het MX-record naar de cloud wijst als gezaghebbend domein. Voor meer informatie, zie Hybrid Routing – Pointing your MX record to the Cloud (Hybride routing - uw MX-record op de cloud richten).

Complexere e-mailrouteringconfiguraties zijn vaak nodig als u een lange-termijnimplementatie plant waarin de berichtenssytemen actief zijn in lokale en cloud-implementaties. In de meeste gevallen hoeft u geen complete routeringsscenario's te overwegen als u van plan bent al uw postvakken naar de cloud te migreren. Er kan een uitzondering zijn voor lange, gefaseerde migraties waarin geavanceerde routering nodig is om de servicekwaliteit voor e-mail te behouden tijdens de migratie.

Belangrijk   Zowel bij omschakelingsmigratie als bij gefaseerde Exchange-migratie wordt e-mailsynhronisatie voor korte termijn beheerd tijdens de migratiefase. Bij omschakelingsmigratie wordt e-mail met abonnementen gesynchroniseerd totdat de migratie is voltooid. Bij gefaseerde Exchange-migratie wordt de e-mail gerouteerd door het cloud-doeladres op de lokale postvakken te stempelen.

Terug naar boven

Migratie-methodes en hulpprogramma's

De volgende migratie-methodes en -hulpprogramma's zijn beschikbaar:

 • Verzoeken verplaatsen met de Mailbox Replication Service (MRS)

 • Omschakelingsmigratie Exchange

 • Gefaseerde Exchange-migratie

 • IMAP-e-mailmigratie

 • PST Capture

 • Oplossingen van derden

De Exchange Server Deployment Assistant legt uit hoe de meeste van deze oplossingen kunnen worden geïmplementeerd.

Verzoeken verplaatsen met de Mailbox Replication Service (MRS)

De Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS), die aanwezig is op alle Exchange 2010 Client Access-servers, is verantwoordelijk voor verplaatsingen van postvakken, het importeren en exporteren van .pst-bestanden en het herstellen van uitgeschakelde en voorlopig verwijderde postvakken.

Verplaatsingsverzoeken vereisen een hybride implementatie. Met verplaatsingsverzoeken kunt u postvakken heen en weer verplaatsen tussen uw plaatselijke Exchange-organisatie en de cloud. U kunt dit doen in de Exchange Management Console.

Als u van plan bent een hybride-implementatie voor lange termijn te migreren en te implementeren, zijn verplaatsingsverzoeken de aanbevolen manier om postvakken te migrereren.

Voor grote organisaties die Exchange 2003 of Exchange 2007 lokaal gebruiken en alle postvakken naar de cloud willen verplaatsen gedurende een periode van enkele maanden, kan het gebruik van verplaatsingsverzoeken, die een hybride implementatie inhouden, van pas komen.

Belangrijk   Verplaatsingsverzoeken vereisen een minimale installatie van een Exchange 2010 hybrideserver in uw lokale Exchange-organisatie. U moet Exchange 2003 of later gebruiken om de hybride oplossing te implementeren. De Exchange Server Deployment Assistant kan u helpen bij het genereren van een hybride implementatieplan.

Raadpleeg voor meer informatie:

Omschakelingsmigratie Exchange

Omschakelingsmigratie is voor organisaties met minder dan 1000 postvakken, die alle postvakken willen verplaatsen naar de cloud in een enkele bewerking. Gebruik E-mailmigratie in het Exchange-configuratiescherm om het hulpprogramma op te vragen.

Belangrijk

 • Omschakelingsmigratie ondersteunt alleen Exchange 2003 of later. Als u oudere versies van Exchange gebruikt, moet u IMAP-e-mailmigratie of een oplossing van een derde gebruiken.

 • Als u Exchange gebruikt en meer dan 1000 postvakken hebt, overweeg dan gefaseerde Exchange-migratie te gebruiken.

 • Als u van plan bent eenmalige aanmelding te implementeren, voer dat eerst een omschakelingsmigratie uit en stel daarna eenmalige aanmelding in (en directorysynchronisatie wanneer de migratie is voltooid). Als u directorysynchronisatie uitvoert voordat u omschakelingsmigratie uitvoert, mislukt de migratie.

Zie de volgende Exchange Online-onderwerpen voor meer informatie:

Terug naar boven

Gefaseerde Exchange-migratie

Gefaseerde Exchange-migratie voor grotere organisaties of organisaties die postvakken gedurende een langere tijd willen migreren naar de cloud. In dit scenario kunt u sommige postvakken migreren naar de cloud terwijl de overige postvakken in de lokale organisatie blijven. Gebruik E-mailmigratie in het Exchange-configuratiescherm om het hulpprogramma op te vragen.

Belangrijk

 • Gefaseerde Exchange-migratie is ontworpen voor organisaties die van plan zijn alle lokale postvakken uiteindelijk naar de cloud te verplaatsen. Het gebruik van gefaseerde Exchange-migratie voor een beperkt aantal postvakken in het kader van een groter co-existentiescenario is niet de beste werkwijze.

 • Gefaseerde Exchangemigratie ondersteunt enkel Exchange 2003 of 2007. Als u oudere versies van Exchange gebruikt, moet u IMAP-e-mailmigratie of een oplossing van een derde gebruiken. Als u Exchange 2010 gebruikt, moet u een hybride implementatie instellen en verplaatsingsverzoeken gebruiken om te migreren.

 • Gefaseerde Exchange-migratie vereist directorysynchronisatie.

 • Als u eenmalige aanmelding wilt gebruiken als onderdeel van uw implementatieplan voor lange termijn, stel dan eenmalige aanmelding en directorysynchronisatie in voordat u de gefaseerde Exchange-migratie uitvoert.

Raadpleeg voor meer informatie:

IMAP-e-mailmigratie

IMAP-e-mailmigratie is ontworpen als reservemigratiemiddel voor e-mail voor veel verschillende e-mailservers. Als u Exchange 2000 Server of Exchange Server 5.5 Service Pack 4 of elke andere compatibele IMAP-server, zoals Gmail, gebruikt, is IMAP-e-mailmigratie een optie. Gebruik e-mailmigratie in het Exchange-configuratiescherm en een CSV-bestand.

Zie de volgende Exchange Online-onderwerpen voor meer informatie:

PST Capture

Een andere methode om postvakitems te migreren naar cloudpostvakken is met Microsoft Exchange PST Capture. Met PST Capture kunt u zoeken naar PST-bestanden op computers in uw interne organisatie, deze bestanden verzamelen en vervolgens importeren in cloudpostvakken. U kunt PST Capture ook gebruiken om PST-bestanden te importeren naar lokale primaire of archiefpostvakken. Zie Microsoft Exchange PST Capture voor meer informatie.

Oplossingen van derden

Hier volgen enkele migratiehulpprogamma's van derden en partners die kunnen helpen bij Exchange-migraties van niet-Microsoft-platforms:

 • Binary Tree   Aanbieder van migratie van berichtsystemen tussen platforms en co-existentiesoftware met producten die analyse, co-existentie en migratie van lokale en online berichtsystemen en samenwerkingsomgevingen op basis van IBM Lotus Notes en Domino, Microsoft Exchange en Microsoft SharePoint mogelijk maken.

 • BitTitan  Aanbieder van selfservice e-mailmigratie en co-existentie-oplossingen voor Exchange 2007 en Exchange Online.

 • Cemaphore   Aanbieder van migratieoplossingen voor lokale Microsoft Exchange naar Microsoft Online.

 • Quest   Aanbieder van migratie-oplossingen voor Exchange Online en SharePoint Online, waaronder migraties van Lotus Notes en Novell GroupWise naar Exchange Online.

 • Metalogix   Aanbieder van migratie-oplossingen naar Exchange Online en SharePoint Online.

Terug naar boven

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.