Een mobiel apparaat voor een gebruiker wissen

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2010-09-14

Als het mobiele apparaat van een gebruiker is zoekgeraakt of gestolen, kunt u het best direct alle gegevens van het apparaat wissen zodat gevoelige gegevens, bijvoorbeeld persoonsgegevens of vertrouwelijke berichten, niet worden geopend door iemand anders dan de eigenaar van het postvak. Desgewenst kunt u ook alle gegevens wissen op een mobiel bedrijfsapparaat dat u wilt toewijzen aan een andere gebruiker. U kunt alleen een mobiel apparaat wissen voor een gebruiker wanneer de inhoud van het postvak wordt gesynchroniseerd met Exchange ActiveSync.

Het wissen van een mobiel apparaat waartoe u geen fysieke toegang hebt, wordt wissen van gegevens op een extern apparaat genoemd.

Een mobiel apparaat kan op verschillende manieren worden gewist:

Een mobiel apparaat kan ook automatisch worden gewist met het Exchange ActiveSync-apparaatbeleid als u hebt ingesteld dat alle gegevens op een apparaat worden gewist nadat de gebruiker het maximumaantal aanmeldingspogingen heeft overschreden voordat het apparaat wordt gewist.

Voordat u begint

U moet lid zijn van de ingebouwde rollengroep Organisatiebeheer of Helpdesk als u de pagina Opties van een gebruiker wilt openen. Zie Rolgroepsleden toevoegen of verwijderen als u wilt weten hoe u een gebruiker toevoegt aan een rollengroep. Met de RBAC-rol Gebruikersopties worden de specifieke machtigingen toegewezen die nodig zijn om de pagina Opties van een gebruiker te openen.

Opmerking   Niet alle apparaten ondersteunen het wissen op afstand. U wilt mogelijk het gebruik van apparaten die deze mogelijkheid niet ondersteunen, beperken om de intellectuele eigendomsrechten van uw organisatie te beschermen.

Let op   Aangezien het op afstand wissen van het apparaat afhankelijk is van de apparaatverbinding met de server, moet u ook een apparaatvergrendeling en een maximumaantal mislukte aanmeldingspogingen afdwingen in het Exchange ActiveSync-apparaatbeleid. Hiervoor gaat u als volgt te werk: Een nieuwe apparaatbeleidsregel van ActiveSync maken.

Let op   Nadat een apparaat opnieuw is ingesteld door middel van wissen op afstand, is het toch nog mogelijk om met geavanceerde programma's de gegevens te herstellen.

Vraag de gebruiker zijn of haar eigen mobiele apparaat te wissen

Vraag de gebruiker het mobiele apparaat te wissen volgens de stappen in Uw mobiele telefoon beheren als hij via Outlook Web App toegang heeft tot zijn postvak.

Wis een mobiel apparaat in de lijst Postvakken

 1. Selecteer in het configuratiescherm van Exchange in het veld Kies wat er moet worden beheerd Mijn organisatie > Gebruikers en groepen > Postvakken.

 2. Selecteer de gebruiker in de lijst met postvakken en klik op Details.

 3. Selecteer Exchange ActiveSync onder Telefoon- en spraakfuncties, en klik vervolgens op Bewerken.

 4. Selecteer onder Mobiele apparaten het mobiele apparaat dat verloren is en klik op Apparaat wissen.

 5. Klik op Opslaan.

U kunt de wisstatus van een apparaat zien door dit te selecteren en op Details te klikken.

Opmerking   Het mobiele apparaat ontvangt pas de opdracht voor wissen op afstand wanneer het de volgende keer synchronisatie met Microsoft Exchange probeert uit te voeren. Als u een verloren telefoon vindt voordat deze wordt gewist, kunt u het wissen op afstand omkeren volgens de instructies in Het wissen van een mobiel apparaat omkeren. Informeer gebruikers dat als ze een telefoon vinden, contact met u moeten opnemen om het wissen op afstand om te keren voordat zij de telefoon proberen te synchroniseren. Er wordt een bevestigingsbericht verzonden naar de gebruiker zodra de gegevens op het externe apparaat zijn gewist.

Terug naar boven

Wis een mobiel apparaat op de pagina Opties van de gebruiker

 1. Selecteer Een andere gebruiker in het veld Kies wat er moet worden beheerd in het configuratiescherm van Exchange.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Selecteer een postvak het account van de gebruiker en klik op OK. De pagina Opties voor de geselecteerde gebruiker wordt weergegeven. Boven aan de pagina staat in een notitie aan welk postvak u werkt.

 3. Selecteer Telefoon > Mobiele telefoons.

 4. Selecteer het apparaat dat u wilt wissen en klik op Apparaat wissen.

 5. In het geopende dialoogvenster wordt u gevraagd of u het apparaat daadwerkelijk wilt wissen. Klik op Ja. De status van het mobiele apparaat wordt weergegeven als Wissen in behandeling totdat het apparaat weer verbinding maakt met het account.

 6. Nadat het externe apparaat is gewist, kunt u dit verwijderen uit de lijst met mobiele telefoons.

 7. Wanneer u klaar bent, sluit u het venster om terug te gaan naar het configuratiescherm van Exchange voor uw organisatie.

Opmerking   Het mobiele apparaat ontvangt pas de opdracht voor wissen op afstand wanneer het de volgende keer synchronisatie met Microsoft Exchange probeert uit te voeren. Als u een verloren telefoon vindt voordat deze wordt gewist, kunt u het wissen op afstand omkeren volgens de instructies in Het wissen van een mobiel apparaat omkeren. Informeer gebruikers dat als ze een telefoon vinden, contact met u moeten opnemen om het wissen op afstand om te keren voordat zij de telefoon proberen te synchroniseren. Er wordt een bevestigingsbericht verzonden naar de gebruiker zodra de gegevens op het externe apparaat zijn gewist.

Terug naar boven

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.