Een gebruiker verbergen in het gedeelde adresboek in Live@edu

 

Van toepassing op: Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2013-01-28

U kunt de contactgegevens van een gebruiker in het gedeelde adresboek verbergen om te voldoen aan een aantal eisen voor privacy en naleving van wetten, zoals de FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) in de Verenigde Staten of de wet voor gegevensbeveiliging in Europa. Gebruikers kunnen deze instelling niet zelf configureren voor hun eigen profielen, maar een beheerder kan het postvakplan GalDisabledMailboxPlan aan een postvak toewijzen zodat de contactgegevens van een gebruiker niet zichtbaar zijn.

In een Live@edu-organisatie gaat u hiervoor als volgt te werk:

Nieuwe gebruikers verbergen in het gedeelde adresboek

Gebruik het Exchange-configuratiescherm

  1. Navigeer naar Uw organisatie beheren > Gebruikers & Groepen > Postvakken > Nieuw.

  2. Selecteer GalDisabledMailboxPlan in de vervolgkeuzelijst Postvakplan.

Windows PowerShell gebruiken

Zie Windows PowerShell gebruiken in Exchange Online voor informatie over het installeren en configureren van Windows PowerShell en het tot stand brengen van een verbinding met de service.

Voer de volgende opdracht uit:

New-Mailbox -Name <Name> -WindowsLiveID <Microsoft ID> -Password (ConvertTo-SecureString -String '<Password>' -AsPlainText -Force) -MailboxPlan GalDisabledMailboxPlan

Als u bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker met de naam "Tamara Johnston" met de id tjohnston@contoso.edu en het wachtwoord Pa$$word1 wilt verbergen, voert u de volgende opdracht uit:

New-Mailbox -Name "Tamara Johnston" -WindowsLiveID tjohnston@contoso.edu -Password (ConvertTo-SecureString -String 'Pa$$word1' -AsPlainText -Force) -MailboxPlan GalDisabledMailboxPlan
Alle nieuwe gebruikers verbergen

Wilt u alle nieuwe gebruikers die u maakt verbergen? Stel GalDisabledMailboxPlan in als het standaardpostvakplan door de volgende opdracht uit te voeren:

Set-MailboxPlan GalDisabledMailboxPlan -IsDefault

Ga voor meer informatie naar Een standaardpostvakplan weergeven en instellen.

Terug naar boven

Bestaande gebruikers verbergen in het gedeelde adresboek

Gebruik het Exchange-configuratiescherm

  1. Navigeer naar Uw organisatie beheren > Gebruikers & Groepen > Postvakken.

  2. Selecteer in de lijst Postvakken het postvak dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Details.

  3. Selecteer in het gedeelte Postvakinstellingen de optie GalDisabledMailboxPlan in de vervolgkeuzelijst Postvakplan.

  4. Klik op Opslaan.

Wilt u deze procedure ongedaan maken? Zie Gebruikers weer zichtbaar maken in het gedeelde adresboek.

Windows PowerShell gebruiken

Zie Windows PowerShell gebruiken in Exchange Online voor informatie over het installeren en configureren van Windows PowerShell en het tot stand brengen van een verbinding met de service.

Voer de volgende opdracht uit:

Set-Mailbox <Identity> -MailboxPlan GalDisabledMailboxPlan

Als u bijvoorbeeld de gebruiker tamaraj@contoso.edu wilt verbergen in het gedeelde adresboek, voert u de volgende opdracht uit:

Set-Mailbox tamaraj@contoso.edu -MailboxPlan GalDisabledMailboxPlan
Een groot aantal bestaande gebruikers verbergen

Zie Een postvakplan toewijzen aan een groot aantal gebruikersaccounts in Live@edu met Windows PowerShell. U kunt hiervoor de waarde GalDisabledMailboxPlan gebruiken met de parameter MailboxPlan.

Terug naar boven

Waar u aan moet denken

Hieronder ziet u enkele bekende problemen en aanbevolen procedures.

E-mailtoepassingen voor verborgen gebruikers

De GalDisabledMailboxPlan voorkomt dat Microsoft Office Outlook verbinding maakt met het postvak via Outlook Anywhere. Outlook kan echter wel verbinding met het postvak maken via POP of IMAP. Verborgen gebruikers kunnen verbinding maken met hun postvak via Outlook Web App, POP3, IMAP4 en Exchange ActiveSync-clients.

Verborgen gebruikers en groepen

Een Exchange Online-beheerder kan distributiegroepen maken die verborgen gebruikers bevatten. We bevelen dit echter niet aan, omdat afhankelijk van de gebruikte e-mailclient, verborgen gebruikers zichtbaar kunnen zijn in de eigenschappen van de groep.

Als u verborgen gebruikers wilt opnemen in openbare groepen en u zich zorgen maakt over de privacy van gebruikers, kunt u dynamische distributiegroepen maken. Het lidmaatschap van een dynamische distributiegroep wordt opnieuw berekend telkens wanneer een bericht naar de groep wordt verzonden. Deze berekening is gebaseerd op de filters en voorwaarden die u zelf definieert. Ga voor meer informatie naar Dynamische distributiegroepen.

De invloed van postvakplannen op gebruikers

Het toewijzen van een postvakplan aan een postvak behelst veel meer dan het verbergen van contactgegevens in het gedeelde adresboek. Zorg ervoor dat u weet welke invloed het postvakplan heeft op de gebruiker voordat u een postvakplan toewijst. Ga voor meer informatie naar Postvakplannen voor Outlook Live.

Gebruikers weer zichtbaar maken in het gedeelde adresboek

Als u gebruikers zichtbaar wilt maken in het gedeelde adresboek, wijzigt u het postvakplan van de gebruiker van GalDisabledMailboxPlan naar DefaultMailboxPlan. Hiervoor gebruikt u de het Exchange-configuratiescherm of Windows PowerShell.

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.