Meer informatie over verbonden accounts

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2011-11-23

U kunt met maximaal vijf e-mailaccounts verbinding maken vanaf uw cloudaccount. Hierdoor kunt u e-mailberichten van die verbonden accounts verzenden, ontvangen en lezen in Outlook Web App. Klik op Opties > Zie alle opties > Account > Verbonden accounts en u kunt beginnen.

noteOpmerking:
Mogelijk is deze voorziening niet beschikbaar voor uw account.
Verbinding maken met andere e-mailaccounts

Het account waarmee u verbinding maakt, staat waarschijnlijk POP- of IMAP-toegang toe. Bij sommige e-mailservices moet u POP- of IMAP-toegang inschakelen door u aan te melden bij het account. Bij andere services wordt POP- of IMAP-toegang automatisch toegestaan. Controleer voordat u verbinding maakt vanuit Outlook Web App of u POP- of IMAP-toegang hebt ingeschakeld voor de account waarmee u verbinding maakt. Zie POP- of IMAP-toegang inschakelen om verbinding te maken met een andere account voor informatie over het inschakelen van POP- of IMAP-toegang voor e-mailservices die regelmatig worden gebruikt.

Met POP3 (Post Office Protocol versie 3) kunt u gegevens van een e-mailserver op internet ophalen en downloaden naar een e-mailprogramma op uw computer of mobiele telefoon. Met IMAP4 (Internet Message Access Protocol versie 4rev1) kunt u niet alleen e-mail van het verbonden account ophalen, maar kunt u ook een map- of labelstructuur van uw verbonden account kopiëren naar uw computer of mobiele telefoon. Zie POP3- en IMAP4-e-mailprogramma's gebruiken voor meer informatie over POP en IMAP.

E-mail van andere accounts ophalen
E-mail verzenden met het adres van het verbonden account

U kunt e-mail vanuit uw cloudaccount beantwoorden of verzenden met behulp van het adres van een verbonden account. Selecteer in het e-mailbericht het e-mailadres van het verbonden account in de vervolgkeuzelijst Van. Wanneer u een bericht verzendt met het adres van het verbonden account, wordt het bericht verzonden door uw cloudaccount namens het e-mailadres van uw verbonden account. Als u geen e-mail kunt verzenden met het adres van een verbonden account, controleert u of u het eigendom van de account hebt geverifieerd zodat u via het adres van dit account e-mail kunt verzenden. Klik onder Opties > Account > Verbonden accounts op de koppeling voor de verbonden account die wordt weergegeven onder de kolom Actie om opnieuw een bevestigingsmail te verzenden naar uw verbonden account. Meld u vervolgens aan bij dit account en klik op de koppeling in de bevestigingsmail om verzend- en beantwoordingstoegang met dit adres vanaf uw cloudaccount in te schakelen.

Gedownloade berichten sorteren met regels voor Postvak IN

Nadat u een verbonden account hebt toegevoegd, kunt u met de regel voor het Postvak IN Ontvangen via deze account berichten van die account verplaatsen naar de door u opgegeven map.

 1. U kunt een regel maken door te klikken op Opties > Regel voor Postvak IN maken.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik in het venster Nieuwe regel voor Postvak IN op Meer opties.

 4. Klik onder Als het bericht is ontvangen en op Is verzonden of ontvangen en klik vervolgens op Ontvangen via deze account.

 5. Selecteer de verbonden account waarvoor u deze regel maakt.

 6. Selecteer onder Doe het volgende de optie Verplaats het bericht naar map en volg de aanwijzingen om een map te selecteren of maken waarnaar het bericht moet worden verplaatst.

 7. Klik op Opslaan om uw regel te voltooien.

Status van verbonden accounts en de frequentie van e-maildownloads controleren

Als u snel de verbindingsstatus met uw verbonden account wilt controleren, bekijkt u de kolom Status voor het geselecteerde account in Opties > Alle opties bekijken > Account > Verbonden accounts. Of klik op Details voor de account om de gedetailleerde verbindingsstatus weer te geven in het gedeelte Huidige status. In het gedeelte Huidige status wordt nuttige informatie over het verbonden account weergegeven. Als er voor uw verbonden account geen e-mail wordt gedownload, kunt u in dit gedeelte informatie vinden over hoe u het probleem kunt oplossen. Na het maken van de aanbevolen wijzigingen in het gedeelte Huidige status klikt u op Opslaan en vervolgens wordt er in Outlook Web App geprobeerd de e-mail van de account te downloaden. In plaats van het verwijderen van de accountverbinding wordt u aangeraden het probleem met uw verbonden account op te lossen met de informatie in het gedeelte Huidige status. Eerder gedownloade berichten worden opnieuw gedownload als u een verbinding verwijdert en deze opnieuw instelt.

Wanneer u eerst een verbonden account toevoegt, wordt de e-mail onmiddellijk gedownload. Na deze eerste download wordt e-mail elk uur van de verbonden accounts doorgestuurd wanneer u niet bent ingeschreven op Outlook Web App. Wanneer u bent ingeschreven bij Outlook Web App worden e-mails regelmatiger doorgestuurd. Om e-mail continu te downloaden van uw verbonden accounts, klikt u op de knop Controleren op berichten bovenaan de berichtenlijst.

Wat moet ik nog meer weten?

 • Als u verbinding maakt met een account waarvoor POP-toegang wordt ondersteund, worden e-mailberichten standaard zowel in het postvak van uw verbonden account als in uw e-mail in uw cloudaccount bewaard. Bij sommige services wordt er echter geen kopie geplaatst in het Postvak IN, tenzij u dit hebt opgegeven in de instellingen van het desbetreffende account.

 • Als u een Hotmail-account gebruikt om e-mailberichten te verzenden en ontvangen, moet u zich elke 120 dagen minstens één keer aanmelden om te voorkomen dat het Hotmail-account wordt verwijderd. (Inactieve Hotmail-accounts worden verwijderd om ongewenste e-mail te bestrijden.)

 • U kunt een Hotmail-account, een e-mailaccount met IMAP-ondersteuning of een e-mailaccount met POP-ondersteuning toevoegen. Als u e-mailberichten wilt ontvangen van een niet-Hotmail-account zonder ondersteuning voor POP- of IMAP-toegang, moet u de e-mailberichten doorsturen. Raadpleeg uw e-mailaccountprovider om na te gaan of deze functie voor het doorsturen van e-mail wordt ondersteund. Als dit het geval is, kunt u uw e-mailberichten doorsturen van uw andere account naar uw account in uw cloudaccount.

 • Als u via POP-toegang verbinding maakt met een account, ontvangt u mogelijk niet alle berichten in het Postvak IN van de andere account. Als dat het geval is, controleert u de instellingen voor POP-toegang voor uw andere account.

 • Als u niet de inhoud ziet die u van een verbonden account verwacht, hebt u mogelijk twee accounts ingesteld met dezelfde combinatie van gebruikers-id en wachtwoord. Zie "Ik heb een verbinding ingesteld voor een niet-Hotmail-account, maar Outlook Web App is in plaats daarvan verbonden met een Hotmail-account" in Veelgestelde vragen: E-mail downloaden van verbonden accounts.

Wat als ik meer wil weten?

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.