Windows PowerShell installeren en configureren

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2010-05-18

Voordat u Windows PowerShell kunt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de juiste versie van Windows PowerShell en Windows Remote Management (WinRM) op de computer hebt geïnstalleerd en geconfigureerd. U moet het Windows Management Framework gebruiken, dat de correcte versies van Windows PowerShell v2 en WinRM 2.0 bevat.

Als op uw computer Windows 7 of Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd, hoeft u niets te installeren. Het Windows Management Framework is al geïnstalleerd.

U kunt het Windows Management Framework downloaden en installeren als op uw computer een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) of SP2

 • Windows Server 2008 SP1 of SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Aan de slag:

 1. Eerdere versies van Windows PowerShell verwijderen van uw computer

 2. Eerdere versies van WinRM verwijderen van uw computer

 3. Het Windows Management Framework installeren

 4. Controleren of Windows PowerShell scripts kan uitvoeren

 5. Controleren of WinRM Windows PowerShell toestaat verbinding te maken

1. Eerdere versies van Windows PowerShell verwijderen van uw computer

Voordat u het Windows Management Framework kunt installeren, moet u eventuele bestaande versies van Windows PowerShell verwijderen.

Opmerking   Deze stap is niet vereist voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2.

Windows PowerShell verwijderen uit Windows Vista

 1. Open in het Configuratiescherm in Programma’s in Programma’s en onderdelen eventuele exemplaren van Windows PowerShell die in de lijst met geïnstalleerde programma's staan. Zo kan de CTP-versie (Community Technology Preview) van Windows PowerShell v2 worden weergegeven als Windows PowerShell (TM) V2.

 2. Selecteer onder Taken de optie Geïnstalleerde updates weergeven en verwijder alle exemplaren van Windows PowerShell die worden weergegeven in de lijst met geïnstalleerde updates. Windows PowerShell V1 kan bijvoorbeeld als Windows-update worden weergegeven met een van de volgende nummers voor een Microsoft Knowledge Base-artikel:

  • KB928439

  • KB923569

Windows PowerShell verwijderen uit Windows Server 2008

 1. Open Serverbeheer en ga naar Functies.

  1. Klik op Functies verwijderen.

  2. Selecteer Windows PowerShell en voer de aanwijzingen voor verwijdering uit.

 2. Open in het Configuratiescherm in Programma’s in Programma’s en onderdelen eventuele exemplaren van Windows PowerShell die in de lijst met geïnstalleerde programma's staan.

 3. Selecteer onder Taken de optie Geïnstalleerde updates weergeven. Verwijder alle versies van Windows PowerShell die in de lijst met geïnstalleerde updates staan.

Bovenkant pagina

Windows PowerShell verwijderen uit Windows Server 2003 of Windows XP

 1. Open Software in het Configuratiescherm en verwijder alle exemplaren van Windows PowerShell die worden weergegeven in de lijst met geïnstalleerde programma's.

 2. Schakel in Software het selectievakje Updates weergeven in. Verwijder alle versies van Windows PowerShell die in de lijst met geïnstalleerde updates staan. Windows PowerShell V1 kan bijvoorbeeld als Windows-update worden weergegeven met het nummer KB926139 voor een Microsoft Knowledge Base-artikel.

Bovenkant pagina

2. Eerdere versies van WinRM verwijderen van uw computer

Voordat u het Windows Management Framework kunt installeren, moet u eventuele bestaande versies van WinRM verwijderen.

Opmerking   Deze stap is niet vereist voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2.

WinRM verwijderen uit Windows Vista of Windows Server 2008

 1. Open Programma’s en onderdelen in Programma’s in het Configuratiescherm en verwijder eventuele exemplaren van Windows Remote Management die in de lijst met geïnstalleerde programma's staan.

 2. Selecteer onder Taken de optie Geïnstalleerde updates weergeven. Verwijder alle versies van Windows Remote Management die in de lijst met geïnstalleerde updates staan. Zo kan de CTP (Community Technology Preview) van WinRM 2.0 als WindowsRemoteManagement worden weergegeven met een van de volgende nummers voor een Knowledge Base-artikel:

  • KB936059

  • KB950099

Windows PowerShell verwijderen uit Windows Server 2003 of Windows XP

 1. Open Software in het Configuratiescherm en verwijder alle exemplaren van Windows Remote Management die worden weergegeven in de lijst met geïnstalleerde programma's.

 2. Schakel in Software het selectievakje Updates weergeven in. Verwijder alle versies van Windows Remote Management die in de lijst met geïnstalleerde updates staan. WinRM kan bijvoorbeeld als Windows-update worden weergegeven met het nummer KB936059 voor een Microsoft Knowledge Base-artikel.

Bovenkant pagina

3. Het Windows Management Framework installeren

 • Download en installeer het Windows Management Framework. Kies het pakket met Windows PowerShell v2 en WinRM2.0 dat van toepassing is op uw besturingssysteem, systeemarchitectuur en taal.

  Nadat u WinRM en Windows PowerShell hebt geïnstalleerd, configureert u de software zodanig dat deze correct functioneert zoals in de volgende stappen wordt beschreven.

  Opmerking   Als uw lokale computer wordt beveiligd door een ISA-server (Microsoft Internet Security and Acceleration), moet u misschien op uw lokale computer de Windows Firewall-client installeren of een proxyserver configureren om Windows PowerShell te verbinden met de cloudservice. Zie Windows PowerShell: Veelgestelde vragen voor beheerders voor meer informatie.

Bovenkant pagina

4. Controleren of Windows PowerShell scripts kan uitvoeren

 1. Klik op Start > Alle programma’s > Accessoires > Windows PowerShell.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het Windows PowerShell te openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en selecteer Als administrator uitvoeren als u Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 uitvoert. Als u een prompt van Gebruikersaccountbeheer krijgt met de vraag of u wilt doorgaan, antwoordt u met Doorgaan.

  • Klik op Windows PowerShell als u Windows XP of Windows Server 2003 uitvoert.

 3. Voer de volgende opdracht uit:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Als de geretourneerde waarde iets anders is dan RemoteSigned, moet u de waarde wijzigen in RemoteSigned.

  Opmerking   Als u het scriptuitvoeringsbeleid instelt op RemoteSigned, kunt u alleen scripts uitvoeren die u op de computer maakt, of scripts die zijn ondertekend door een betrouwbare bron.

Scripts inschakelen zodat deze worden uitgevoerd in Windows PowerShell

Voer de volgende opdracht uit in de Windows PowerShell-sessie die u zojuist als administrator hebt geopend:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Bovenkant pagina

5. Controleren of WinRM Windows PowerShell toestaat verbinding te maken

 1. Klik op Start > Alle programma’s > Accessoires.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om een opdrachtprompt te openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren als u Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 uitvoert. Als u een prompt van Gebruikersaccountbeheer krijgt met de vraag of u wilt doorgaan, antwoordt u met Doorgaan.

  • Klik op Opdrachtprompt als u Windows XP of Windows Server 2003 uitvoert.

 3. Voer de volgende opdrachten uit via de opdrachtprompt:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Opmerking   Als de WinRM-service al wordt uitgevoerd, hoeft u deze niet te starten. U kunt de status van de WinRM-service controleren door de opdracht sc query winrm uit te voeren.

 4. Zoek in de resultaten naar de waarde Basic = . Als de waarde Basic = false is, moet u de waarde wijzigen in Basic = true.

  Opmerking   Als u de WinRM-service hebt gestart en u hoeft de waarde Basic niet te wijzigen, voert u de opdracht net stop winrm uit om de WinRM-service te stoppen.

WinRM configureren zodat basisverificatie wordt ondersteund

 1. Voer de volgende opdracht uit bij de opdrachtprompt die u zojuist als administrator hebt geopend. De waarde tussen de haakjes { } is hoofdlettergevoelig:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Controleer de waarde Basic = true in de uitvoer van de opdracht.

  Opmerking   Als u de WinRM-service hebt gestart, voert u de opdracht net stop winrm uit om de WinRM-service te stoppen.

Bovenkant pagina

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.