Werken met mappen

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2011-11-23

De berichten die u ontvangt, worden standaard in uw Postvak IN opgeslagen. U kunt uw berichten ook indelen in een hiërarchisch mappensysteem en aanpassingen maken als dat nodig is.

Hoe maak ik een nieuwe e-mailmap?

 1. Klik in het Navigatiedeelvenster op E-mailBerichten om de lijst van alle mappen in uw Postvak IN weer te geven.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin u een nieuwe map wilt maken. Als u bijvoorbeeld een submap in uw Postvak IN wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op Postvak IN. Als u een nieuwe map op hetzelfde niveau als uw Postvak IN wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op uw naam boven aan de lijst met mappen.

 3. Klik op Nieuwe map maken.

 4. Geef de naam van uw nieuwe map op.

 5. Druk op ENTER om uw wijzigingen op te slaan.

Hoe maak ik een nieuwe agendamap?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op AgendaAgenda.

 2. Klik op Nieuwe agenda maken.

 3. Geef de naam van de nieuwe agenda op.

 4. Druk op ENTER om uw wijzigingen op te slaan.

Hoe maak ik een nieuwe map met contactpersonen?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op ContactpersoonContactpersonen.

 2. Klik op Nieuwe map maken.

 3. Geef een naam op voor de nieuwe contactpersonenmap.

 4. Druk op ENTER om uw wijzigingen op te slaan.

Hoe maak ik een nieuwe takenmap?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op TaakTaken.

 2. Klik op Nieuwe map maken.

 3. Geef een naam op voor de nieuwe takenmap.

 4. Druk op ENTER om uw wijzigingen op te slaan.

Hoe verwijder ik een map?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op E-mailBerichten om de lijst van alle mappen in uw postvak weer te geven.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen Verwijderen in het menu.

Hoe wijzig ik de naam van een map?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op E-mailBerichten om de lijst van alle mappen in uw postvak weer te geven.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 3. Geef de nieuwe naam van de map op en druk op ENTER.

Hoe kan ik een map verplaatsen of kopiëren?

U kunt mappen op twee manieren verplaatsen of kopiëren.

Door te slepen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op E-mailBerichten om de lijst van alle mappen in uw postvak weer te geven.

 2. Als u een map wilt verplaatsen, sleept u de map naar de locatie waar u deze naartoe wilt verplaatsen.

 3. Als u een map wilt kopiëren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en sleept u de map naar de gewenste locatie. Tijdens het slepen van de map wordt een plusteken naast de aanwijzer weergegeven.

Met behulp van het snelmenu

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op E-mailBerichten om de lijst van alle mappen in uw postvak weer te geven.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt verplaatsen of kopiëren en klik in het menu vervolgens op Map verplaatsenMap verplaatsen of Map kopiërenMap kopiëren. Er wordt een nieuw venster geopend waarin de mappen worden weergegeven waarnaar u de map kunt verplaatsen of kopiëren. Selecteer de locatie waarnaar u de map wilt verplaatsen of kopiëren en klik vervolgens op Verplaatsen of Kopiëren.

 3. U kunt ook een nieuwe map maken waarin u de verplaatste of gekopieerde map kunt plaatsen. Hiertoe klikt u op Nieuwe map maken in het venster Naar map verplaatsen of Naar map kopiëren.

Wat moet ik nog meer weten?

 • De mappen die u maakt, kunnen op hetzelfde niveau staan als uw standaardmappen, zoals het Postvak IN of Postvak UIT. U kunt ook submappen maken in een willekeurige bestaande e-mailmap. U kunt bijvoorbeeld submappen in uw Postvak IN maken. Mappen die zijn gemaakt in de Agenda, Contactpersonen of Taken, worden gemaakt als submappen van de bovenliggende mappen. Submappen zijn van hetzelfde type als de bovenliggende map. Als u bijvoorbeeld een submap van de map Agenda maakt, wordt de nieuwe map automatisch ook een agendamap.

 • U moet misschien het venster van uw browser vernieuwen als u uw nieuwe map in de lijst met mappen wilt weergeven.

 • Als u een map met persoonlijke gegevens wilt maken als een submap van een e-mailmap, kunt u de map eerst maken en vervolgens verplaatsen naar de gewenste locatie. Sommige mappen, zoals Postvak IN, kunnen niet worden verplaatst.

 • De naam van sommige mappen, zoals Postvak IN, kan niet worden gewijzigd. Als de naam van de map niet kan worden gewijzigd, wordt de optie Naam wijzigen grijs weergegeven in het menu.

 • Nadat u de map hebt verwijderd, wordt deze verplaatst naar de map Verwijderde items. De map wordt pas definitief verwijderd als u de map Verwijderde items leegmaakt of de map handmatig uit de map met Verwijderde items verwijdert.

Meer informatie

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.