Limieten voor berichten en geadresseerden

[Aan dit artikel wordt nog gewerkt.]  

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2014-01-31

Nadat u uw organisatie hebt ingeschreven, hebben gebruikers mogelijk de volgende vragen over een aantal zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de manier waarop ze e-mail gebruiken:

  • Gelden er limieten voor de grootte van te verzenden e-mailberichten?

  • Welke limieten voor geadresseerden worden toegepast op e-mailberichten?

De limieten voor berichten, postvakken, geadresseerden en e-mailclients vallen in een van de volgende categorieën:

Belangrijk   Houd rekening met het volgende:

  • De limieten die voor uw domein gelden, kunnen verschillen afhankelijk van hoe lang uw domein al in de service is ingeschreven. Als een limiet in de datacentra van Microsoft wordt gewijzigd, kan het even duren voordat de wijziging op alle bestaande klanten is toegepast.

  • U kunt de meeste van deze limieten niet aanpassen, maar het is belangrijk dat u en uw gebruikers weten dat ze er zijn.

  • Deze limieten gelden voor interne en externe geadresseerden.

Berichtlimieten

Deze limieten gelden voor alle e-mailberichten.

 

Limiet Waarde

Maximale berichtgrootte   De maximale grootte van een e-mailbericht. De totale grootte wordt bepaald door de berichtkop, de hoofdtekst en eventuele bestandsbijlagen van het bericht.

Opmerking   Een e-mailclient kan de grootte van een afzonderlijke bestandsbijlage beperken tot een waarde die veel kleiner is dan de maximale grootte voor berichten. In Outlook Web App is de maximale bestandsgrootte voor afzonderlijke bijlagen bijvoorbeeld 10 MB.

25 MB

Limiet voor aantal bestandsbijlagen   Het maximaal toegestane aantal bestandsbijlagen van een e-mailbericht. Zelfs als alle bestandbijlagen bij elkaar de limiet voor de grootte van bestandbijlagen niet overschrijden, geldt nog steeds de limiet voor het aantal toegestane bijlagen van een bericht.

125 bijlagen

Limiet voor de lengte van het onderwerp   Het maximaal toegestane aantal tekens op de onderwerpregel van een e-mailbericht.

255 tekens

Limiet voor meerdelige berichten   Het maximaal toegestane aantal delen hoofdtekst in een meerdelig MIME-bericht.

250 delen

Limiet voor ingesloten berichten   Het maximaal toegestane aantal doorgestuurde e-mailberichten in een e-mailbericht.

30 ingesloten berichten

Terug naar boven

Limieten voor geadresseerden en afzenders

Deze limieten gelden voor berichten, afzenders en geadresseerden en zijn bedoeld om spam en in grote aantallen verzonden wormen of virussen te bestrijden.

Opmerking   Distributiegroepen die zijn opgeslagen in het gedeelde adresboek, worden gezien als één geadresseerde. Bij distributiegroepen die zijn opgeslagen in de map Contactpersonen van een postvak, worden de leden van de groep afzonderlijk geteld.

 

Limiet Waarde

Limiet voor geadresseerden   Het maximaal toegestane aantal geadresseerden in de velden Aan, CC en BCC.

500 geadresseerden

Limiet voor berichtfrequentie   Het maximaal toegestane aantal e‑mailberichten dat per minuut door één e-mailclient kan worden verzonden. De client wordt geïdentificeerd door de gebruikersaccount.

30 berichten per minuut

Limiet voor het aantal geadresseerden   Het maximaal toegestane aantal unieke geadresseerden aan wie per dag e-mailberichten kunnen worden verzonden vanuit één postvak in een cloudservice. Zodra de limiet is bereikt, kunnen geen berichten meer vanuit het postvak worden verzonden tot het aantal geadresseerden naar wie de afgelopen 24 uren berichten zijn verzonden, onder deze limiet is gezakt. De limiet voor het aantal geadresseerden geldt voor berichten naar geadresseerden binnen en buiten uw organisatie. Ga voor meer informatie naar Limieten voor bulk-e-mail en dagelijks aantal geadresseerden.

  • Microsoft Live@edu: 1500 geadresseerden per dag*

  • Office 365 voor professionals en kleine bedrijven: 10.000 geadresseerden per dag

  • Office 365 voor ondernemingen: 10.000 geadresseerden per dag

Limiet voor aantal personen naar wie een bericht wordt doorgestuurd Het maximale aanal geadresseerden dat voor een Postvak IN- of transportregel kan worden geconfigureerd met een omleidingsactie. Als er een regel is geconfigureerd voor het omleiden van een bericht naar meer geadresseerden dan deze limiet, wordt de regel niet toegepast en wordt een bericht dat voldoet aan de regelvoorwaarde, niet omgeleid naar de geadresseerden in de regel.

10 geadresseerden

noteOpmerking:
* Wanneer een Microsoft Live@edu-organisatie wordt geüpgraded naar Office 365 voor onderwijs, wordt de limiet voor het aantal geadresseerden verhoogd naar 10.000 geadresseerden per dag.

Terug naar boven

Bewaarlimieten

Deze limieten bepalen hoe lang items in bepaalde mappen in het Postvak IN toegankelijk zijn.

U kunt deze waarden wijzigen door de bijbehorende tags voor bewaarbeleid aan te passen. Ga voor meer informatie naar Bewaarbeleidsregels in Exchange Online instellen en beheren.

 

Limiet Waarde

Bewaarperiode voor map Verwijderde items   Het maximale aantal dagen dat items in de map Verwijderde items mogen blijven staan voordat ze automatisch worden verwijderd.

30 dagen

Bewaarperiode voor items die uit de map Verwijderde items zijn verwijderd   Het maximale aantal dagen dat items die uit de map Verwijderde items zijn verwijderd, worden bewaard voordat ze permanent worden verwijderd.

14 dagen

Bewaarperiode voor map Ongewenste e-mail   Het maximale aantal dagen dat items in de map Ongewenste e-mail mogen blijven staan voordat ze automatisch worden verwijderd.

30 dagen

Terug naar boven

Limieten voor distributiegroepen

Deze limieten zijn van toepassing op distributiegroepen.

 

Limiet Waarde

Maximum aantal leden van distributiegroep   Het totale aantal geadresseerden wordt bepaald nadat de distributiegroep is uitgebreid.

100.000 leden

Limiet voor het verzenden van berichten aan grote distributiegroepen   Distributiegroepen met het aantal leden dat is opgegeven voor deze limiet, moeten opties configureren voor bezorgingsbeheer of berichtgoedkeuring. In bezorgingsbeheer is een lijst met afzenders opgegeven die berichten mogen verzenden aan de distributiegroep. In berichtgoedkeuring zijn één of meer moderators opgegeven, die alle berichten moeten goedkeuren die naar de distributiegroep worden verzonden. Ga voor meer informatie naar Distributiegroepseigenschappen wijzigen.

5000 of meer leden

Maximaal toegestane berichtgrootte voor grote distributiegroepen   Als een bericht wordt verzonden naar 5000 of meer geadresseerden, mag het bericht niet groter zijn dan deze limiet. Als het bericht deze grootte overschrijdt, wordt het bericht niet bij de geadresseerde bezorgd en ontvangt de afzender een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR). Het totale aantal geadresseerden wordt bepaald nadat de distributiegroep is uitgebreid.

2 MB

Terug naar boven

Transportregellimieten

Met deze limieten kunt u regels voor de gehele organisatie, ook wel transportregels genoemd, beheren.

 

Limiet Waarde

Maximum aantal transportregels   Het maximum aantal regels dat in een organisatie kan bestaan.

100 regels

Maximale grootte van afzonderlijke transportregel   Het maximum aantal tekens dat kan worden gebruikt in één transportregel. De tekens worden gebruikt in de voorwaarden, uitzonderingen en acties.

4000 tekens

Tekenlimiet voor alle reguliere expressies die in alle transportregels worden gebruikt   Het totale aantal tekens dat wordt gebruikt door alle reguliere expressies in de voorwaarden en uitzonderingen van de transportregels in de organisatie. U kunt een paar regels hebben met lange en complexe reguliere expressies of u kunt veel regels hebben met simpele reguliere expressies.

20.000 tekens

Maximum aantal geadresseerden dat is toegevoegd aan een bericht door alle transportregels   Wanneer een bericht wordt bewerkt door verschillende transportregels, kan alleen een eindig aantal geadresseerden worden toegevoegd aan het bericht. Zodra de limiet is bereikt, worden er geen extra geadresseerden toegevoegd aan het bericht. Bovendien kunnen door een transportregel geen distributiegroepen aan een bericht worden toegevoegd.

100 geadresseerden

Aantal keer dat een bericht wordt omgeleid   Het aantal keer dat een bericht automatisch wordt omgeleid, doorgestuurd of beantwoord op basis van regels voor Postvak IN. Gebruiker A heeft bijvoorbeeld een regel voor Postvak in waarmee berichten worden omgeleid naar Gebruiker B, op basis van de afzender. Gebruiker B heeft een regel voor Postvak IN waarmee berichten worden doorgestuurd naar Gebruiker C op basis van trefwoorden in de onderwerpregel. Als een bericht aan beide voorwaarden voldoet, wordt het bericht alleen naar Gebruiker B verzonden. Het wordt niet doorgestuurd naar gebruiker C, omdat er slechts één omleiding is toegestaan. In dit geval wordt het bericht niet bezorgd en wordt er geen rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) naar Gebruiker B verzonden om aan te geven dat het bericht niet is bezorgd bij Gebruiker C. Als Gebruiker B een automatisch antwoord (ook wel een afwezigheidsbericht genoemd) heeft geconfigureerd, wordt er geen automatisch antwoord gegenereerd op basis van een bericht dat is omgeleid of doorgestuurd naar Gebruiker B.

Met deze limiet worden e-maillussen voorkomen die ervoor kunnen zorgen dat het postvak van een gebruiker volledig wordt gevuld.

1 omleiding

Terug naar boven

Controlelimieten

Met deze limieten worden de controle-instellingen voor berichtgoedkeuring beheerd, die worden toegepast op distributiegroepen en transportregels.

 

Limiet Waarde

Maximale grootte van het arbitragepostvak   Als het arbitragepostvak deze limiet overschrijdt, worden de berichten die moeten worden gecontroleerd, geretourneerd aan de afzender via een NDR.

10 GB

Maximum aantal moderators   Het maximum aantal moderators dat u kunt toewijzen aan één gecontroleerde distributiegroep of dat u kunt toewijzen aan een bericht via één transportregel. U kunt een distributiegroep niet als moderator aanwijzen.

10 moderators

Verlooptijd voor berichten die wachten op controle   Standaard verloopt een bericht dat wacht op controle, na twee dagen. De verwerking van verlopen gecontroleerde berichten wordt echter elke zeven dagen uitgevoerd. Dit betekent dat een gecontroleerd bericht op elk moment tussen twee en negen dagen kan verlopen.

2 dagen

Maximumfrequentie voor verlopen controlemeldingen   Met deze limiet kunt u het maximum aantal controlemeldingen instellen voor verlopen controleberichten in een periode van één uur. Deze limiet wordt voor elke postvakdatabase in het datacentrum ingesteld.

Tijdens perioden waarin de service zwaar wordt belast, kan het gebeuren dat enkele afzenders geen controlemeldingen ontvangen voor gecontroleerde berichten die zijn verlopen. Deze meldingen zijn echter nog steeds te vinden met bezorgingsrapporten.

300 verloopmeldingen per uur

Terug naar boven

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.