Videresending

 

Emnet sist endret: 2010-08-12

Bruk Videresending når du vil videresende all e-post som sendes til Outlook Web App-kontoen din, automatisk til en annen konto.

Hvordan konfigurerer jeg videresending?

  1. Gå til Alternativer > Konto > Tilkoblede kontoer.
  2. Angi e-postadressen til kontoen du vil at all e-post skal videresendes til, under Videresending.
  3. Hvis du vil beholde kopier av meldinger som sendes til kontoen din, velger du Behold en kopi av videresendte meldinger i Outlook Web App.
  4. Klikk Lagre for å lagre endringene og starte videresending av alle innkommende meldinger til en annen konto.

Hva annet trenger jeg å vite?

  • Klikk Stopp videresending for å stoppe videresending av meldinger.
  • Hvis du beholder en kopi av videresendte meldinger, bør du sjekke Outlook Web App-kontoen jevnlig for å kontrollere at du ikke overskrider størrelsesgrensen for postboksen. Hvis du overskrider størrelsesgrensen for postboksen, kan det hende at nye meldinger ikke videresendes.
  • Tilkoblede kontoer og Videresending er ikke beregnet på å brukes samtidig. Bruk Tilkoblede kontoer når du vil at e-post som er sendt til andre kontoer du eier, skal leveres til Outlook Web App. Bruk Videresending når du vil at e-post som leveres til Outlook Web App-kontoen, skal videresendes til andre kontoer.
 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.